دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن آسمان در خواب چه تعبیری دارد ؟/تعبیرخواب آسمان
دیدن آسمان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آسمان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود و اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در آن موضع رنج و بيماري بود و اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در آن ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود و اگر ببيند که آسمان روشن تر از آن بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد

اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل آن است در خير روزي که بر او گشوده شود و عالم و حکيم شود و از وي روزي بسيار بود بکردار عمودها ، دليل کند که پارسيان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببيند که آسمان را همي پرستيد دليل کند که بي دين و گمراه گردد

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر خود را در آسمان ببيند ، تعبير آن باشد که سفري در پيش خواهد داشت پر حاصل ، در افزايش مقام دنيائي و عزت و سرافرازي

اگر ببيند که در آسمان پرواز مي کند ، سفري پر برکت و نعمت او را تقدير شده است

اگر ببيند به آسمان رفت و نخواست به زمين باز گردد ، بزرگي خواهد يافت و به مطلب بزرکي که در نظر دارد خواهد رسيد

اگر ببيند مستقيم پرواز کرد تا به آسمان رسيد ، رنج و گزند و زيان آسيبي به او خواهد رسيد

اگر در رويا ببيند که از آسمان ندايش مي دهند ، دليل خيرو سلامت بر اوست

اگر مرغي را در آسمان ببيند که با او سخن مي گفت ، دليل آن شادماني است ، شايد بر اثر خبري که انتظارش نمي رفته است

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، ديد اجلش نزديک شده است

اگر در آسمان دوم ببيند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود

اگر در آسمان سوم ببيند ، در امور دنيا و کسب مال به موفقيت مي رسد

اگر دز آسمان چهارم ببيند ، به بزرگان نزديک شود و تقرب جويد

اگر در آسمان پنجم ببيند ، ترس و بيمي برايش بروز خواهد کرد

اگر در آسمان ششم ببيند ، به خوشبختي ، خوش طالعي و دولت و نيکي خواهد رسيد

آسمان هفتم ديدن را نشايد ....

اگر ببيند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته يافت ، در کار و امورش به وسيله مردي بزرگ بسته خواهد شد

اگر ببيند که نمي تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زير بيندازد ، از تقرب و همراهي و هم صحبتي مردي بزرگ بي نصيب خواهد شد

اگر ببيند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در هاي علم و حکمت و دانش به رويش گشوده مي شود

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند در آسمان، چون زمين خانه و سرايي دارد ، اجلش نزديک است

اگر ببيند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زميني است ، به دنيا مغرور و فريفته است

اگر ببيند از آسمان عسل مي باريد ، خيرو نعمت و برکت براي مردم است

تاگر ديد ريگ يا خاک از آسمان مي باريد اول ، اگر کم باريد خوب است دوم اگر زياد باريد بد است

اگر ببيند از آسمان ما ، عقرب و يا سنگ باريد ، بلاي آسماني و غضب الهي بر آن سرزمين وارد بيايد

اگر ببيند که خود را از آسمان آويخته است ، دليل آن باشد که کارش بالا مي گيرد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است.


61 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
6 روز پیش

سلام ..من امروز خواب دیدم ک اول یه صدای بدی کله محلمون پیچید بعد یخورده ازاسمون بازشد اندازه ی یه حلقه بزرگ مانند ازاون یه پله اومد پایین خیلیا رفتن بالا و ازاون حلقه مانند رد شدن و داخل بهشت شدن من و شوهر و بچه ام همرفتیم تا رسیدیم ب یه جای‌ خ قشنگ و سرسبز وخچنه های رنگی اما نمیدونم اسمان اول بود یاچندم
بازدیدکننده
1 هفته پیش

من خواب دیدم که اسمون رو اب گرفته کلا بعد دوتا ابر گرد و سیاه داره مثل نبظ ادم میزنه بعد مادرم کنارم بود بعد من گفتم بهش مامان نیگا کن این نشونه های اخر و زمانه
بازدیدکننده
3 هفته پیش

