منابع و دروس رشته مشاوره و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397   کد خبر 6854
منابع و دروس رشته مشاوره و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مشاوره در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مشاوره 

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، فرانسه )

 1 - زبان تخصصی علوم تربیتی، کیانوش هاشمیان 2 - زبان تخصصی علوم تربیتی دکتر طالب زاده، انتشارات سمت 3 - زبان عمومی essential word ، 504 مریم صبوری  4 - درک مطلب Breakthrough معصومه امینی کاشانی
آمار و روش های تحقیق1 - احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی  دکتر علی دلاور 2 - تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه ی دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی 3 - روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  دکتر علی دلاور 4 - روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر اسماعیل بیابانگرد
مبانی مشاوره و راهنمایی1 - مقدمات راهنمایی و مشاوره، دکتر شفیع آبادی 2 - مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، سید احمد احمدی 3 - راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، دکتر شفیع آبادی 4 - پویایی گروه، دکتر شفیع آبادی 5 - مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی، سید احمد احمدی 6 - مقدمه ای بر راهنمایی و مشاوره، دکتر باقر ثنایی 7 - گروه درمانی، دکتر کوری 8 - راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل، ویرایش جدید چاپ اول 1391 ، دکتر شفیع آبادی 9 -  مبانی مشاوره و راهنمایی، ثنایی 10 -  اصول و فنون مشاوره، بیرجندی 11 -  فنون مشاوره گروهی، نظریه های مشاوره گروهی، نوابی نژاد
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره1 - روشها و فنون راهنمایی و مشاوره، ویرایش جدید، چاپ 1393 ، دکتر شفیع آبادی 2 - مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان 3 - مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی تالیف سیمین حسینیان و آناهیتا خدابخشی کولایی 4 - مهارتهای عملی مشاوره نوشته گلدارد و گلدارد 5 - اصول و فنون مشاوره، حسینی بیرجندی 6 - مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی حسینیان و کولایی 7 - فنون مشاوره گروهی، نظریه های مشاوره گروهی نوابی نژاد 8 - اصول و فنون مشاوره بیرجندی 9 -  فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی، کریستیان کنت 10 -  فنون و فرایند مشاوره، ولفل و پاترسون 11 -  مقدمات مشاوره، لئونارد استین 12 -  فنون و نظریه های خانواده درمانی، سید مهدی بیرجندی 13 -  اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادینگ
نظریه های مشاوره و روان درمانی1 - نظریه های مشاوره و روان درمانی ، دکتر عبدا... شفیع آبادی و غلامرضا ناصری 2 - نظریه های مشاوره و روان درمانی شارف ترجمه فیروزبخت 3 - نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی نوشته کوری ترجمه سیدمحمدی
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره1 - آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی دکتر کرمی 2 - کاربرد آزمون های روانی دکتر هادی بهرامی 3 - آزمون های روانی (مبانی نظری و علمی)، حمزه گنجی 4 - آزمون های فرافکن شخصیت دکتر بهرامی 5 - راهنمای سنجش روانی مارنات جلد 1و 2 ترجمه شریفی 6 - سنجش روانی هوش، حمزه گنجی 7 - نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت، دکتر حسن پاشاشریفی
روان شناسی شخصیت1 - روانشناسی شخصیت، شولتز 2 - روانشناسی شخصیت پروین 3 - نظریه های شخصیت، علی اکبر سیاسی 4 - نظریه ها و مکاتب شخصیت، دکتر شاملو 5 - نظریه های شخصیت فیست و فیست، ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان 6 - نظریه های شخصیت دوآن شولتز و سیدنی آلن شولتس، ترجمه یحیی سیدمعین

ضرایب و گرایش های مشاوره براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، 2- آمار و روش های تحقیق، 3- مبانی مشاوره و راهنمایی، 4- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره، 5- نظریه های مشاوره و روان درمانی، 6- کاربرد آزمون های روانی در مشاوره، 7- روانشناسی شخصیت.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
مشاوره1) مشاوره مدرسه123322
2) مشاوره شغلی 
3) مشاوره خانواده 
4) مشاوره توانبخشی

دیدگاه ها
/
/