ساعدنیوز
ساعدنیوز

چهره پنهان و واقعی از کوروش هخامنشی که با شناختنش شگفت زده خواهید شد!

  یکشنبه، 12 آذر 1402   کد خبر 364952
چهره پنهان و واقعی از کوروش هخامنشی که با شناختنش شگفت زده خواهید شد!
ساعدنیوز: برای شناخت بیشتر کوروش هخامنشی باید به استوانه او مراجعه کرد.

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی ساعدنیوز به نقل از تسنیم، کوروش بزرگ، شاه جهان، ذوالقرنین، آورنده اولین منشور حقوق بشر و... از القاب و توصیفاتی است که این روزها از کوروش هخامنشی اولین شاه سلسله هخامنشی می شود.

آوردن و امانت گرفتن کتیبه‌ای منسوب به این شاه از موزه بریتانیا و نمایش آن در موزه ملی پس از سی و چند سال مباحث مربوط به کوروش هخامنشی را میان مورخان،سیاستمداران و افکار عمومی دوباره آغاز کرده است.

من از خوانندگان محترم این نوشتار که البته به قدری به درازا کشیده تقاضا می کنم که اگرچه برخی از نکات ذکر شده در این متن با اطلاعات پیشینی و یا سلایق فردی بعضی از مخاطبان تفاوت دارد ضمن مطالعه کامل متن در بخش نظرات اندیشه خود را مطرح سازند.

یک استوانه و ده‌ها سوال

ماجرای این متن که برخی آن را یک متن حقوق بشری می خوانند و از آن پیامبری یا فرمانروایی پیامبرگونه می‌دانند از 130 سال قبل شروع شد. در سال 1258خورشیدی/ 1879میلادی، به دنبال کاوش‌های گروه انگلیسی در معبد بزرگ اِسَـگیلَـه (نیایشگاه مَـردوک، رب النوع بزرگ بابلی) در شهر باستانی بـابِـل در بین‌النهرین استوانه‌ای از گل پخته بدست باستان‌شناسی کـلدانی به نام «هرمز رسـام» پیدا شد که امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شود.این استوانه پس از فتح بابل به دستور کوروش فراهم آمده است.

استوانه کورش آسیب‌هایی جدی به خود دیده است. بسیاری از سطرهای آن از بین رفته و یا بر اثر فرسودگی بیش از اندازه قابل خواندن نیستند. نوشته‌های بخش‌های آسیب‌دیده را تنها با توجه به اندازه فضای خالی و برخی حروف باقی مانده در آن می‌توان تا حدودی بازسازی کرد که در این بازسازی نیز، بی‌گمان احتمال اشتباه‌هایی وجود دارد. بدین لحاظ و نیز به دلیل اینکه در خوانش و ترجمه نبشته‌های بابلی، هنوز نیز اتفاق نظر وجود ندارد؛ متن منشور کوروش در ترجمه‌های گوناگون به تفاوت‌هایی دچار آمده است.

کوروش به روایت دستگاه باستان گرای پهلوی : دیکتاتور مصلح طرفدار حقوق بشر!

اندیشه آریایی و اعتقاد به یک پادشاه مقتدر و یک دیکتاتور مصلح از اصول ایدئولوژی حکومت پهلوی بود و اشخاصی نظیر محمدعلی فروغی به تبیین آن پرداختند و بدین سان جلوس کوروش هخامنشی بر اریکه قدرت مبدأ تاریخ ایران قرار گرفت و این جریان در دو دهه پایانی حکومت پهلوی شدت گرفت.

محمدرضا پهلوی در مهر ماه سال 1350 به رویاهای خود جامه عمل پوشاند و یکی از عظیم‌ترین و پرهزینه‌ترین جشنهای تاریخ معاصر ایران و جهان را در تخت جمشید شیراز در کنار آثار به جا مانده از کاخ‌های پادشاهان هخامنشی برگزار نمود.