من خواب دیدم جنگ است وقتی به بیرون از خانه رفتم نگاه کردم دیدم آسمان پر از طیاره است ولی طیاره ها مثل ماه وستاره روشن بودکه بعد همگی به یک بار رفتند میگن میره طرف عربستان
بازدیدکننده
3 هفته پیش

خوابدیدم اسمان رایخ گرفته است اما یخها را شکستن زلزله بعدش زلزله امد بعد زلزله آسمان ساف شد
مهری
3 هفته پیش

خواب دیدم ازآسمان کلی خرده کاغذ به زمین مثل بارون می بارید
مهسا
2 ماه پیش

تعبریش رو فهمیدی؟
بیتا
2 ماه پیش

خواب دیدم در آسمان شفق قطبی سبز و بنفش بود و خییییییلی چشم نواز و بزرگ..تعبیرش چیه
امنه
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم آسمون پر از نقش و نگار زیبا بود و داشتم با موبایل عکس می‌انداختم یعنی چی
بازدیدکننده
4 ماه پیش

تعبیر خوابتو فهمیدی؟
آریاناز
5 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم که تو روستایی که همیشه کل خانواده ی مادریم دور هم جمع میشدیم بودیم و فکر کنم غروب بود بعد یهو آسمان یه رنگی شد نمیددونم چه رنگی بود بدد یهو تو تلویزیو از اون آسمان فیلم میگرفتن و زیرش نوشته بود قیامت فرا رسیده فکر کنم اسمان سفید شده بود بعدیکبار دیگه وسطش نوشت که قیامت فرا رسیده نمیدونم چرا اول از همه مامانم از من دور شد و اونجا که بودم روح مامانم رو میدیدم که خیلی ترسیده بودم ترو خدا تعبیرش رو بگید
رویا
5 ماه پیش

من توآسمون تصویر امام حسین وکلمه ابا عبدالله رودیدم بعد توخواب نمیدونم یکی به من گفت یا به من الهام شد که فردا امام زمان ظهور میکنه میشه بگید تعبیرش چیه؟
رضا
5 ماه پیش

خواب دیدم شب هست و تمام فامیل دور هم جمع هستید ناگاهان چنان نوری در اسمان درخشید که نمیشد نگاه کرد از تابش ان نور بعد نور کمرنگ شد و دو خورشید در اسمان پدید امد و ندا امد طلوع خورشید از مغرب هست بلا فاصله در اسمان به زبان عربی نوشته شد به زودی زلزله ای ۶ تا ۷ ریشتر روی خواهد داد و طولانی مدت هست و من به همه اطلاع رسانی میکردم
فواد صالحی
6 ماه پیش

به نام خداوند بخشنده مهربان خواب دیدم آسمان شده ام و زندانی هایی در زمین می دیدم که به بیرون سفارش میدادن
حدیث
7 ماه پیش

املت پختین اونم تو اون طوفان 😲😲😲😲😂😂🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣😅😅
حدیث
7 ماه پیش

تو خواب دیدم اسمون نارجی مایل به قرمز بود و یه شکاف با نور قرمز برداشت که منشائش یه ستاره ی قرمز بود میسه بگید تعبیرش چی میشه
فقط
7 ماه پیش

شب بود من و چند نفر در ماشین و ماشین رفت در اسمان و صلوات امد و دور ان سیاره ها و اهنگی خدایی
آرزو
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که از آسمان هزاران انسان مرده را ب زمین پرت میکنند وما همگی وحشت زده بودیم .ولی چند دقیقه بعد دیدم انها نمرده بودند وفقط نمایش بوده خواهشا میشه تعبیرشو بگین
ایلین
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که توی کوچه هستم و با دوستام حرف می زنم که یک هو اسمون باز شد۲ تا گرد بادی که همه چیز رو می خوردن اومدن از ترس بقل مامانم بودم و هی خدا خدا میکردم که نمیرم 😂با همسایه اینا اومدیم خونمون و املت پختیم خواهش می کنم تعبیرش رو بگید ممنون
امیر.ک
9 ماه پیش

