ساعدنیوز
ساعدنیوز

کارگر کیست و چه وظایفی دارد؟

  چهارشنبه، 02 مهر 1399   زمان مطالعه 8 دقیقه
کارگر کیست و چه وظایفی دارد؟
شغل کارگری به عنوان زیر بنای تمام مشاغل خدماتی، تعاریف مختلفی دارد. یکی از مرسوم‌ترین این تعاریف به ما می‌‌‌‌گوید: کارگر، به معنی کارکننده و فردی است که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد.

کارگر از نگاه قانون کار

به استناد ماده ٢ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. با تـوجه به عبـارت کسـی است در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکت ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمی گردند و مشمول این ماده قانون نمی شوند. در واقع این مـوضوع قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص می کند چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که می تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود. موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت به هر عنوان در ماده مذکور است. این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را می رساند. با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب می شود و عناوینی مانند دکتر یا مهندس تأثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد. به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار می کند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است. با این تفاسیر باید گفت: هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.

تصویر

تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان

کارگران در مقابل کارفرمایان، دارای تعهداتی می باشند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره شده است.

 • اجرای شخصی کار: طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می شود ایجاب می کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد. ماده 1 آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها، هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… را فراهم کند، قصور نامیده می شود. در نتیجه می توان گفت که این قصور که در نتیجه بی دقتی و عدم رعایت حسن انجام کار از سوی کارگر به وجود آمده است، موجب شده که از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح قابل مطالبه و پیگیری باشد.
 • مراعات امانت: در مورد مراعات امانت دو نکته رعایت امانت در اجرای کار و امانت داری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
 • اجرای دستور های کارفرما: عنوان به درخواست در ماده 2 قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد. این رابطه ایجاب می کند که کارگر دستور های طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می رود. کارگر نه تنها باید دستور های شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سر کارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.
 • رعایت مقررات انضباطی کارگاه: آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.

طبق مـاده 27 قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.

شرح وظایفی که کارگر ساده ملزم به انجام آن است

با توجه به اینکه یک کارگر در چه شغلی دقیقا مشغول به کار است وظایف مختلفی دارد اما صرف نظر از مهارت های فنی ویژه هر کار، یک کارگر موظف به رعایت موارد زیر است:

 1. استفاده از لوازم ایمنی ویژه هر کار
 2. رعایت قوانین ایمنی و بهداشتی حین کار
 3. اطلاع دادن خطر موجود در محیط کار به سرپرست کارگاه و یا کارفرما
 4. انجام دادن سر وقت وظایف

وضعیت استخدام و بازار کار شغل کارگر ساده

یک کارگر می تواند در تمام مراکز و شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه ها، رستوران ها و انواع مراکز تهیه غذا و قهوه خانه ها با عناوین مختلف استخدام شود.

برخی از عناوینی که به کارگران اطلاق می شود، موارد زیر هستند:

 • ظرف شوی
 • سبزی پاک کن
 • باربری
 • کارگر ساختمانی
 • کارگر تولیدی
 • کارگر انبار
 • کارگر کارخانه
 • کارگر تهیه غذا
 • کارگر میوه فروشی

متناسب با اینکه یک کارگر در چه شرکت یا مرکزی مشغول به کار می شود ساعت کاری متفاوتی دارد. به عنوان مثال ساعت کار کارگرانی که در مراکز تهیه غذا و یا کارخانه و کارگاه استخدام می شوند، مطابق قوانین آن مجموعه و گاهی به صورت شیفتی و تمام وقت است. از سوی دیگر، ساعت کار کارگران آزاد مثل کارگران ساختمان، متغیر و منعطف است. درشرایطی که شغل کارگری جزو مشاغل سخت، خطرناک و طاقت فرسا به حساب می آید، اما بسیاری از کارگران مانند کارگران فصلی و یا روزمزد عموما بیمه نیستند.

