ساعدنیوز
ساعدنیوز

چرا ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشد؟

  یکشنبه، 30 بهمن 1401 ID  کد خبر 331064
چرا ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشد؟
ساعدنیوز: امسال کنفرانس امنیتی مونیخ در غیاب ایران، عرصه تبلیغات ضدایرانی از سوی اپوزیسیون و رقبای منطقه ای و جهانی ایران بود. ساعدنیوز در گفتگوی اختصاصی با دکتر حسن بهشتی پور به پیامدهای عدم دعوت از ایران به این کنفرانس پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز، دکتر حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار ساعدنیوز و در واکنش به عدم دعوت از ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: هرچند کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از کنفرانس های مهم بین المللی در حوزه نظام امنیتی جهان محسوب می شود ولی این کنفرانس به مانند کنفرانس داووس توسط بخش خصوصی برگزار می شود نه نهادهای بین المللی یا یک دولت خاص؛ گردانندگان و تصمیم سازان اصلی این کنفرانس نیز سرمایه سالاران و طرفداران نظام سرمایه داری است. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این کنفرانس محل تصمیم گیری درباره نظام امنیت بین الملل نیست بلکه محلی است برای گفتگو درباره ساختار، تهدیدات و راهکارهای تقویت نظام امنیت بین المللی البته در چارچوب مد نظر همان نظام سرمایه داری.

دکتر بهشتی پور با اشاره به این که در دوران جنگ سرد، کنفرانس امنیتی مونیخ محلی بود برای تبادل افکار کشورهای بلوک غرب برای مقابله مؤثرتر با تهدیدات شوروی، افزود: بعد از فروپاشی شوروی، روسیه نیز برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شد و رویکرد جدیدی را در این کنفرانس شاهد بودیم. دیگر آن فضای دوقطبی زمان شوروی بر فضای این کنفرانس حاکم نبود و کشورهایی از شرق، غرب، شمال و جنوب در این کنفرانس حاضر می شدند و طبیعتاً با فضای تعاملی حاکم بر این کنفرانس، ایده های سازنده تری برای مدیریت کارآمدتر فضای امنیت بین الملل ارائه می شد. حتی وضعیت به گونه ای بود که نهادهای غیردولتی هم در این کنفرانس شرکت می کردند و هدف از حضور طیف های متنوع فکری در این کنفرانس، نقادی نظام امنیت بین الملل از نقطه نظرهای مختلف بود.

این کارشناس روابط بین الملل در ادامه به بازگشت دوباره رویکرد تقابلی زمان شوروی در برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت: بعد از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، نظام سرمایه سالار که بانی اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ است، به مانند زمان جنگ سرد، تمام امکاناتش را برای مقابله با تهدیدات روسیه بسیج کرد. بنابراین، دیگر جایی برای حضور روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ وجود نداشت و از این کشور برای حضور در این کنفرانس دعوت نشد. اما دو عامل باعث عدم دعوت از ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ بود؛ اولاً، استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین که ایران مدعی است، پیش از جنگ به روسیه فروخته است، باعث اجماع غربی ها در خصوص نقش مخرب ایران در امنیت جهانی با نقش آفرینی در جنگ افروزی روسیه شد. به هر صورت، غربی ها توضیحات ایران درباره فروش پهپاد به روسیه پیش از آغاز تجاوز نظامی این کشور به خاک اوکراین را نپذیرفتند. و این بهانه ای شد برای عدم دعوت از ایران. ثانیاً، اعتراضات و ناآرامی های اخیر در کشور باعث شد که نه تنها از ایران برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشود، بلکه از اپوزیسیون و براندازان برای حضور در این کنفرانس دعوت شود.

دکتر حسن بهشتی پور تصریح کرد: عدم دعوت از ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ در واقع پیام روشنی به تهران درباره همبستگی غرب و نظام سرمایه سالار در برابر کشورهایی است که به زعم برگزارکنندگان سرمایه دار این کنفرانس برای امنیت بین الملل یک خطر محخوسب می شوند. البته کنفرانس امنیتی مونیخ در عرصه عمل و تصمیم سازی عملی برای نظام امنیت بین الملل صاحب قدرت نیست بلکه همچنان این سازمان امنیت و همکاری اروپا است که در عرصه تصمیم سازی عملی صاحب نفوذ است. ولیکن مبانی نظری و تئوریک امنیت مد نظر نظام سرمایه داری در همین کنفرانس امنیتی مونیخ تشریح و تبیین می شود و این کنفرانس در زمینه تولید محتوا و نظم دهی به ایده امنیت بین الملل بسیار نقش اساسی دارد.