یه خیابون مجاور وقت میبره آنقدر که شهرها به هم نزدیک بودن یا زمین کوچیک شده بود هیچ کس توجهی به دور و برش نداشت تویه هفته سه بار این خوابو دیدم ودو شب پیش هم خواب دیدم تو یه جاده در حال حرکت بودم بیرون از شهر به آسمان که نگاه کردم انگار توی آسمان تصویر یه برج بلند بود که روی هر طبقه اسم کسی بود که یه اسم رو فقط خوندم وتصویر محو میشد وهر چه حرکت میکردم تصویر خونه ها ودرختاو کوه میومد ومحو میشد آسمون خاکستری بود خورشید هم توی آسمون نبود در حالیکه روز بود ممنون میشم اگه جواب بدین
امیر.ک
9 ماه پیش

سلام من چندین بار خواب راجع به آسمان دیدم میخواستم اگه تعبیر خاصی داره واسم تعبیر کنید یه بار خواب دیدم که دو تا ماه تو آسمون بود یه قرص ماه کامل ویه هلال ماه شوال ویه بار دیگه هم توی خواب زمین کاملا به آسمون نزدیک شده بود وهمه جا تاریک بود ولی توی آسمون نورهایی مثل شهابسنگ و حرکت ستاره ها که با سرعت فرو میریختن انگار تو آسمون منفجرمیشدن به زمین نمیرسید فقط یه غبار یا دود بود ازشون باقی میموند همه آدما با عجله فرار میکردن توی خواب حس میکردم رفتن به یه شهر دیگه مثل رفتن به یه ی
مهزناز
9 ماه پیش

و یهو فهمیدم که پرده ب من ی نشانه ایی رو داده میخواسته ب من بفهمونه همه آدما فقط آسمون رو نگاه میکنن و چشمشون فقط رو ی نقطه خیره میشه ولی ی چیزایی هست که باید با چشم دل نگاه کنی تا ببینی
مهزناز
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم داشتم ب آسمون نگاه میکردم ناگهان ی چیزی با نور سبز نوشت مهرناز زندگی ما ب تو بستگی داره بعد ی سفینه فضایی بزرگ ظاهر شد غیب شد همه آسمون پر از ستاره بود و در حال درخشیدن بودن و بعضی هاشون مثل یوفو حرکت میکردن بعد که داشتم ب آسمون نگاه میکرد ی چیزی نورایی بزرگ یهو درخشید و غیب شد بعد ی در که رنگ قهوه ایی بود وسط آسمون مثلا من باید از اون در میرفتم ولی نرفتم بعد رفتم دستامو بشورم که ی پرده قرمز دیدم که یکم سوراخ شده بود داشتم با خودم فکر میکردم اون نورا چی بود که پرده غیب شد و ...
Goli
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم در خیابان بودم همه در حال دویدن هستن ازشون پرسیدم چی شده گفتن مگه نمیبینی آسمونو نگاه کن داره پوشیده میشه منم به آسمون نگاه کردم دیدم که داره ردیف به ردیف بارچه های سفیدی از اون عقب عقب آسمون میاد از بالا سر ماهم رد میشه و تا جایی که چشم کار میکنه میره و آسمونو میپوشونه وقتی این پارچه ها به سمت جلو میرن جرقه هایی هم جلوشون زده میشه من میدویدم تا زیر آسمون باشم اما اون پارچه ها جلو تر از من در حال حرکت بودن بعد دیگه من ندویدم و ایستادم چون دیدم فایده از پشت پارچه ها نور شدیدی
کوثر
10 ماه پیش

