سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان
دیدن آسمان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آسمان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود و اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در آن موضع رنج و بيماري بود و اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در آن ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود و اگر ببيند که آسمان روشن تر از آن بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد

اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل آن است در خير روزي که بر او گشوده شود و عالم و حکيم شود و از وي روزي بسيار بود بکردار عمودها ، دليل کند که پارسيان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببيند که آسمان را همي پرستيد دليل کند که بي دين و گمراه گردد

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر خود را در آسمان ببيند ، تعبير آن باشد که سفري در پيش خواهد داشت پر حاصل ، در افزايش مقام دنيائي و عزت و سرافرازي

اگر ببيند که در آسمان پرواز مي کند ، سفري پر برکت و نعمت او را تقدير شده است

اگر ببيند به آسمان رفت و نخواست به زمين باز گردد ، بزرگي خواهد يافت و به مطلب بزرکي که در نظر دارد خواهد رسيد

اگر ببيند مستقيم پرواز کرد تا به آسمان رسيد ، رنج و گزند و زيان آسيبي به او خواهد رسيد

اگر در رويا ببيند که از آسمان ندايش مي دهند ، دليل خيرو سلامت بر اوست

اگر مرغي را در آسمان ببيند که با او سخن مي گفت ، دليل آن شادماني است ، شايد بر اثر خبري که انتظارش نمي رفته است

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، ديد اجلش نزديک شده است

اگر در آسمان دوم ببيند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود

اگر در آسمان سوم ببيند ، در امور دنيا و کسب مال به موفقيت مي رسد

اگر دز آسمان چهارم ببيند ، به بزرگان نزديک شود و تقرب جويد

اگر در آسمان پنجم ببيند ، ترس و بيمي برايش بروز خواهد کرد

اگر در آسمان ششم ببيند ، به خوشبختي ، خوش طالعي و دولت و نيکي خواهد رسيد

آسمان هفتم ديدن را نشايد ....

اگر ببيند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته يافت ، در کار و امورش به وسيله مردي بزرگ بسته خواهد شد

اگر ببيند که نمي تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زير بيندازد ، از تقرب و همراهي و هم صحبتي مردي بزرگ بي نصيب خواهد شد

اگر ببيند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در هاي علم و حکمت و دانش به رويش گشوده مي شود

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند در آسمان، چون زمين خانه و سرايي دارد ، اجلش نزديک است

اگر ببيند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زميني است ، به دنيا مغرور و فريفته است

اگر ببيند از آسمان عسل مي باريد ، خيرو نعمت و برکت براي مردم است

تاگر ديد ريگ يا خاک از آسمان مي باريد اول ، اگر کم باريد خوب است دوم اگر زياد باريد بد است

اگر ببيند از آسمان ما ، عقرب و يا سنگ باريد ، بلاي آسماني و غضب الهي بر آن سرزمين وارد بيايد

اگر ببيند که خود را از آسمان آويخته است ، دليل آن باشد که کارش بالا مي گيرد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است.

  دیدگاه ها
Negar
Negar
4 هفته پیش
سلام من تو خواب دیدم روی پشت بام اپارتمان خونمون هستم خودشم تعداد زیاد بود بابامم اونجا بود اپارتمان داشت می چرخید جابه جا میشد منم به بابام هی می گفتم چرا واینمیسته میگفت صبر کن تموم میشه تعبیرش چیه؟
dana
dana
3 ماه پیش
سلام و عرض ادب مدیریت سایت محترم،
خواب من این است:
(شب بود، نمیدونم کجا بودم و وقتی به آسمان نگاه میکردم یک ماه دیدم که تقریبا کامل بود و بعدش شد دو تا ماه که ماه دومی کوچیکتر بود و بعدش یه ماه دیگه کنار اون دوتا ظاهر شد که کوچکتر از همه بود)
بعدش اط خواب پریدم و آخرین جمله‌ای که گفتم این بود(ماه دومی سفینه فضائیه؟یا من خواب میبینم؟ )
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر