دیدن پدر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پدر

  چهارشنبه، 15 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن پدر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پدر دیدن پدر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پدر
دیدن پدر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پدر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن پدر در خواب بیانگر نمادی از اختیارات و حمایت است. نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید رابطه بیداریتان را با پدرتان را در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. 
 • دیدن خواب‌هایی در ارتباط با والدین (پدر و مادر) می‌تواند ناشی از نگرانی و یا احساساتی باشد که در زندگی بیداری فرد بیننده خواب توانایی بروز دادن آن‌ها را ندارد. البته برخی از معبرین معتقدند که دیدن پدر و مادر در خواب نماد و در ارتباط با جنبه‌های زنانه و مردانه شخصیت فردی است که خواب می‌بیند.
 • پدر در خواب‌ نشان‌ دهنده‌جنبه‌های‌ گویا، بیانگر، پراحساس‌، معنی‌ دار، خلاق‌، سازنده‌، بدیع‌ و حمایتی‌ خداوند است‌.
 • مردها نمایانگر بخش‌ فعال‌ وجودی‌ ما هستند که‌ ازطریق‌ اطلاعات‌ کسب‌ شده‌ در جهت‌ خلق ‌واقعیت‌ جسمانی‌ زندگی‌هایمان‌ مورد استفاده ‌قرار می‌گیرد.
 • دیدن پدر در خواب نشانه مواجه با مشکلاتی است که بایستی توسط افراد کار آزموده حل و برطرف گردد.
 • تعبیر خواب پدر شوهر مرده:پدر شوهر مرده در خواب خوب و نیکو است
 • اگر دیدی پدرشوهرت که مرده است را در خواب میبینی به نشانه ی این است که همسرت از دست تو راضی و خشنود است اما دیدن فوت شدن پدرشوهر زنده در خواب به نشانه ی عدم رضایت و یا عصبی بودن شوهرت میباشد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابن سیرین

 • تعبیر خواب پدر فوت شده: پدر مرده در خواب رحمت است نزول نعمت و برکت اگر شخصی پدر و یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب خویش ببینید در درجه اول دلیل بر آمرزش گناهان و سپس برکت و رفاه است که البته در این مورد استثناهای بسیار زیادی وجود دارد.
 • اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند دلیل که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد

تعبیر خواب پدر به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا میگردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

تعبیر خواب پدر به روایت شیخ طوسی

 • چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی استوار باشد: نیازمند دیگران شدن مثلا قرض گرفتن از دیگران , قحطی کمبود و در تنگنا قرار گرفتن , سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده.
 • اگر کسی ببینید که پدرشوهرش را بخاطر دعوا و یا اختلاف میکشد به نشانه ی طلاق یا جدایی از همسر است.
 • اگر دیدی او را دشنام میدهی و یا به ایشان بی احترامی میکنی به نشانه ی این است که با زن خود دعوا یا مشاجره خواهی کرد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پدر مرده و مرحوم: اگر کسی (اینجا منظور مرد زن دختر و یا پسر) پدر خویش را که وفات کرده است را در خواب ببینید دلیل بر امرزش و مغفرت می باشد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر بعد از مرگ والدین، آن‌ها را در خواب ببینید، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید.
 • اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد.
 • اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید، پدر و مادر شما به خانه‌تان آمده‌اند، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد.
 • اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید، علامت آن است که با نومیدی‌های بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد.
 • اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
 • اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبت‌های زندگی دست نخواهید یافت.
 • اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.
 • اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
 • اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد.
 • خواب پدر زن یا پدر شوهر : یک اتفاق مهم و خوشایند در پیش است .
 • پدر زن یا پدرشوهرتان مرده است : اشخاصی شما را تهدید می کنند .
 • پدر زن یا پدر شوهرتان زنده است : بدشانسی و ناکامی
 • پدرزن یا پدرشوهر اشخاص دیگر : به سختی خواهید توانست از مشکلاتی که در پیش هستند جلوگیری کنید