من یه خواب عجیب دیدم ، خواب دیدم که میخواستم نماز جماعت بخونم و فقط یه نور سبز وجود داشت که من خیلی اتفاقی زیر نور سبز میخواستم نماز بخونم. و کسایی که کنارم نشسته بودن داشتن زمزمه می‌‌کردن که چرا من زیر نور سبز قرار می‌گیرم همیشه! خیلی عجیب بود و یکم ترسیدم
فرخنده
10 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که اسمان افتابیه وتکه ای ابردرحال گذراست که این ابر شکل یه اسب درحال دویدن ونوشته های دیگه بود که متوجهش نشدم وَپشت این تکه ابرنورقرمزی به چشم میخورد ومن انقدتعجب کرده بودم میخواستم ازش عکس بگیرم ک متوجه نوشته ها بشم ک نشدابربه سرعت حرکت میکردودورشده بود بعددیدم که تکه ای ازاوابرکه ظاهرا اهنی بودشکسته شدوبه زمین فروداومدوخوردروسریه ماشین درحال حرکت وپشت سرش همه ماشینها تصادف کردن بعدمن دارم واسه یکی ازاقوام تعریف میکنم که میدونی میگن ظاهرشدن نشانه دراسمان نشانه ظهورامام زمانه
بازدیدکننده
10 ماه پیش

عزیزم مواظب خودت باش احتمالا اتفاق بدی مثل به کما رفتن و بیهوشی در انتظارت باشد صدقه بده و مواظب خودت باش انشالله که خیر است
امان از این روزگار
10 ماه پیش

من خواب دیدم یک نفر لباس و عمامه دارد که صورتش پیدا نیست دراسمان وسط ماه بود وغیب شد وبه چند نفر گفت بیاید ببینید من در آسمان آدم میبینم وبعد دیدم که ۳نفر که یکی در سوار خوابند وپسر خواهرم گفت او پایش شکسته با هر میبرند تو خدا اگر کسی تعبیر خواب مرا میداند برام اس کند با تشکر
مهران
11 ماه پیش

من خواب دیدم از اسمان درخت زیادی به طمت زمین سقوط میکنه خواهشن هر میدونه جواب بده به این شماره اس ام اس کنید خواهشن
آزاده
11 ماه پیش

سلام دوستان .من حدود چهل دیقه پیش از خواب پریدم.خیر باشه.دیدم .دیدم با خاله ام داریم میریم بیرون دیدم آسمون تاریک و پرستاره ب طرز بدی در حال حرکت میدیدم .خیلی بد بود وحشتناک بعدش کع دیدم دزد ماشینو برده دیدم وسیله هام توی ماشین دیگه است اونم برا دزدا بود کل وسایلمو برده بودن خیر باشه.کسی تونست تعبیر کنه ممنونم
مصطفی
11 ماه پیش

خواب دیدم رفتم به درون سیاهچاله و در افق رویداد سیاهچاله مدت زمانی را سپری کردم و بعد در انتها به زمین برگشتم اما اطرافیانم بسیار پیر و فرسوده شده بودند و مرا ملامت میکردند که کجا رفتی که خبری ازت نبود . اما کلا حال خوبی داشتم از این سفر . آیا تعبیری داره این خواب
نجمه
12 ماه پیش

خواب دیدم از اسمان چیزی مثل شهاب داره میاد طرفم و افتاد وسط حیاط خونمون بعد با ترس رفتم سراغش بایکی از اشنا مون دیدیم یه ساکه که توش پر از سکه های طلای عتیقه بود تعبیرش چیه من از دست همه طلاها رو گرفتم و بر داشتم برا خودم تعبیر ش چیه؟
نجمه
12 ماه پیش

خواب دیدم از اسمان چیزی مثل شهاب داره میاد طرفم و افتاد وسط حیاط خونمون بعد با ترس رفتم سراغش بایکی از اشنا مون دیدیم یه ساکه که توش پر از سکه های طلای عتیقه بود تعبیرش چیه من از دست همه طلاها رو گرفتم و بر داشتم برا خودم تعبیر ش چیه؟
زهرا
1 سال پیش

سلام‌ من هر چند وقت ی بار اسمان رو ب شکلی؛ در خواب می بینم‌. مثلا یک بار کلمه الله به شکل زیبا و درخشان و بسیار بزرگ رو تو اسمان دیدم ی بار ایت الکرسی رو زیبا و درخشان و خانا روی اسمان دیدم . مکرر دیدن حیوانات بر اسمان در حال دویدن . و در اخر ... دیدن دریا تو اسمون کبود .به صورتی ک به اسمان نگاه می کردی رفت و امد ماهی ها رو می دیدیم... اگر نظری در مورد تعبیر این خواب ها دارین بفرماین لطفا . ممنون
زهرا
1 سال پیش

منم دقیقا همین خواب رو دیدم +چند شب پیش دریا رو به روی آسمون کبود رنگ دیدم
بازدیدکننده
1 سال پیش

سلام صبحتون بخیر وخوشی ببخشید من امروز ساعت 3/5صبح بود که خواب دیدم که آسمان مثل زمین شده همه جا تمیز همه جا سرسبز به آسمان نگاه میکنم میگم خدایا چرا زمین رفته بالا ولی همه جا سرسبز خونه هاش همه تمیز بود مانند یک نقاشی زیبا بود بعد یه قناری داشتم که تو خوابم رام شده بود از خونه می‌رفت بیرون بعد میومد خونه کنارم همش بال میزد بعد باران شدید میومد که صداش و فقط می‌شنیدم بعد از باران یه زلزله بزرگی اومد ولی هیچ جا خراب نمیشد فقط مارو تکون میداد تو خواب میگفتم خوبه خدارو شکر خونه محکمه ممنون میشم ت
بازدیدکننده
1 سال پیش

خواب دیدم آسمان باز شد و نورانی بعد در آسمان مردی نشسته بود خواستم از او در مورد عشقم بپرسم که ناگاه لال شدم میخوام تعبیرشو بدونم
قدیره
1 سال پیش

خواب دیدم لایه هایی از اسمان شکسته شده ودر ان قسمتهای شکسته شده دیده میشود که ماهی ها و اسب ابی و امثال اینها در اسمانند و از انقسمتها این حیوانات زمین و ما رانگاه میکننددقیقا مثل قطبهای یخی که در قسمتهایی یخ ان شکسته است اما خب کامل نشکسته که به زمین بیفتن فقط یه سرک میکشن مارو نگاه میکنن و میرن پشت قسمت هایی که دیده نمیشن
محمد گرگان
1 سال پیش

سلام من خواب صورت یک زن زیباو محجبه با کلاه دیدم. شب پرازستاره بود. وقتی ک نگاهش کردم نگاهم کرد ومن ترسیدم...ولی خوابم ۷صبح بود؟؟؟؟
Yeganeh
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم که دارم از پشت پرده به آسمان نگاه میکنم که پسری قشنگ از هوا پیما به روی برجی در آسمان نشست و او هر شب که ماه کامل بود برای من دست تکان میداد و روزی به دنبال من اومد و منو با خودش برد به اسمون و اونجا از من خواستگاری کرد میشه بگین تعبیرش چیه سپاسگزارم🙏🥺🥰
مهناز
1 سال پیش

سلام خواب دیدم تویی ابی شنامیکنم به اسمان نگامیکنم اسمان شفاف هستش ودارم سقفشومیبینم وسقفش بهم خیلی نزدیکه
فاطمه
1 سال پیش

خواب ديدم در آسمان هستم به پايين نگاه ميكنم نردبانى چوبى ميگذارم كه پايين بيايم مردى از من ميخواهد كه از نردبان چوبى پايين نروم و برايم يك نردبان فلزي ميگذارد و ميخواهد كه از آن پايين بيايم و من به سلامت و راحتى پايين مي آيم تعبيرش چيه🥺
مریم
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم که آسمان انقدر صاف وبدون ابر هست و خیلی روشن و ی تیکه از آن به اندازه ی فرش نقش گزاری کرده با گل و در هر نقش نام چهارده معصوم نوشته است تعبیر این خواب چیست؟ ممنون
بازدیدکننده
1 سال پیش

