دیدن بلبل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بلبل

  چهارشنبه، 01 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بلبل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بلبل
دیدن بلبل در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بلبل را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 معبران شرقی و اسلامی بلبل را در خواب به فرزند تعبیر کرده‌اند و معبران غربی به داشتن زندگی همراه با آرامش.

تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی

 • بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است.
 • اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد.
 • اگر بيند بلبل در دست او بمرد، دليل ك فزرند يا غلامش بميرد.
 • اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و آوازمی‌کند، خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد، در جائی دیگر می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز بلبل، سخنی خوش و کلامی لطیف می‌باش

تعبیر خواب بلبل به روایت جابر مغربی

 • اگر بيند بلبلان بسيار داشت، دليل كه به قدر آن غلامان بخرد.
 • اگر بيند بلبلان را بكشت و از گوشت آنها بخورد، دليل كه از غلامان ميراث يابد.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • معبران اسلامي ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولي خانم آيتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترين و ارزنده ترين چيزي است که بيننده خواب به آن دل بستگي و پيوند عاطفي دارد.
 • چنان چه در خواب ببينيد که بلبلي داريد و اين بلبل در قفس مي خواند و از اين چوب روي چوب ديگر مي جهد صاحب فرزند پسر خواهيد شد.
 • اگر صداي بلبل را در خواب مي شنويد ليکن خود بلبل را نمي بينيد و نمي دانيد آن صدا از کجا به گوش مي رسد بي ترديد خبري خوش به شما مي رسد.
 • چنان چه در عالم خواب کسي بلبلي به شما هديه داد نيرنگ مي خوريد و اگر آن شخص هديه دهنده چهره آشنا داشت کسي در خانواده به شما دروغ مي گويد.
 • روي هم رفته ديدن بلبل در خواب بد نيست.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه هانس کورت

 • مشاهده‏ ى بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى آرام و موفق است.
 • شنيدن صداى دل نو از بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى خوب و رسيدن به مقام‏هاى بالاى اجتماع است.
 • اگر خواب ببينيد كه در باغى هستيد و يك بلبل مى ‏گيريد، نشانه‏ ى آن است كه با افراد ثروتمندى همنشين مى‏ شويد.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است .
 •  ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .

تعبیر خواب بلبل در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب بلبل : معشوقتان همينجا شما را رها ميكند
 • به صداي بلبل در شب گوش مي دهيد : يك دورة بسيار خوب شروع مي شود .
 • تعدادي بلبل چهچهه مي زنند : اگر بيمار باشيد سلامتي كامل خود را باز مي يابيد.

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر