دیدن بچه گربه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه گربه

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بچه گربه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه گربه
دیدن بچه گربه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بچه گربه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن بچه گربه در علم روان شناسی به این معنی است که شما دارید متحول می شود و به سمت مستقل شدن پیش می روید شما آماده اید که چیزهای جدیدی که در زندگی به شما پیشنهاد می شود را کشف کنید.

اما اگر خواب ببیند که بچه گربه ای را می کشید خواب شما نشانه این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه شخصی مشکل دارید و شما حس ناامیدی در این رابطه دارید.

اگر خواب ببینید که یک بچه گربه را از وسط خیابان نجات می دهید خواب شما نشانه این است که دوست دارید به کسانی که که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید.

مشاهده‌ی یک بچه گربه به معنی این است که با احساسات رویابین بازی شده است. بازی با یک بچه گربه به معنی این است که شما از چندین ناراحتی کوچک رنج خواهید برد.

تعبیر خواب بچه گربه به روایت شیخ طوسی

  • اگر ببینی بچه گربه ی زخمی و سفید رنگ به تو حمله میکند تعبیر اخبار و رویداد هایی است که تو از آن خبردار میشوی و دلت می شکند
  • اگر ببینی خودت به گربه ضربه میزنی یا با پرت کردن و له کردن گربه منجر به زخمی شدنش می شوی تعبیر دامی است که دوستان تو برایت پهن میکنند و باعث آسیب جدی مالی و جسمی به تو می شود
  • اگر ببینی بچه گربه ای زخمی بخاطر شدت جراحات میمیرد تعبیر مرضی است سخت و شدید که مدت درمان آن طولانی میشود.

تعبیر خواب بچه گربه از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند ، نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود. اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد.
  • اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد.
  • دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .
  • اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانی ها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد .
  •  اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن است که دشمنان سعی می کینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب می رسانند.

تعبیر خواب بچه گربه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  • دیدن بچه گربه در خواب اشاره به نوزاد یا کودک، احساسات شما درباره دوران کودکی یا داشتن نوزاد، غریزه مراقبت از همنوع و سرزندگی دارد.
 

دیدگاه ها