یکی از برنامه های این جشن نمایش این سنگ نوشته و استوانه برای حضار به عنوان اولین متن حقوق بشر بود. دستگاه فرهنگی محمدرضا پهلوی از این متن ترجمه‌ای رسمی فراهم کرده به شش زبان ترجمه نمود و بدل استوانه را به سازمان ملل به عنوان اولین منشور حقوق بشر فرستاد. دستگاه تبلیغاتی باستانگرای پهلوی متن استوانه را به شرح زیر اعلام کرد:

یکی از برنامه های این جشن نمایش این سنگ نوشته و استوانه برای حضار به عنوان اولین متن حقوق بشر بود. دستگاه فرهنگی محمدرضا پهلوی از این متن ترجمه‌ای رسمی فراهم کرده به شش زبان ترجمه نمود و بدل استوانه را به سازمان ملل به عنوان اولین منشور حقوق بشر فرستاد.

منم کـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَکَد، شاه چهار گوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه کورش، شاه بزرگ … نبیره چیش‌پیش، شاه بزرگ …

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل‌های پاک مردم بابـل را متوجه من کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد … من برای صلح کوشیدم.

من برده‌داری را بر‌انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.

مَـردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد … او برکت و مهربانی‌اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم …

من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بودند را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم.

همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌های خود برگرداندم و خانه‌های ویران آنان را آباد کردم. همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَـد را که نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مَردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم. بشود که دل‌ها شاد گردد.

بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستین‌شان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: ‘‘ به کورش شاه، پادشاهی که ترا گرامی می‌دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.’’

من برای همه مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

بر مبنای این متن کوروش با تساهل و تکثرگرایی مذهبی و احترام به همه ادیان،طرفدار حذف برده داری،احترام به حقوق غیر نظامیان و ... معرفی شده است.

کوروش به روایت یهودیان: مسیح خداوند

اگرچه شاید ایرانیان در طول تاریخ کوروش و نامش را تا دوره قاجار فراموش کردند و حتی در شاهنامه فردوسی نامی از این شاه نیست (علیرغم اینکه داریوش به نام دارا، اسکندر،سلسله اشکانیان البته به صورت چند بیت و شاهان ساسانی در شاهنامه حضور دارند) اما مردمانی با دینی متفاوت در گوشه دیگر جهان کاملا کوروش را می شناختند و مسیح خود می دانستند.

همانگونه که می‌دانید؛ کوروش با فتح بابل، یهودیانی را که توسط بخت النصر به اسارت گرفته شده بودند و به بابل آورده شده بودند آزاد کرد و به بیت المقدس فرستاد. در کتاب 16. اشعیا باب چهل و پنج آیه یک چنین می خوانیم:

خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش گفت دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امّت‌ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه‌ها دیگر بسته نشود.

هم چنین سفر عزرا باب یک آیه دو چنین می خوانیم

کورش پادشاه فارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهودا است، بنا نمایم‌.

بخش فراموش شده تاریخ: کوروش به روایت کوروش!

این روزها مغازه ها، وبلاگها،کتابفروشی ها و ... مملو از پوسترها،مطالب،تصاویر و جزواتی از کوروش و منشور او هستند که بخش زیادی از آنها جعلی است و یا شبیه ترجمه رسمی خلاصه شده است. اما به نظر می‌رسد برای شناخت بیشتر کوروش و دوران او و واقعیت‌های تاریخی بدون ویرایش و روتوش می‌بایست به اصل متن استوانه رجوع کرد متن ترجمه ذیل توسط دکتر شاهرخ رزمجو از بخش شرق شناسی موزه بریتانیا از بابلی باستان به فارسی ترجمه شده است(عددهای کنار سطور نمایانگر ترتیب جملات و سطور در کتیبه است):

دلیل حمله به بابل خشم رب النوع مردوک

1) [آن هنگام که ............. {مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که ....،} ... که با ...یَش {سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند}

2) [..................] {با دانایی گسترده، ... کسی که} گوشه‌های جهان {را زیر نظر دارد}،

3) [..................] ...فرزند ارشد [او] (= بِلشَزَر، فرومایه‌ای) به سروری سرزمینش گمارده شد،

4) [..................] [اما] او [فرمانروایی؟ سا]ختگی بر آنان قرار داد،

5) نمونه‌ای ساختگی از اِسگیل سا[خت و] ............... برای (شهر) اور و دیگر جایگاه‌های مقدس [فرستاد؟]

6) آیین‌هایی که شایسته آنان (خدایان / پرستشگاه‌ها) نبود. پیشکشی‌ [هایی ناپاک]‌ ................... گستاخانه [...] هر

روز یاوه‌سرایی می‌کرد و [اها]‌نت آمیز

7) (او) پیشکشی‌های روزانه را باز داشت. او در [آیین‌ها دست برد و] ................ درون پرستشگاه‌ها برقرار [کرد]. در اندیشه‌اش به ترس از مردوک ــ شاه خدایان ــ پایان داد.