این استاد روابط بین الملل تأکید کرد: امروز باز ما شاهد تکرار سیاست های تقابلی غرب در دوران شوروی هستیم. غربی ها در تلاش هستند که عناصر مخرب امنیت بین الملل مد نظر خودشان را منزوی سازند و عدم دعوت از روسیه و ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ نیز همین مسأله بوده است. اما این مسأله برای هر دو طرف زیان بار است. از یک طرف، غربی ها فرصت شنیدن مواضع روسیه و ایران و تبادل نظر با این دو کشور را از دست داده اند و از طرف دیگر، روسیه و ایران یک تریبون مهم جهانی را برای بیان مواضع شان را از دست داده اند.

دکتر حسن بهشتی پور در پاسخ به سؤال خبرنگار ساعدنیوز درباره تأثیر تحرکات اپوزیسیون و نیز مواضع ضدایرانی مطرح شده در این کنفرانس بر شکل گیری اجماع جهانی برای اقدام نظامی و سیاسی رادیکالتر بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: همان طور که پیشتر گفتم، این کنفرانس به لحاظ تصمیم سازی عملی نقشی در ساختار و نظام امنیت بین الملل ندارد، ولی در عرصه تئوریک و تدوین مبانی نظری امنیت جهانی بسیار نقش آفرین است. در این کنفرانس از این بحث میشود که وضعیت امنیت بین الملل چگونه است؟ چه کسانی مخل امنیت بین الملل هستند؟ برای مقابله با تهدیدات امنیت بین الملل چه باید کرد؟ طبیعتاً سخنرانان حاضر در این کنفرانس تلاش می کنند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهند. امروز ایران در کنار روسیه به عنوان یکی از عوامل مخل در امنیت نظام بین الملل در این کنفرانس مطرح می شود و این چه در گفتگوهای علنی چندجانبه یا گفتگوهای غیرعلنی پشت درهای بسته در این کنفرانس به بحث گذاشته می شود.