من خواب دیدم که آسمون پر از سقف قطبی و من با دستم اون رو به شکلی می ساختم که شبیه آرزوی خودم بود مثلا با شفق یک قلب درست کردم به معنای خوشبختی هر جا رفتم تعبیر خوابم رو نمی دونستند
فیروزه
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم که از اسمان خیلی چیز مثله دایره‌ای شکل دار به زمین پرتاب میشد مردم از ترس فرار میکردن واستفراغ سفید رنگ روی زمین میریختن منم فقط بچه ها ما صدا میزدم لطفاً بگین جوابش چیه
بازدیدکننده
1 سال پیش

تعبیرش خیره خیالت راحت
فهیمه
1 سال پیش

سلام دیشب خواب دیدم آسمان صاف بود یکدفعه ابرای سیاه تمام آسمان رو گرفتند و وحشت همه جا رو گرفته بود یکدفعه دیدم ماه کامل و درخشان مثل یک توپ از آسمان افتاد رو پشت بوم خونه ی همسایه مون و روی ماه نوشته محمد و فاطمه و علی و حسن و حسین و از روی پشت بام همسایه غل خورد و از پنجره شون رفت تو خونه و یکدفعه همه جا سیاه شد و باد و باران شدیدی بارید و کمی بعد یکدفعه ابرای سیاه تموم شد آسمان چنان روشن و آفتابی و زیبا شد که کیف کرده بودم به نظرتون تعبیرش چی میشه
ویدا
1 سال پیش

سلام من خواب عجیبی دیدم خواب دیدم آسمان سیاه وپرابر بود و باران شدیدی میبارید یکدفعه آسمان تکه تکه میشد و یهو فرو میریخت
منم
1 سال پیش

خواب دیدم اسمان ترک خورده
الینا
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم که دم سحری و من دم پنجرم و تو آسمون ماه بود یهو آسمون کلش قرمز شد خورشید اومد بعدش دوباره قرمز شد ماه اومد انگار دو تا خدا وجود داشت و اون دو تا داشتن دعوا میکردن کل جهان بهم ریخته بود . تعبیرش چیه میشه بگین؟
shady
1 سال پیش

چرا اینجا هیچکس جواب گو نیس چرا تعبیر خواب ها نمیگین ادمین فقط مردم بایدخواب تعریف کنند خب تعبیر کنید دیگه.
معصوم
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم آسمان باز شد مثل گودال بزرگ که همه چیز را به بالا می‌کشاند مثل مثلث برمودا خیلی وحشتناک بود همه‌ی مردم ترسیدن وفقط امام زمان را صدا می کردن خیلی وحشتناک بود انگار آسمان دهان بزرگی باز کرده هم چیز را می‌برد تعبیرش چیستفکرم را درگیر کرده است
فریبا
1 سال پیش

مامانم خواب دیده که من با بلوز سفید براق سوار اسکی با سرعت نور میرم توآسمان و دوباره برمیگردم
shady
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم من و دختر خالم در جایی هستیم مثل یک باغ بزرگ که این باغ گویا منزل ما بود و من به دختر خالم داشتم میگفتم این جا خونه ما هست که اشاره به یک امارت خیلی بزرگ اما شبیه خانه ها شمالی ها چوبی و با صفا ما در حد یک امارت خیلی خیلی بزرگ و داشتم به دختر خالم میگفتم اینجا خونه ماست و اون محو اون خونه شد و بعد من امدم بگم تازه بیا اینجا نشونت بدم دیدم دارم از دختر خالم فاصله میگیرم و خیلی اصرار داشتم دنبال من بیاد ولی اون دیگه انگار صدا منو نمی شنید و من باند بلند میگفتم بیا اینو ببین در صورتی که من دایما از اون دور میشدم و به اسمان میرفتم من لباس سفید سفید تنم بود حتی امدم به دختر خالم ثابت کنم حرفم یک لحظه برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که اشاره کنم ببین منظورمو که دیدم یک کاخ خیلی خیلی بزرگ و سراسر سفید پشت سرم هست و من با چهره خیلی خیلی خیلی متعجب نگاه کرم و سریع سرمو به طرف دختر خالم با توجه به اینکه فاصلم خیلی زیاد شده بود گردوندم تا تلاش کنم منو ببنه اما اصلا صدامو نمیشنید و اسمانم بنظرم سفید بود همه چی سفید بود . و من انگار تو خوابم میدونستم دارم میرم ی جا خوب اما کجا نمیدونم ..لطفا میشه بگین یعنی چی ..؟ اخه نوشتین اسملن سفید یعنی بیماری .پس اون گاخ بزرگ چی بود ؟؟
بازدیدکننده
2 سال پیش