8) هر روز به شهرش (= شهر مردوک) بدی روا می‌داشت. ............. همه مردما[نش را ...] (= مردمان مردوک) را با یوغی رها نشدنی به نابودی کشاند.

9) انلیلِ خدایان (= مردوک)، از شِکوِه ایشان بسیار خشمگین شد، و ............ قلمرو آنان. خدایانی که درون آن‌ها می‌زیستند محراب‌های‌شان را رها کردند،

10) خشمگین از این‌که او (= نبونئید) (آنان را) (= خدایان غیر بابِلی) به شواَنّهَ (= بابل) وارد کرده بود. [دلِ] مردوکِ بلند [پایه، انلیلِ خدایان] به رحم آمد ... (او) بر همه زیستگاه‌هایی که جایگاه‌های مقدس‌شان ویران گشته بود.

از این بخش ها معلوم می شود کوروش چنین بیان می‌نماید که شاه سرزمین بابل - یلشزر- که فردی بی مایه بوده، پرستش رب النوع مردوک را رها کرده و آیین دیگری اتخاذ کرده بود.

لذا مردوک بر او خشم گرفت. باید بدانید مردوک به معنای خدای یگانه و یا مفاهیمی شبیه آن نیست بلکه مردوک یا مردوخ یکی از خدایان باستانی تمدن بابل است. در تمدن بابلیان مردوک به عنوان خدای باروری و آفرینش مطرح است. او در دوره حمورابی به‌عنوان محافظ بابل به شمار می‌رفت. مجسمه این رب النوع در بتکده های بابل مورد پرستش بابلی ها بوده است!

فتح بدون درگیری خواست مردوک بود. مردوک شاهی دادگر را جست‌وجو کرد که دل‌خواهش باشد. او کوروش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد.

13) او (= مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (= کوروش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (= عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (= کوروش) سپرده بود،

14) به دادگری و راستی شبانی کرد. مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (= کوروش) و دل راستینش به شادی نگریست.

15) (و) او را فرمان داد تا بسوی شهرش (= شهر مردوک)، بابِل، برود. او را واداشت (تا) راه تینتیر (= بابِل) را در پیش گیرد، و، هم‌چون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت.

16) سپاهیان گسترده‌اش که شمارشان هم‌چون آب یک رودخانه شمردنی نبود، پوشیده در جنگ‌افزار‌ها در کنارش روان بودند.

17) (مردوک) او را بدون جنگ و نبرد به درون شواَنّهَ (= بابِل) وارد کرد. او شهرش، بابِل را از سختی رهانید. او (= مردوک) نبونئید، شاهی را که از او نمی‌هراسید، در دستش (= دست کوروش) نهاد.

طبق این بخش کوروش توسط مردوک برگزیده شد که مردم شهرش را نجات دهد. به واسطه لطف و مردوک با مردم شهرش به لطف رفتار می کند، بندهای زیر مواردی هستند که توسط دست اندرکاران ترجمه حقوق بشری منشور مورد استفاده قرار گرفته اند:

24) سپاهیان گسترده‌ام با آرامش درون بابِل گام برمی‌داشتند. نگذاشتم کسی در همه [سومر و] اَکد هراس آفرین باشد.

25) در پی امنیتِ [شهرِ] بابِل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابِل .................. که برخلاف خوا[ست خدایان] یوغی بر آنان نهاده بود که شایسته‌شان نبود،

26) خستگی‌های‌شان را تسکین دادم (و) از بندها (؟) رهایشان کردم. مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت (و)

سیاست کوروش پس از پیروزی، بازگرداندن بتها به بتکده ها!

32) اَکد، سرزمین اِشنونهَ، زَمبَن، شهر مِتورنو، دِر، تا مرز گوتی، جا[یگاه‌های مقدس آن‌سو]ی دجله که از دیرباز محراب‌های‌شان ویران شده بود،

32) خدایانی را که درون آن‌ها ساکن بودند، به جایگاه‌های‌شان بازگرداندم و (آنان را) در جایگاه ابدی خودشان نهادم. همه مردمانِ آنان (= آن خدایان) را گرد آوردم و به سکونتگاه‌های‌شان بازگرداندم و

33) خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید ــ در میان خشم سرور خدایان ــ به شواَنّهَ (= بابِل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سلامت

34) به جایگاه‌شان بازگرداندم، جایگاهی که دل‌شادشان می‌سازد. باشد تا خدایانی که به درون نیایشگاه‌های‌شان بازگرداندم

نتیجه گیری:

با مطالعه متن واقعی استوانه کوروش واقعیت‌های مهمی برای خواننده آشکار می‌شود. در ابتدا از تحریف محتوا و بزرگنمایی بخشهایی از آن توسط برخی دست اندرکاران فرهنگی سابق شگفت زده می شویم.

اگرچه محتوا به ظاهر یکی است اما جابجایی جملات،حذف تاکیدات،پررنگ سازی برخی بخش‌ها، متن جدیدی ارائه می‌دهد که حاوی عناصری مانند لغو برده‌داری، آزادی مذهبی، صلح جهانی و ... باشد. این متن قرن بیستمی بیشتر تامین کننده نیازهای دستگاه‌های فرهنگی دولت پهلوی برای نزدیکی با غرب و ایالات متحده بود.

نکته مهم دوم ایجاد شبه جدی در نظریات بزرگانی مانند مرحوم ابوالکلام آزاد متفکر بزرگ هندی و برخی احتمالات از سوی مفسران بزرگ قرآن کریم درباره یکی بودن کوروش و ذوالقرنین است.

اگرچه کوروش در فتح بابل بدون نبرد نظامی شخصیتی آرام و مهربان تر از خونخوارانی مثل آشوربانی پال و بخت النصر نشان داد اما بعید به نظر می رسد عبد صالح خدا مجددا دستور برپایی بت پرستی و بازسازی معابد شرک آلود را صادر نماید.

تناقض بعدی اینجاست که چرا علیرغم این گونه اطلاعات کوروش زردشتی معرفی می شود؟! آیا در این کتیبه کوچکترین نامی از اهورا مزدا برده می شود؟

و نهایتا با پرسش پیچیده تری روبرو می شویم که مبنای اطلاعات کتاب مقدس (عهد عتیق) درباره کوروش چیست؟ آیا کوروش آنگونه که عهد عتیق معرفی می کند یهوه پرست! بوده و یا آنچنان که در متن استوانه آمده خود را منسوب به مردوک بابلی می دانسته و یا فرصت طلبانه خود را به آیین های مختلف معرفی می کرده است؟

اگر حتی فرض کنیم که کوروش دچار تساهل و تسامح مذهبی و تکثرگرایی بوده که بین یهوه تا مردوک را جمع می بسته آیا می توان او را از عباد صالح خدا دانست؟