تعبیر خواب پدر از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • والدین: ناراحتی‌های زودگذر
 • مرگ یکی از والدین: ارثی بزرگ
 • دیدن آن‌ها: شما تحت حمایت خوبی هستید
 • با آن‌ها صحبت کردن: شانس در امور اداری
 • از دست دادن آن‌ها: ناراحتی‌هایتان تسکین خواهد یافت
 • دیدن بیماری آن‌ها: تصادف
 • دیدن والدین مرده: خوشحالی
 • پدر در حال مرگ: شرمساری
 • تعبیر خواب پدر شدن: تحولات
 • تعبیر خواب پدر فوت شده (مرده و مرحوم شده)اگر در خواب از کسی که مرده ، چیزی بگیرید بسیار تعبیر خوبی دارد و نشانه رسیدن به هدف یا رسیدن به مال و ارث و چیزهای اینچنینی می باشد  اما اگر در خواب چیزی به مرده بدهید تعبیر خوبی ندارد و این نشانه خوبی برای شما نیست و تعبیرش سختی و دردسر یا غم و غصه است .
 • اگر بعد از مرگ والدین (پدر و مادر) ، آنها را در خواب ببینید ، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .
 • اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .
 • اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .
 • اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد .
 • اگر والدین خود را بیمار و غمگین و در حال مریضی  به خواب ببینید ، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .

تعبیر خواب پدر از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه اچ میلر

 • اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.
 • اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب پدر در کتاب سرزمین رویاها

