نیش این ماهی کوچک مثل هروئین است!

  یکشنبه، 19 مرداد 1399   زمان مطالعه 1 دقیقه
نیش این ماهی کوچک مثل هروئین است!
ساعد نیوز: محققان کشف کردند که نیش یک ماهی کوچک هیچ دردی نداشته و زهر آن اثری مانند هروئین دارد

نیش این ماهی اثری مثل هروئین دارد!

محققان دانشکده طب گرمسیری دانشگاه لیورپول و دانشگاه کوئینزلند موفق به رمزگشایی از گزش بی درد گونه ای ماهی مرجانی شده اند.

این ماهی كوچك كه از دندان های نیش بزرگی برخوردار است، در زمان گزیدن هیچ دردی ایجاد نمی كند و همین موضوع تا به امروز به معمایی بزرگ تبدیل شده بود.

اكنون محققان دریافته اند ماهی بلنی نیش دار، گونه ای رنگارنگ از ماهی های مرجانی گرمسیری از زهری برخوردارند كه دارای مواد شیمیایی تسكین دهنده درد است. به گفته محققان این كشف نمونه ای بی نظیر از داروهایی است كه در دل طبیعت پنهان باقی مانده اند.

در شرایطی كه نیش های دردناك و زهرآگین در جهان زیر آب امری رایج و عادی به شمار می رود، اما نیش این ماهی كوچك هیچ دردی از خود به جا نمی گذارد و دانشمندان اكنون دریافته اند زهر این ماهی اثری هروئین مانند از خود به جا می گذارد.

زمانی كه ماهی بلنی مورد حمله قرار می گیرد، نیش آغشته به مواد شبه مخدری خود را وارد بدن شكارچی كرده و باعث گیجی او می شود و به این شكل می تواند به راحتی فرار كرده و به زندگی خود ادامه دهد.

با توجه به سیر روزافزون تخریب صخره های مرجانی در اعماق اقیانوس ها به واسطه تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی، محققان معتقدند از بین رفتن این صخره ها به معنی از بین رفتن اسرار ناشناخته پزشكی است كه تاكنون در اعماق دریا پنهان باقی مانده اند.

تصویر

دیدگاه ها