دکتر بهشتی پور با اشاره به دعوت از اپوزیسیون خارج نشین به کنفرانس امنیتی مونیخ افزود: این دعوت یک نوع اعتباربخشی به اپوزیسیون محسوب می شود، ولی اپوزیسیون حرفی برای گفتن در این کنفرانس نداشت. کنفرانس امنیتی مونیخ جای شعار دادن و حرف های شعاری نیست. در این کنفرانس شما باید نقش ایران در آینده نظام امنیت بین الملل با حضور اپوزیسیون را تشریح کنید، ولی کسانی که به عنوان اپوزیسیون در این کنفرانس شرکت کرده بودند، حرفی برای گفتن در این زمینه نداشتند و حرف ها و شعارهای تکراری را مطرح کردند. حتی در کنفرانس خبری ای که برای رضا پهلوی تشکیل دادند، او نتوانست حرفی در تراز این کنفرانس بین المللی در حوزه امنیت جهانی بزند. همان حرف هایی را زد که پیشتر در دانشگاه جرج تاوون زده بود.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در پایان به پیامدهای عدم دعوت از ایران و فعالیت های تخریبی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس پرداخت و گفت: اپوزیسیون عملاً حرفی برای گفتن در تراز این کنفرانس نداشت و از این جهت، تهدیدی علیه ایران وجود ندارد. اما نفس عدم دعوت از ایران به این کنفرانس، نه تنها فرصت تشریح مواضع جمهوری اسلامی از تریبونی مهم در سطح کنفرانس امنیتی مونیخ را گرفت، بلکه گامی بود در راستای منزوی ساختن بیشتر ایران و شکل گیری نوعی اجماع و همبستگی بین المللی برای اتخاذ تدابیر تنبیهی بیشتر علیه ایران به عنوان یک عنصر مخرب امنیت بین الملل مد نظر غربی ها. از این لحاظ نیاز به تفکر و تأمل وجود دارد و باید فکری به حال این موضوع شود. اما از سوی اپوزیسیون، چون حرفی برای گفتن وجود نداشت یک فرصت سوزی بزرگ صورت گرفت و عملاً تهدیدی نمی تواند از این طرف متوجه ایران شود.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
تذکر جدی رهبر انقلاب به عکاسان خبری در کرمانشاه/ با کفش وارد نشوید+عکس (452 نظر) گریم سخت و سنگین شازده مفخم سریال "گیلدخت"، صالح میرزاآقایی، برای بازی در نقش امام خمینی/ بنظرتون شبیه ایشون شدن؟ (75 نظر) دیدار بازیگران معروف و محبوب ایرانی با رهبر انقلاب/ از شاهرخ استخری تا مصطفی زمانی و عموپورنگ+عکس (59 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای دوخت کاپشن با پتو پلنگی حماسه آفرید/ ایرانی پنجه طلا از هر انگشتش هنر میباره😂 (57 نظر) واکنش ایران به درخواست عجیب آمریکا برای حمله نمادین اسرائیل (56 نظر) مراسم عقد ساده و بدون تجملات نوه آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور نوه امام خمینی/ چه منزل باصفا و دلبازی+عکس (51 نظر) خلاقیت بی نظیر راننده مشهدی، با نوشته جالب پشت وانت اش حماسه آفرین شد/ آدم حَظ میکنه از این درک و فهم بالا (51 نظر) نگاهی به کیک تولد 5 سالگی هانا دختر مهران غفوریان با دیزاین خاص/مبارکا باشه +عکس (38 نظر) خلاقیت خنده دار شهرداری در نصب بنر برای تبریک تولد یک آقا به خانومش+عکس/ماشالله استعداد🤣 (36 نظر) تصویر دیده نشده و قدیمی از آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در کنار دریا با کاپشن و کلاه +عکس (34 نظر) خلاقیت خنده دار اُوستا بَنّا در مقاوم سازی پی ساختمان/به این باید دکتری افتخاری بدن! +عکس (33 نظر) خلاقیت تحسین برانگیز یک بقال تبریزی برای کودکان حماسه ساز شد/ درک و شعور ایشون ستودنیه+عکس (29 نظر) مراسم تولد جگرسوز علی انصاریان در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش ننه علی/ روحش شاد+ عکس (28 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی در ابداع توالت خیلی عمومی در هوای آزاد/ هنر نزد ایرانیان است و بس😂+عکس (27 نظر) خلاقیت و هوش بالای نصاب در وصل کردن سینک ظرفشویی حماسه ساز شد +عکس/ اُستاد، برای نکات ریز جزوه میدین یا خودمون بنویسیم؟🤣 (23 نظر)
دیگران می‌خوانند   
رونمایی از بادیگارد درشت هیکل پاشا جمالی، مهیار سریال نون خ+عکس عصبانی شدن بامزه از دست بچه ها به سبک ستاره سادات قطبی+ویدیو/ و همون جمله معروف مادرای ایرانی😂 خودروی لوکس پسر امیر قلعه نویی شهر تهران را بهم ریخت+ تصویر عجیب فیلمی تکان دهنده از چاقوکشی در مسابقات کشتی نونهالان مازندران 😐 18+ رونمایی از یک گدای جوان میلیونر که وام هم میدهد/ به گدایی اعتیاد دارم و... 5 رفتار غلط در رابطه جنسی با همسر صحبت های قابل تامل سحر دولتشاهی در خصوص علت طلاق و جدایی در کنار رامبد جوان در برنامه زنده+ویدیو/ چقدر حرفاش منطقیه درگیری شدید و تند لفظی پسر امیر قلعه نویی با پولاد کیمیایی در حمایت از پدرش +عکس (فیلم) تیکه فوق العاده خنده دار پژمان جمشیدی به شیر دادن مادرا /پژمان جمشیدی میگه بقیه مادرا عدسی نمیدن (عکس) خلاقیت منحصربفرد این مادر نمونه برای دارو دادن به کودکش حماسه آفرین شد!