 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • پدر در حال مرگ: شرمساری
 • پدرشما مرده است :یک مصیبت بزرگ در پیش است،مرگ احتمالی پدر.
 • پدر شما می میرد : هیچ شانسی در کار نخواهید داشت .
 • پدرتان را در خواب می بینید : خوشبختی .
 • پدر شما سرحال است : ضرر در کارها
 • پدر شما بیچاره است : تمامی آرزوهای شما برآورده می شود .
 • با پدرتان صحبت می کنید : شما شجاع و پرهیزگار هستید .
 • پدر اشخاص دیگر : یک دوست دورو در کنار شماست
  دیدگاه ها
Mahdi
Mahdi
6 ماه پیش
خاب دیدم پدرم مرده است اما من رفتم سمتش بوسیدمش از مرگ انگار نجات یافت بعد زدم زیر گریه ی چیزایی بهش گفتم ک یادم نیس ولی در حین گریه از خاب پریدم
محمد ش
محمد ش
4 ماه پیش
درود
درخواب پدرم من را بدون دلیل به شدت کتک میزد به حدی که با مشت زدنش به صورتم از حال میرفتم ولی ولم نمیکرد و ادامه میداد در همین حال برادرم به کمکم آمد گفت توهم بزنش گفتم نه من پدرم را نمیزنم ولی اون برای دفاع از من به شدت پدرم را میزد ولی باز هم پدرم از دست او فرار میکرد و به من حمله ور میشد و با مشت به کیجگاهم و سروکله ام میکوبید لطفاً جواب تعبیر این خواب را بهم بدهید چون از فکرش چندروزی هست دیوانه شده ام.
Haniyeh
Haniyeh
7 ماه پیش
سلام .ببخشید من خواب دیدم ک خودم وشوهرم خواب بودیم در خونمونو زدن و من تا بلند شم چادر بزارم ببینم کیه دوبار زنگ خورد رفتم دم واحدمون دیدم پدرم کمرش خم شده کاملا و لاغره و لباس سیاه پوشیده کیلیدو بهم داد افتاد داخل خونه همسایه منم اونو مثل پر کاه بلند کردم و بی صدا گریه میکردم اوردم واحد خودمون هی بابامو صدا میکردم بعد همسرمو خواستم بیدار کنم چشاشو باز کرد همسرم یهو بیدار شدم .خیلی نگرانم تورو خدا زود جواب بدید من خواب زیاد نمیبینم بیشتر خوابام ب تعبیرش خیلی نزدیکه ممنونم خسته نباشید.
مهشید
مهشید
3 ماه پیش
باسلام و وقت بخیر
من پری شب خواب دیدم ۲تا مرد که دزد هستن اومدن خونه ی ما که وقتی داشتن از خونمون می رفتن از رو دیوارا! من داد زدم دزد دزد! بگیریدشون! یکیشون که فرار کرد ولی بادادوبیداد من اون یکی اومد دنبالم و من فرارکردم تو خونه از حیاطمون! ولی نتونستم دروببندم وآقاهه اومدتو ودیدم مامان و بابام وخواهرم توخونمونن! بعد فهمیدم پدرم هم همدست دزدها بوده! اما توخواب من نمیخوام قبول کنم وهمش میگم شوخکی گفته! بعدم هی میگم به ۱۱۰زنگ بزنید بعد خواهرم با مقنعه سیاه وچادرسیاه ازخودنمون درآومد بیرون! راستی توخواب فهمیدم چیزهای دزدیده شده مقدار خیلی زیاد طلا وسکه بوده که توبیداری همچین چیزی نداریم!یعنی تعبیرخوابم چی میتونه باشه؟!
باتشکرفراوان
محمد ش
محمد ش
4 ماه پیش
درود
درخواب پدرم که فوت شده است من را بدون دلیل به شدت کتک میزد به حدی که با مشت زدنش به صورتم از حال میرفتم ولی ولم نمیکرد و ادامه میداد در همین حال برادرم به کمکم آمد گفت توهم بزنش گفتم نه من پدرم را نمیزنم ولی اون برای دفاع از من به شدت پدرم را میزد ولی باز هم پدرم از دست او فرار میکرد و به من حمله ور میشد و با مشت به کیجگاهم و سروکله ام میکوبید لطفاً جواب تعبیر این خواب را بهم بدهید چون از فکرش چندروزی هست دیوانه شده ام.
امیر
امیر
3 ماه پیش
سلام
بنده خواب دیدم دختری رو که عاشقش هستم و خودش نمیداند به پدر سلام میکند
Zahra
Zahra
1 ماه پیش
سلام
مک خواب دیدم پدرم بیماری قلبی داره و میخواد بره عمل کنه ولی دکترا بهش گفتن ممکنه دیگه به هوش نیاد‌
منم وقتی این خبرو شنیدم نزاشتم بره و عمل کنه.کارم مدام تو خواب گریه کردن بود.
آخرشم به مامانم گفتم میخوام برم پشت بوم و دعا کنم.که همون موقع از خواب پریدم.
ترخدا اگه میدونبد تعبیر خوابو بهم بگید میترسم اتفاقی واسه پدرم بیفته من خیلی بهش وابسته ام.
ice-queen
ice-queen
2 ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونه مادربزرگم که درقیدحیات هستن نشسته بودم یهو بدنم شروع به خارش کرد اولش چندتادونه بود بعد زیاد شدن روی شکم ورانم .خاله هام گفتن ویروسه برو بیرون بچها مریض میشن من رفتم بیرون که برم خونه مادر بزرگم که تقریبا یک ساله فوت شدن. توی راه خونه مادر بزرگم ستا از خانومای فامیلودیدم دونهای بدنمو نشونشون دادم بعد یکیشون قلیون دستش بود اب قلیون رو ریخت روی لباسم گفت برای چشم زخم خوبه بعد گفت زود بریم پیشواز مادر بزرگت که داره از کربلا میاد.رفتم داخل خونه عمم دارو زد به پام. بعدش رفتم گوشتای ولیمه روشستم چندتا از تیکهاش افتاد زمین دوباره برشون داشتم پشت حیاطم چندنفرداشتن برنج میپختن. یکی از مردای فامیلمون که الان به دلایلی زندانه پشت حیاط بود بیحوصله وناراحت گفت من تنهایی میرم توی باغ. من توحیاط داشتم پیاز خورد میکردم دیدم مامان بزرگم که فوت شده با یه چهره مهربون ولباسی تمیز و چادر مشکی اومد داخل باهمه رو بوسی میکرد منم رفتم سمتش بغلش کنم گریم گرفت بعد مامان بزرگم بغلم کرد. خوشحال بنظر میومد خونه شلوغ بود یه گوشه حیاط عمم بزرگم داشت گریع میکرد بابام ناراحت بود مامانم به عمم میگفت من حلالت نمیکنم. عمم وبابام قهر بودن تازه اشتی کردن ولی مامانم هنوز دلخوره ازشون.
