دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان
دیدن آسمان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آسمان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود و اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در آن موضع رنج و بيماري بود و اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در آن ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود و اگر ببيند که آسمان روشن تر از آن بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد

اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل آن است در خير روزي که بر او گشوده شود و عالم و حکيم شود و از وي روزي بسيار بود بکردار عمودها ، دليل کند که پارسيان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببيند که آسمان را همي پرستيد دليل کند که بي دين و گمراه گردد

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر خود را در آسمان ببيند ، تعبير آن باشد که سفري در پيش خواهد داشت پر حاصل ، در افزايش مقام دنيائي و عزت و سرافرازي

اگر ببيند که در آسمان پرواز مي کند ، سفري پر برکت و نعمت او را تقدير شده است

اگر ببيند به آسمان رفت و نخواست به زمين باز گردد ، بزرگي خواهد يافت و به مطلب بزرکي که در نظر دارد خواهد رسيد

اگر ببيند مستقيم پرواز کرد تا به آسمان رسيد ، رنج و گزند و زيان آسيبي به او خواهد رسيد

اگر در رويا ببيند که از آسمان ندايش مي دهند ، دليل خيرو سلامت بر اوست

اگر مرغي را در آسمان ببيند که با او سخن مي گفت ، دليل آن شادماني است ، شايد بر اثر خبري که انتظارش نمي رفته است

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، ديد اجلش نزديک شده است

اگر در آسمان دوم ببيند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود

اگر در آسمان سوم ببيند ، در امور دنيا و کسب مال به موفقيت مي رسد

اگر دز آسمان چهارم ببيند ، به بزرگان نزديک شود و تقرب جويد

اگر در آسمان پنجم ببيند ، ترس و بيمي برايش بروز خواهد کرد

اگر در آسمان ششم ببيند ، به خوشبختي ، خوش طالعي و دولت و نيکي خواهد رسيد

آسمان هفتم ديدن را نشايد ....

اگر ببيند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته يافت ، در کار و امورش به وسيله مردي بزرگ بسته خواهد شد

اگر ببيند که نمي تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زير بيندازد ، از تقرب و همراهي و هم صحبتي مردي بزرگ بي نصيب خواهد شد

اگر ببيند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در هاي علم و حکمت و دانش به رويش گشوده مي شود

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند در آسمان، چون زمين خانه و سرايي دارد ، اجلش نزديک است

اگر ببيند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زميني است ، به دنيا مغرور و فريفته است

اگر ببيند از آسمان عسل مي باريد ، خيرو نعمت و برکت براي مردم است

تاگر ديد ريگ يا خاک از آسمان مي باريد اول ، اگر کم باريد خوب است دوم اگر زياد باريد بد است

اگر ببيند از آسمان ما ، عقرب و يا سنگ باريد ، بلاي آسماني و غضب الهي بر آن سرزمين وارد بيايد

اگر ببيند که خود را از آسمان آويخته است ، دليل آن باشد که کارش بالا مي گيرد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است.


17 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
4 روز پیش

تعبیرش خیره خیالت راحت
فهیمه
5 روز پیش

سلام دیشب خواب دیدم آسمان صاف بود یکدفعه ابرای سیاه تمام آسمان رو گرفتند و وحشت همه جا رو گرفته بود یکدفعه دیدم ماه کامل و درخشان مثل یک توپ از آسمان افتاد رو پشت بوم خونه ی همسایه مون و روی ماه نوشته محمد و فاطمه و علی و حسن و حسین و از روی پشت بام همسایه غل خورد و از پنجره شون رفت تو خونه و یکدفعه همه جا سیاه شد و باد و باران شدیدی بارید و کمی بعد یکدفعه ابرای سیاه تموم شد آسمان چنان روشن و آفتابی و زیبا شد که کیف کرده بودم به نظرتون تعبیرش چی میشه
ویدا
5 روز پیش

سلام من خواب عجیبی دیدم خواب دیدم آسمان سیاه وپرابر بود و باران شدیدی میبارید یکدفعه آسمان تکه تکه میشد و یهو فرو میریخت
منم
3 هفته پیش

خواب دیدم اسمان ترک خورده
الینا
3 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که دم سحری و من دم پنجرم و تو آسمون ماه بود یهو آسمون کلش قرمز شد خورشید اومد بعدش دوباره قرمز شد ماه اومد انگار دو تا خدا وجود داشت و اون دو تا داشتن دعوا میکردن کل جهان بهم ریخته بود . تعبیرش چیه میشه بگین؟
shady
4 هفته پیش

چرا اینجا هیچکس جواب گو نیس چرا تعبیر خواب ها نمیگین ادمین فقط مردم بایدخواب تعریف کنند خب تعبیر کنید دیگه.
معصوم
4 هفته پیش

سلام من خواب دیدم آسمان باز شد مثل گودال بزرگ که همه چیز را به بالا می‌کشاند مثل مثلث برمودا خیلی وحشتناک بود همه‌ی مردم ترسیدن وفقط امام زمان را صدا می کردن خیلی وحشتناک بود انگار آسمان دهان بزرگی باز کرده هم چیز را می‌برد تعبیرش چیستفکرم را درگیر کرده است
فریبا
1 ماه پیش