مهارت ها و دوره های آموزشی مورد نیاز شغل کارگر ساده

گر چه یک کارگر ساده نیاز خاصی به گذراندن دوره های ویژه علمی و عملیاتی ندارد اما آشنایی با برخی موارد که در ادامه به آنها اشاره کرده ایم برای یک کارگر ضروری است:

 • آشنایی با قوانین بهداشتی
 • آشنایی با قوانین ایمنی
 • توانایی بالا رفتن از ارتفاع

حقوق کارگر، حق السعی، مزد

به استناد ماده ٣۴ تمامی دريافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله مندی، هزينه های مسکن، خواروبار، اياب و ذهاب، مزايای غير نقدی، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت می کند را حق السعی می نامند. با توجه به اينکه قرارداد کار عقدی است معوض و کارگر به ازای دريافت حق السعی و مزد برای کارفرما فعاليت بدنی يا فکری انجام می دهد. به همين خاطر مزد ازجمله شرايط کار است و اين موضوع از موارد مهم محدوديت اراده و تنظيم قرارداد کار است، چرا که به هيچ عنوان طرفين نمی توانند در خصوص تعيين ميزان مزد کمتر از حداقل قانونی توافق نمايند و اگر اين توافق صورت پذيرد توافق مذکور معتبر نبوده و جای خود را به حداقل قانونی مبنا خواهد داد. در اين ماده مزد را به معنای عام (حق السعی) عنوان نموده است. مزد به معنای عام (حق السعی) يک واژه است که قانونگذار به خاطر اينکه بتواند تمامی دريافت های کارگر را در قبال کار انجام شده مختصر نمايد از اين واژه که جميع دريافت های ماهيانه کارگران است استفاده نموده است. کـمـک عائله مندی مبلغی است که طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بيمه شده پرداخت می شود.

تبعیت کارگر از کارفرما بر اساس قانون کار

در قسمت قبل به توضیح معنا و مفهوم کارگر بر اساس قانون کار پرداخته شد ؛ با این حال شناخت دقیق از مفهوم مذکور به منظور بهره مندی از حمایت های قانونی، باید جنبه های مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از تبعیت کارگر از کارفرما. با عنایت به ماده 2 قانون کار که اصطلاح به درخواست کارفرما و دریافت حق السعی را به کار برده است، می توان گفت کارگر شخصی است که نیروی کار خود را به درخواست کارفرما در اختیار وی قرار داده و در قبال انجام آن کار، حق السعی یا مزد دریافت می دارد. بنابراین در خصوص تبعیت کارگر از کارفرما می توان دو نوع تبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی در خصوص کارگر در نظر گرفت که عبارتند از :