در خواب دیدم وقتی به آسمان نگاه میکنم نقشهایی در آسمان با برگ درست شده خیلی زیبا ومرتب کنار هم به رنگ سبز تعبیرش چیست
alifarshad
2 سال پیش

سلام من خواب دیدم جای ک زندگی میکنیم یکم اونورتر اب هستش مثل دریا .و کلی کشتی درون اون دریا هستش که میخان یه کشتی کع درونش یه نوزاد ک با ملافه سفید دور بدنش پوشیده هست غرق کنند ار کار خدا این نوزاد بع اسمون میره و میره طرف یه شخص... همونجا یکی بهم گف این کشتی های سفیانی هستن واین نوازد نجات پیدا کرد و الان میره طرف امام زمان عج. بعد من دنبال نوزاد رفتم تا وسط راه رفتم بعد بجای اینکه دنبال نوازد برم رفتم یجا دنبال خوشگزرانی و تفریح بازی .الان موندم این خواب ب چی میگه
زهرا
2 سال پیش

سلام، من خواب دیدم آسمون از کسط شکافته شده بود بعد خون میومد میریخت به دریا، دریا هم قرمز شده بود من دختر عمم میخواستیم از خونه فرار کنیم سوار ماشین شدیم بابام تو ماشین بود تعبیرش چی میشه
مریم
2 سال پیش

من خواب شفق قطبی دیدم
محمد
2 سال پیش

خواهر با عرض معذرت باید بگم که عجلتون فرا رسیده متاسفانه 😭😭😭
فاطمه
2 سال پیش

با سلام و عرض ادب\r\n\"خواب دیدم آسمان آبی و زیبا و روشن بود پر از درختان سرسبز که پر از میوه بودند. درخت از آسمان به سمت من آمد و بر روی آن پر از برگ و انگور قرمز و زردآلو بود که من از آن میوه ها کندم و خوردم\"\r\nحدود ساعت ۴ الی ۵ صبح بود دیدن این خواب.\r\nممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین.
Negar
2 سال پیش

سلام من تو خواب دیدم روی پشت بام اپارتمان خونمون هستم خودشم تعداد زیاد بود بابامم اونجا بود اپارتمان داشت می چرخید جابه جا میشد منم به بابام هی می گفتم چرا واینمیسته میگفت صبر کن تموم میشه تعبیرش چیه؟
dana
2 سال پیش

سلام و عرض ادب مدیریت سایت محترم،\r\nخواب من این است:\r\n(شب بود، نمیدونم کجا بودم و وقتی به آسمان نگاه میکردم یک ماه دیدم که تقریبا کامل بود و بعدش شد دو تا ماه که ماه دومی کوچیکتر بود و بعدش یه ماه دیگه کنار اون دوتا ظاهر شد که کوچکتر از همه بود)\r\nبعدش اط خواب پریدم و آخرین جمله‌ای که گفتم این بود(ماه دومی سفینه فضائیه؟یا من خواب میبینم؟ )
دیدگاه خود را ثبت نمایید
تیتر امروز   
/
/
/
/
/
/