/امتحان کردنش ضرری نداره!! لو رفتن ممنوعه ترین فساد فرح پهلوی !/ افشاگری مینو صمیمی کارمند دفتر ملکه فساد ایران ! (عکس)درخت میوه زالزالک حیاط باصفای خانه احمدمهرانفر، ارسطوی سریال پایتخت و مونا فائزپور/ حیاط نگو باغ بگو قیافه دیدنی بهاره رهنما در سن بلوغ! | عکس دوران دبیرستان بهاره رهنما (عکس)لباس ساده وبدون تجملات به سبک دهه شصتی بهنوش بختیاری در روز عروسیش/تغییر قیافه باور نکردنی و جالب (عکس) دختر رامبد جوان کپی خودشه/ تیپ ساده و زیباشون چقدر دلنشینه پاسخ های خنده دار و بی‌اعصاب گونه مریم امیرجلالی به سَرَک کشیدن مردم در زندگی خصوصی‌اش+ویدیو/ خوشم میاد خیلی رُکه (عکس)جانیار پسر زنده یاد عسل بدیعی و فریبرز عرب نیا/چقدر شبیه پدرش شده عرض ارادت تمام و کمال و تبریک عید به رهبر معظم انقلاب به سبک الهام چرخنده+ویدیو عکس آتلیه‌ای جالب حامد آهنگی با همسر و پسرش به سبک خانواده قاجاری/ خلاقیتشون تو ژست گرفتن خیلی باحاله+عکس مادرانه های عاشقانه یکتا ناصر و دخترش سوفیا در کنسرت علیرضا طلیسچی+عکس خلاقیت منحصر به فرد و بانمک همسر شاهرخ استخری برای عکاسی از دخترش در نوزادی/ کل آتلیه های شهر زیر سوال رفت😍+عکس فوتبال بازی کردن سردار آزمون با نوا، دختر ناز و خوشگلش در خانه‌اش+ویدیو/ چقدر بابا بودن به سردار میاد😍 سلام خاص و ویژه فرمانده عملیات بزرگ علیه اسرائیل به رهبر معظم انقلاب و لبخند رضایت رهبر از کهنه سربازش‎+عکس خداحافظی خلاقانه و با دور تند حامد آهنگی از مهمان برنامه اش+ویدیو/ با دیدنش از خنده روده بر میشین😂 خلاقیت منحصربفرد و متفاوت صاحب ساندویچی در نحوه خواستگاری از مشتری حماسه آفرید+ عکس/ لامصب اگه اونو قورت داده بود چی!؟🤣 پذیرایی ساده و بدون تجملات از رهبر معظم انقلاب در جلسه با فرماندهان ارتش+عکس/ طالبی قاچ شده در بشقابهایی از جنس استیل! رونمایی نفیسه روشن از مبلمان سلطنتی و باکلاسش با خودنمایی صندلی مخصوص پنبه خانم، گربه خونگیش+ویدیو/ خونه‌اش چه ویو خوشگلی داره تیپ قجری حامد آهنگی و همسر و پسرش که همه رو شگفت زده کرد+عکس/ فقط سیبیلهای حامد که شبیه پهلوونای قدیمی شده😂 خلاقیت خنده دار پدر ایرانی در ساخت کالسکه نوزادش با مقوا و آبکش حماسه آفرید+عکس/ انیشتین هم مغز اینو نداشت😂 تصویری از اولین روز پدر شدن حسن جوهرچی و ثبت این قاب 3 نفره و دلنشین+عکس/ روحش شاد چقد توی این لحظه خوشحاله💔 عکسی دلنشین و نوستالژیک از جشن تولد 1 سالگی شقایق فراهانی در کنار پدرش/ چقد ناز بوده، چه خنده های دلبری هم میکنه با این 6 نکته کلیدی سابسکرایب یوتیوب خود را افزایش دهید!!! تهدید هوش مصنوعی: بازار طراحی گرافیک بعد از هوش مصنوعی در 1403 رونمایی مریم کاویانی، مرضیه سریال "فاصله ها" از پسر جوان و رشیدش/ بهش میاد پسری به این سن و سال داشته باشه؟ تصاویری از خانۀ بهترین مهندس معمار تهران/ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد! فال شمع روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 فال روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال قهوه با نشان روز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال ابجد روزانه پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 فال حافظ با تفسیر امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 + فیلم
تیتر امروز   
حواشی داغ امروز پنجشنبه 30 فروردین 1403/ سوگل خلیق در پشت صحنه سریال دفتر یادداشت عروس شد! رونمایی از یک گدای جوان میلیونر که وام هم میدهد/ به گدایی اعتیاد دارم و... 5 رفتار غلط در رابطه جنسی با همسر درگیری شدید و تند لفظی پسر امیر قلعه نویی با پولاد کیمیایی در حمایت از پدرش +عکس (فیلم) تیکه فوق العاده خنده دار پژمان جمشیدی به شیر دادن مادرا /پژمان جمشیدی میگه بقیه مادرا عدسی نمیدن (عکس) خلاقیت منحصربفرد این مادر نمونه برای دارو دادن به کودکش حماسه آفرین شد!/امتحان کردنش ضرری نداره!! لو رفتن ممنوعه ترین فساد فرح پهلوی !/ افشاگری مینو صمیمی کارمند دفتر ملکه فساد ایران ! (عکس)درخت میوه زالزالک حیاط باصفای خانه احمدمهرانفر، ارسطوی سریال پایتخت و مونا فائزپور/ حیاط نگو باغ بگو قیافه دیدنی بهاره رهنما در سن بلوغ! | عکس دوران دبیرستان بهاره رهنما (عکس)لباس ساده وبدون تجملات به سبک دهه شصتی بهنوش بختیاری در روز عروسیش/تغییر قیافه باور نکردنی و جالب (عکس) دختر رامبد جوان کپی خودشه/ تیپ ساده و زیباشون چقدر دلنشینه (عکس)جانیار پسر زنده یاد عسل بدیعی و فریبرز عرب نیا/چقدر شبیه پدرش شده فال شمع روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 فال روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال قهوه با نشان روز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403