 1. تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما: به دلیل اینکه اداره و مالکیت کارگاه در اختیار کارفرما قرار دارد، پس از اینکه کارگر در کارگاهی استخدام گردید، تحت الشعاع مالکیت و مدیریت کارفرما قرار می گیرد و بر این اساس، کارگر موظف است طبق دستورالعمل ها و درخواستهای کارفرما اقدام به انجام کار نموده و وظایف کاری خویش را به نحو احسن انجام دهد؛ در غیر این صورت ممکن است در قبال عدم انجام یا سوء عملکرد کارگر آثار و پیامدهایی برای وی به وجود آید که از جمله آنها می توان به اخراج کارگر اشاره نمود که این مفهوم بیانگر تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما ( انجام کار به دستور کارفرما ) میباشد.
 2. تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما: از آن جهت که هدف از انجام کار توسط کارگر، دریافت مزد یا بهای مناسب در قبال انجام کار است، کارفرما باید حقوق کارگر و مزایای مربوط به کار را به وی بپردازد. پرداخت مزد کارگر توسط کارفرما همراه با ضمانت های اجرایی مهمی در این خصوص می باشد و حتی حداقل حقوق کارگران نیز همه ساله توسط دولت تعیین می شود و کارفرما موظف به رعایت این حداقل ها در پرداخت به کارگر می باشد که این توضیح بیانگر تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما ( لزوم پرداخت مزد به کارگر ) می باشد.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
خلاقیت یک مادر ایرانی برای ترک سیگار فرزندش حماسه آفرید/ مامان نیست یه پا سیاستمداره واسه خودش+ عکس (676 نظر) تُرکی صحبت کردن رهبر معظم انقلاب با لهجه ای شیرین و دلنشین+ویدئو/ در خانه با فرزندانتون ترکی صحبت کنین فارسی رو در مدرسه یاد میگیرن (319 نظر) دوچرخه قدیمی در کُنج حیاط دلباز و حوض دار خانه پدری رهبر معظم انقلاب+عکس (234 نظر) کارنامه تحصیلی یک دانش آموز زنجانی برای 91 سال پیش/ چه نمرات درخشانی هم گرفته!+عکس (222 نظر) خلاقیت خنده دار پدر ایرانی برای نشان دادن وضعیت حساب بانکی اش حماسه آفرید+ویدئو/ماشالا به این هنر و استعداد (181 نظر) حال خوشِ رهبر معظم انقلاب در کوهنوردی با حاج قاسم سلیمانی و چیدن گلهای زرد رنگ از کوه+عکس/ سرداری که هیچ جا رهبری رو تنها نمیذاشتن (171 نظر) پاداشی حیرت انگیز برای بازیکنان قطر پس از قهرمانی در جام ملت ها/از کیسه خلیفه بخشیدن واقعیت پیدا کرد (147 نظر) رونمایی از کارت عروسی محمدرضا گلزار و آیسان آقاخانی/ کارتی که دل طرفداران آقای بازیگر را شکست+ عکس (138 نظر) رونمایی از کارت عروسی محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان/ کارتی که فامیل را ناراحت و دل ملت را خوشحال کرد+ فیلم (134 نظر) رهبر معظم انقلاب در حال دروی گندم با داس در مزارع کشاورزی روستای فردو (132 نظر) سبک دکوراسیون منحصربفرد خانه سید محمد خاتمی با چیدمان خاص+عکس /شیک در عین سادگی... (129 نظر) ابتکار نو عروس خلاق در پختن مرغ حماسه آفرید/ هزار ماشالله به این ذهن خلاقِ مریض🤣+ عکس (118 نظر) خلاقیت منحصربفرد مکانیک قُمی در طراحی ورودی مغازه اش حماسه آفرید/هنر نزد ایرانیان است وبس!!😂+عکس (114 نظر) تالار عروسی خاص و لباس عروس شیک و ساده مرجان سلحشوری، دختر تکواندوکار ایرانی/ ماشالا چه عروسی 😍👌+عکس (105 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی در نصب صندلی چرخ دار روی الاغ حماسه آفرید +عکس/مغزشو باید طلا گرفت! (104 نظر)
دیگران می‌خوانند   