تعبیرش چی میشه؟
اووووف دستم شکست انقد تایپ کردم
ناشناس
ناشناس
4 ماه پیش
جواب تعبیر خوابها از کجا باید بفهمم
Nastaran
Nastaran
2 روز پیش
سلام خواب دیدم یه جاییم نمیدونم کجاس میگن یکی از اقوام مرده من میرم همه اونجان دارن شیون میکنن و با خودشون میگن مراسم بهتره تو خونه ما (پدرم) گرفته شع به من میگن گریه کن تو هم بعد همیجور با جمعیت رفتیم یه مسجد یا امام زاده ای با گنبد ابی بود همه اقواممون اونجا بودن پدرم روی زمین بود یه پارچه سفید روش بود به من گفتن ساکت باش پدرت مرده میخوان نمازشو بخونن مردم صف بسته بودن خواهش میکردم بزارن برم بابامو بوسم و ببینم نزاشتن همیجور از خدا میخاستم یبار دیگه بابام زده شه یهو قیافته بابامو دیدم پارچه سفیده از و سرش کنار رفت یکم من حساس میکردم بابام زندس بقیه میگفتن مرده و همیجور التماس میکردم خدا رو که از خواب پریدم لطفا کمکم کنید تعبیرش رو بدونم ممنون
آرزو
آرزو
3 روز پیش
سلام.من نزدیک صبح خواب دیدم پدرم که قبلا فوت شدن اومد پیشم دستمو گرفت کلی بوسیدمش و کلی باهاش حرف زدمو گریه کردم و ایشون همش میخندید و .پیرهن تمیز چهارخونه ای که قبلا میپوشید تنش بود و فقط لبخند میزد و من دستاشو میبوسیدمو گریه میکردم .و به من 2تا سکه 5 ریالی و 2 تا بشقاب مسی فکر میکنم داد ..میشه لطفا تعبیرشو برام ارسال کنید
ice-queen
ice-queen
2 ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونه مادربزرگم که درقیدحیات هستن نشسته بودم یهو بدنم شروع به خارش کرد اولش چندتادونه بود بعد زیاد شدن روی شکم ورانم .خاله هام گفتن ویروسه برو بیرون بچها مریض میشن من رفتم بیرون که برم خونه مادر بزرگم که تقریبا یک ساله فوت شدن. توی راه خونه مادر بزرگم ستا از خانومای فامیلودیدم دونهای بدنمو نشونشون دادم بعد یکیشون قلیون دستش بود اب قلیون رو ریخت روی لباسم گفت برای چشم زخم خوبه بعد گفت زود بریم پیشواز مادر بزرگت که داره از کربلا میاد.رفتم داخل خونه عمم دارو زد به پام. بعدش رفتم گوشتای ولیمه روشستم چندتا از تیکهاش افتاد زمین دوباره برشون داشتم پشت حیاطم چندنفرداشتن برنج میپختن. یکی از مردای فامیلمون که الان به دلایلی زندانه پشت حیاط بود بیحوصله وناراحت گفت من تنهایی میرم توی باغ. من توحیاط داشتم پیاز خورد میکردم دیدم مامان بزرگم که فوت شده با یه چهره مهربون ولباسی تمیز و چادر مشکی اومد داخل باهمه رو بوسی میکرد منم رفتم سمتش بغلش کنم گریم گرفت بعد مامان بزرگم بغلم کرد. خوشحال بنظر میومد خونه شلوغ بود یه گوشه حیاط عمم بزرگم داشت گریع میکرد بابام ناراحت بود مامانم به عمم میگفت من حلالت نمیکنم. عمم وبابام قهر بودن تازه اشتی کردن ولی مامانم هنوز دلخوره ازشون.
تعبیرش چی میشه؟
اووووف دستم شکست انقد تایپ کردم
ساعد نیوز: بیشتر بخوانید
ساعد نیوز: بیشتر بخوانید
3 ماه پیش
سلام سایت زیبا و قشنگی دارین
rezvan
rezvan
4 ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که رانندگی میکنم و پدرم کنارم است
عبدالولی
عبدالولی
5 ماه پیش
من هروخت پدرم را درخواب میبینم که اوپیش ومن به رد او هستم ، ودایم درحال نګاه کردن به من است ، البته شب قبلی خواب دیدم که من دریشی پوشیدم وبالای دریشی خود که رنګ سیاه داشت یک بالاپوش سیاه نیز پوشیدم وپدرم به فاصله کمی دورترازمن ایستاده بود ، یعنی این رقم خواب را هروځت میبینم که پدرم همیش بامن میباشد وطرفم نګاه میکند
ناشناس
ناشناس
6 ماه پیش
سلام من خواب دیدم با پدرم جایی رفتیم که پله های خیلی زیادی داشت بعد از اینکه رسیدیم من فرار کردم و پدرم هم دنبالم میکرد از پله ها چند تا چندتا میپریدم
ممنون میشم تعبییر کنین
ناشناس
ناشناس
6 ماه پیش
سلام من خواب دیدم با پدرم جایی رفتیم که پله های خیلی زیادی داشت بعد از اینکه رسیدیم من فرار کردم و پدرم هم دنبالم میکرد از پله ها چند تا چندتا میپریدم
ممنون میشم تعبییر کنین
ندا
ندا
6 ماه پیش
اگر شما قبلا با پدر خودتان رفتار خوبی نداشته اید تعبیر. خوبی ندارد و اگر رفتار شما با پدرتان خوب بود به مشکلات و نا امیدی هایی که در زندگی دارید با مشورت با افراد عاقل فائق خواهید آمد.در ماه مبارک رمضان به نیت اصلاح امور پدرتان و خانواده سفره افطاری با دعوت از پدر و یا نزدیکترین فرد به پدر برگزار کنید.
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