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

41 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
حال خوشِ رهبر معظم انقلاب در کوهنوردی با حاج قاسم سلیمانی و چیدن گلهای زرد رنگ از کوه+عکس/ سرداری که هیچ جا رهبری رو تنها نمیذاشتن (462 نظر) تُرکی صحبت کردن رهبر معظم انقلاب با لهجه ای شیرین و دلنشین+ویدئو/ در خانه با فرزندانتون ترکی صحبت کنین فارسی رو در مدرسه یاد میگیرن (365 نظر) مبلی که رهبر معظم انقلاب 20 سال است روی آن می نشینند+عکس/ دکوراسیونی که هیچوقت تغییر نمیکند! (301 نظر) خلاقیت منحصر به فرد شهرداری اهواز برای رنگ آمیزی سطل های زباله/ دست مریزاد واقعا+عکس (258 نظر) رهبر معظم انقلاب در حال دروی گندم با داس در مزارع کشاورزی روستای فردو (223 نظر) خلاقیت خنده دار مسافر کش موتوری برای راحتی مسافرش مرز های انسانیت را جا به جا کرد/ هزارماشالله به این ذهن خلاق+ عکس (202 نظر) خواستگاری متفاوت و حساب شده همسر مقام معظم رهبری برای پسرشان+ویدئو/ برای آقا مجتبی که خیلی شبیه رهبری هستن (174 نظر) رونمایی از کارت عروسی محمدرضا گلزار و آیسان آقاخانی/ کارتی که دل طرفداران آقای بازیگر را شکست+ عکس (158 نظر) خلاقیت منحصربفرد مکانیک قُمی در طراحی ورودی مغازه اش حماسه آفرید/هنر نزد ایرانیان است وبس!!😂+عکس (140 نظر) تصویری تاریخی از تزئینات لاکچری ماشین عروسی در دهه 60 / اونموقع پیکان سلطان جاده بود😂 (139 نظر) خلاقیت منحصر به فرد شهرداری اردبیل برای حمایت از حیوانات+عکس/ واقعا دست مریزاد داره! (134 نظر) سبک دکوراسیون شیک و منحصر بفرد اتاق ساده رهبر معظم انقلاب +عکس (122 نظر) تفنگی که صدام حسین عاشق آن بود سر از تهران درآورد+عکس/ شروع 8 سال جنگ با شلیک این تفنگ نحس بود (121 نظر) سفری شیرین به گذشته ها، زندگی تو دهه 60 این مدلی بود/ حس زندگی رو آدم قشنگ میگیره + فیلم (119 نظر) جواب منفی سامان صفاری به سانیا سالاری در برنامه زنده +ویدئو/چه سوالی بود مجری پرسید! (114 نظر)
دیگران می‌خوانند   
(عکس)جذابیت گوشواره های خاص و فیروزه سحر دولتشاهی/ اینا دیگه عتیقه محسوب میشن😍 عکس های جذاب از اولین تجربه مادر شدن همسر جوان احمد مهرانفر، ارسطوی سریال پایتخت/ مادر و پسری مونا فائزپور و نیک مدل مانتو مزونی و سنگ دوزی شده نسرین مقانلو برای خانم های شیک پوش ایرانی که برای عید امسال بهترینه (عکس) دیزاین خاص طاق گل باغ تالار عروسی سردار آزمون با ویو لب دریا/ هیچ شبی مثل امشب نیست😍 (عکس) رونمایی از خانواده پر جمعیت سردار آزمون در یک قاب صمیمی/ ماشالا خدا برای همدیگه نگهشون داره😍 تغییر چهره هوش پران شقایق دهقان، خانم شیرزاد سریال ساختمان پزشکان/ برق از سرتون میپره+عکس دسته گل عروس ژیپسوفیلای خاص و باکلاس مینا مختاری همسر جوان بهرام رادان/ عجب عکسی شده😍 (عکس) کاخ نشینی خاص و فوق لاکچری بهاره رهنما در بهترین جاهای تهران/ هیبت هوش پران ستون ها با الهام از تخت جمشید 😍 دیزاین باکلاس و امروزی بالکن نیوشا ضیغمی با گل و شمع/ چه ویوو باحالی داره+عکس (تصاویر) رونمایی از انگشتر نفیس و کمیاب متعلق به گنجینه ی غرق شده روم باستان/ تصویر مرموز حک شده بر نگین این انگشتر کیست؟ فال شمع سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 فال روزانه امروز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 فال قهوه با نشان روز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 ماجرای علاقه شدید و قابل تامل رهبر انقلاب و خانواده‌شان به کتاب خوانی + ویدئو/ از خواندن چند جلد کتاب قطور در اتوبوس تا خوابیدن اعضای خانواده در حال مطالعه فال حافظ با تفسیر روز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 + فیلم (ویدئو) خلاقیت یک بچه 2 ساله برای لذت بردن از بازی کردن در خانه/ اگه روزی با این صحنه روبرو بشین چیکار می کنین؟ آلمانی صحبت کردن خنده دار مهران مدیری: فقط اونجاش که میگه اوفت میشه 17 کوفت میشه 20🤣+ویدئو (ویدئو) بیژن بنفشه خواه، دکتر مهاجر سریال "لیسانسه ها" راز نام پدر پسر شجاع را فاش کرد/ این سکانسش آخر خنده است😂 تغییر چهره جالب پدربزرگ بازیگر و نوه فوتبالیست/ ناصرخان سریال دل و نوه کانادایی‌اش در آغوش هم+عکس فال ابجد روزانه سه شنبه 8 اسفند 1402 کافه رستوران چوبی و خاص شهاب حسینی، حامد سریال گناه فرشته با دکوراسیون شیک و منحصر به فرد/ چه فضای باصفا و دلبازی داره!+عکس (ویدئو) رشوه خیلی ارزشمند امیرعلی نبویان به مهران مدیری در پشت صحنه برنامه "اسکار"/ عجب رسوایی به پا شد😂 ماجرای حضور سردار سلیمانی میان آمریکایی‌ها با لباس مبدل/ ببینید برای تلافی دست به چه کار احمقانه ای زدن اُسکار ساده ترین و بی تجملات ترین مراسم جشن عقد میرسه به ستاره سادات قطبی +ویدئو/ از حلقه ازدواج تا لباس، همگی در معمولی ترین حالت ممکن (ویدئو) حماسه آفرینی چینی ها اینبار در کپی کردن "ته دیگ" ایرانی/ ته دیگ بسته بندی شده ندیده بودیم که دیدیم خلاقیت بانمک برای آماده کردن سبزه عید با استفاده از تخم مرغ/ با این 3 ایده خاص و منحصر به فرد باشید!+عکس خنده های از ته دل شهاب حسینی، قباد سریال شهرزاد به حرفای محمدرضا علیمردانی+ویدئو علی دایی چرا در زمان سرمربیگری تیم ملی، احمدی نژاد را به رختکن راه نداد؟+ویدئو/ بازیکن سابق تیم فوتبال از جزئیات پرده برداشت (عکس) گریه های تلخ همسر پردیس افکاری در روز تشییع پیکرش/ روحش شاد و یادش گرامی سیر تا پیاز پذیرش در دانشگاه بدون کنکور سکانس خنده دار سریال پایتخت/ وقتی فهمیه به بهتاش میگه غلط کردی با دختر مردم جاست فرندز زدی+ویدیو🤣 خلاقیت بامزه و جالب شهرداری مشهد با استفاده از قوطی دلستر و نوشابه/ دست مریزاد واقعا+عکس (ویدئو) مرور خاطرات همکلاسی‌های قدیمی یک مدرسه با شیطنت‌‌های کودکانه ژست عاشقانه و دلنشین پدر و مادر رضا صادقی در خانه ساده‌شان در بندرعباس+عکس/ صفا و صمیمیت از چهره‌شون میباره آموزش پخت شیرینی نخودچی بدون فر برای عید نوروز/ با کمترین مواد و هزینه + فیلم خرید درب جلو دنا اصلی ایساکو رنگ شده | پارس قطعه (عکس) دختر کوچولوی ناز و مامانیِ متین ستوده با موهای خرگوشی/مامان بودن بهش میاد😍👌 سکانس خنده دار برنامه شب آهنگی: وقتی فاطمه گودرزی شعر میخونه و حامد آهنگی از خنده غش کرده+ویدئو وکیل ملکی کیست و چه وظایفی دارد مهناز خوش‌خو، خواهر فرزانه در سریال دلدادگان/ چه بچه بانمکی بوده!+عکس
تیتر امروز   
فال شمع سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 فال قهوه با نشان روز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 فال حافظ با تفسیر روز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 + فیلم فال ابجد روزانه سه شنبه 8 اسفند 1402 ماجرای حضور سردار سلیمانی میان آمریکایی‌ها با لباس مبدل/ ببینید برای تلافی دست به چه کار احمقانه ای زدن سیر تا پیاز پذیرش در دانشگاه بدون کنکور اولین حادثه مربوط به چهارشنبه‌سوری اصفهان 4 مصدوم داشت این مرد بی عاطفه همسرش را کشت و مغزش را خورد +عکس نقشه گنجی که در دستان 5 مرد مازندرانی بود +عکس رژیم غذایی که محققان ادعا می کنند موجب افزایش طول عمر و سلامت مغز می‌شود! لایو جنجالی عمو پورنگ و ساسی مانکن در اینستاگرام حاوی محتوای نامناسب/ واکنش داریوش فرضیایی به وایرال شدن این مکالمه راهنمای جامع استفاده از سامانۀ ناد بلایی که با استفاده از خمیر دندان برای از بین بردن جوش هایتان، بر سر پوست می‌آورید/ توصیه های کاربردی برای بهبود و درمان جوش 12 سلبریتی با مدارک دانشگاهی باورنکردنی! قضیه شکایت جنجالی هستی مهدوی چیست؟