چرخ خیاطی قدیمی کُنج خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی+عکس دکوراسیون شیک و زیبای رستوران سنتی ایرانی سام درخشانی با چیدمان بی نظیر! گریه های جانسوز نرگس محمدی، بازیگر نقش ستایش در سالن بیمارستان+عکس (تصاویر) سیر تغییرات ظاهری لیلا حاتمی از 40 سال پیش تاکنون وزیدنِ بی موقع باد و بارش باران باعث دردسر جنجالی برای حسن روحانی شد+عکس (تصاویر) ایده خلاقانه برای گرفتن عکس با فنجان نوشیدنی به سبک مینا مختاری، همسر خوش ذوق بهرام رادان جویندۀ گنج در انگلستان یک «طلسم طلایی» کشف کرد جذاب ترین و خاص ترین مدل های صندلی فانتزی و کیوت که با دیدنشان قلبتان اکلیلی می شود+ عکس بازیگر نقش بانو جانگ بیرون از سریال دونگی+عکس و بیوگرافی در مصرف این ویتامین احتیاط کنید/ ویتامینی که با خطر حمله قلبی همراه است (عکس) رویت سلنا گومز در کنار برج ایفل پاریس (ویدیو) انگلیسی حرف زدن ملیکا شریفی نیا حدیث سریال دلدادگان / آمریکایی ها اینو ببینن خودشونو دار میزنن ویدیویی نوستالژیک و کمتر دیده شده از اجرای احسان علیخانی در کنار مرحوم آزاده نامداری /چقدر علیخانی جوان بوده بچه داری سردار آزمون در فرودگاه/ عاشقانه سردار آزمون و دختر نازش+ عکس سکانس خنده دار از حامد آهنگی در جوکر/ تلفظ منضبط همه رو ترکوند! +فیلم حسن یزدانی با لباس کشور اروپایی ظاهر شد+ عکس پست خاص ساعد سهیلی برای تولد 36 سالگی‌اش+ عکس فال انبیاء روزانه جمعه 4 اسفند ماه 1402 فال ابجد روزانه امروز جمعه 4 اسفند 1402 (عکس) لباس عروس همسر و دختران شاهرخ استخری، هاتف "دلدادگان" / اینهمه عروس در یک قاب تبریک تولد متفاوت و رفیق گونه احمدرضا عابدزاده برای کریم باقری+عکس/ چه عکسی هم برا تبریک انتخاب کرده دانلود آهنگ جدید و شاد "یادم رفت" امیر مقاره/ تازگیا تو کوچمون یه قد بلند ابرو کمون...+فیلم فال روزانه امروز جمعه 4 اسفند ماه 1402 فال شمع جمعه 4 اسفند ماه 1402 تصویری کمتردیده شده از کارت شناسایی استاد مطهری، استادِ دانشگاه تهران ایده خلاقانه و تحسین برانگیز رفتگر شهرداری در تغییر چهره ماشین آشغال به ماشینی که همه نگاهها رو به سمتش جذب میکنه+عکس (عکس) امضای زیبا کریم باقری ستاره فوتبال ایران/ چه هنرمندانه و زیبا از اسمش استفاده کرده فال قهوه با نشان روز جمعه 4 اسفند ماه 1402 درخواست عجیب نیمکت پرسپولیس از علیرضا بیرانوند وسط بازی با تراکتور/ آقا این چه وضعشه اینقدر تابلو هم که نباید باشه🤦‍♀️🤦‍♀️ دورهمی خواهر و برادر باکلاس علیرضا جهانبخش ستاره تیم ملی در ماشین سان روف دار/ چه شبیه هَمَن+ عکس خواستگاری متفاوت و جالب همسر مقام معظم رهبری برای پسرشان+ویدئو/ برای آقا مجتبی که خیلی شبیه رهبری هستن فال حافظ با تفسیر روز جمعه 4 اسفند 1402 + فیلم سکانس غش آور شوخی مجید واشقانی با حامد آهنگی در شب آهنگی: وقتی حامد از ترس جوجه ها رو ویبره میره و میلرزه🤣/چقد ترسوعه +ویدئو درخواست حسین رضازاده از رهبر معظم انقلاب و شوخی جالب ایشان با او+ویدیو عکس دورهمی خانواده پر جمعیت همسر شاهرخ استخری، بهزاد سریال دلنوازان/ چقدر باهمدیگه صمیمی هستن حسین رضازاده در بیمارستان بستری شد (فیلم) قدرت باورنکردنی این مرد در دمای انجماد همه را حیرت زده کرد! استایل خفن و امروزی احمدرضا عابدزاده اسطوره دروازه بانی ایران در 57 سالگی+ عکس رونمایی از لب های بوتاکس شده امیر کاظمی، مازیارِ لیسانسه ها+ویدئو/ خیلی جالب بود، چجوری به ذهنش رسید😂 (عکس) گلی که دایناسور ها به هم تقدیم میکردند!/ کشف قدیمی ترین گل جهان که که قدمت آن به 174 میلیون سال پیش می‌رسد!
تیتر امروز   
بازیگر نقش بانو جانگ بیرون از سریال دونگی+عکس و بیوگرافی در مصرف این ویتامین احتیاط کنید/ ویتامینی که با خطر حمله قلبی همراه است فال انبیاء روزانه جمعه 4 اسفند ماه 1402 دانلود آهنگ جدید و شاد "یادم رفت" امیر مقاره/ تازگیا تو کوچمون یه قد بلند ابرو کمون...+فیلم جویندۀ گنج در انگلستان یک «طلسم طلایی» کشف کرد فال روزانه امروز جمعه 4 اسفند ماه 1402 فال ابجد روزانه امروز جمعه 4 اسفند 1402 فال شمع جمعه 4 اسفند ماه 1402 فال قهوه با نشان روز جمعه 4 اسفند ماه 1402 فال حافظ با تفسیر روز جمعه 4 اسفند 1402 + فیلم حسین رضازاده در بیمارستان بستری شد (فیلم) قدرت باورنکردنی این مرد در دمای انجماد همه را حیرت زده کرد! استفاده از ربات های هوش مصنوعی برای ارتباط عاطفی/ سمت و سوی تاریک ربات‌ شریک عاطفی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا: تلاش سپاه حضور حداکثری مردم در انتخابات است راهکارهای ساده از قالب و قابلمه درآوردن کیک بدون ذره ای چسبندگی! / چیکار کنیم شکل کیکمون خراب نشه؟