مامانم خواب دیده که من با بلوز سفید براق سوار اسکی با سرعت نور میرم توآسمان و دوباره برمیگردم
shady
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم من و دختر خالم در جایی هستیم مثل یک باغ بزرگ که این باغ گویا منزل ما بود و من به دختر خالم داشتم میگفتم این جا خونه ما هست که اشاره به یک امارت خیلی بزرگ اما شبیه خانه ها شمالی ها چوبی و با صفا ما در حد یک امارت خیلی خیلی بزرگ و داشتم به دختر خالم میگفتم اینجا خونه ماست و اون محو اون خونه شد و بعد من امدم بگم تازه بیا اینجا نشونت بدم دیدم دارم از دختر خالم فاصله میگیرم و خیلی اصرار داشتم دنبال من بیاد ولی اون دیگه انگار صدا منو نمی شنید و من باند بلند میگفتم بیا اینو ببین در صورتی که من دایما از اون دور میشدم و به اسمان میرفتم من لباس سفید سفید تنم بود حتی امدم به دختر خالم ثابت کنم حرفم یک لحظه برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که اشاره کنم ببین منظورمو که دیدم یک کاخ خیلی خیلی بزرگ و سراسر سفید پشت سرم هست و من با چهره خیلی خیلی خیلی متعجب نگاه کرم و سریع سرمو به طرف دختر خالم با توجه به اینکه فاصلم خیلی زیاد شده بود گردوندم تا تلاش کنم منو ببنه اما اصلا صدامو نمیشنید و اسمانم بنظرم سفید بود همه چی سفید بود . و من انگار تو خوابم میدونستم دارم میرم ی جا خوب اما کجا نمیدونم ..لطفا میشه بگین یعنی چی ..؟ اخه نوشتین اسملن سفید یعنی بیماری .پس اون گاخ بزرگ چی بود ؟؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

در خواب دیدم وقتی به آسمان نگاه میکنم نقشهایی در آسمان با برگ درست شده خیلی زیبا ومرتب کنار هم به رنگ سبز تعبیرش چیست
alifarshad
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم جای ک زندگی میکنیم یکم اونورتر اب هستش مثل دریا .و کلی کشتی درون اون دریا هستش که میخان یه کشتی کع درونش یه نوزاد ک با ملافه سفید دور بدنش پوشیده هست غرق کنند ار کار خدا این نوزاد بع اسمون میره و میره طرف یه شخص... همونجا یکی بهم گف این کشتی های سفیانی هستن واین نوازد نجات پیدا کرد و الان میره طرف امام زمان عج. بعد من دنبال نوزاد رفتم تا وسط راه رفتم بعد بجای اینکه دنبال نوازد برم رفتم یجا دنبال خوشگزرانی و تفریح بازی .الان موندم این خواب ب چی میگه
زهرا
2 ماه پیش

سلام، من خواب دیدم آسمون از کسط شکافته شده بود بعد خون میومد میریخت به دریا، دریا هم قرمز شده بود من دختر عمم میخواستیم از خونه فرار کنیم سوار ماشین شدیم بابام تو ماشین بود تعبیرش چی میشه
مریم
2 ماه پیش

من خواب شفق قطبی دیدم
محمد
7 ماه پیش

خواهر با عرض معذرت باید بگم که عجلتون فرا رسیده متاسفانه 😭😭😭
فاطمه
7 ماه پیش

با سلام و عرض ادب\r\n\"خواب دیدم آسمان آبی و زیبا و روشن بود پر از درختان سرسبز که پر از میوه بودند. درخت از آسمان به سمت من آمد و بر روی آن پر از برگ و انگور قرمز و زردآلو بود که من از آن میوه ها کندم و خوردم\"\r\nحدود ساعت ۴ الی ۵ صبح بود دیدن این خواب.\r\nممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین.
Negar
8 ماه پیش

سلام من تو خواب دیدم روی پشت بام اپارتمان خونمون هستم خودشم تعداد زیاد بود بابامم اونجا بود اپارتمان داشت می چرخید جابه جا میشد منم به بابام هی می گفتم چرا واینمیسته میگفت صبر کن تموم میشه تعبیرش چیه؟
dana
10 ماه پیش

سلام و عرض ادب مدیریت سایت محترم،\r\nخواب من این است:\r\n(شب بود، نمیدونم کجا بودم و وقتی به آسمان نگاه میکردم یک ماه دیدم که تقریبا کامل بود و بعدش شد دو تا ماه که ماه دومی کوچیکتر بود و بعدش یه ماه دیگه کنار اون دوتا ظاهر شد که کوچکتر از همه بود)\r\nبعدش اط خواب پریدم و آخرین جمله‌ای که گفتم این بود(ماه دومی سفینه فضائیه؟یا من خواب میبینم؟ )
دیدگاه خود را ثبت نمایید