سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

ساختار مقاله نویسی

  یکشنبه، 01 بهمن 1396   کد خبر 2183
ساعدنیوز:در این مبحث ساعد نیوز به بررسی ساختار مقاله نویسی خواهد پرداخت و شما را با آن بیشتر آشنا خواهد کرد.
ساختار مقاله نویسی

همه دانشجویان به خصوص دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی با پدیده ای به نام مقاله دست به گریبان بوده اند و مقاله نویسی و آشنایی با آن از دغدغه های آن ها است. امروزه مقاله به عنوان تجربه و اعتبار علمی دانشجو محسوب می شود و میزان فعالیت علمی وی را نشان می دهد. اینکه بتوانیم مقاله نویسی را یاد بگیریم ابتدا باید بتوانیم با ساختار مقاله نویسی آشنا شویم. ساعدنیوز در این مبحث به بررسی ساختار مقاله نویسی خواهد پرداخت و شما را با آن بیشتر آشنا خواهد کرد.

ساختار مقاله نویسی چیست؟

امروزه تحقیقات و پژوهش های زیادی در سطح دنیا انجام می شود که همگی می توانند در نوبه خود ارزشمند باشند ولی تعداد کمی از این پژوهش ها راه در جامعه علمی باز می کنند و در مجلات معتبر چاپ می شوند. دلیل آن نحوه و ساختار مقاله نویسی و محتوایی است که در مقاله برای گزارش تحقیق و پژوهش ارایه می شود، می باشد. برای نوشتن یک مقاله باید طرحی مدون و حساب شده داشت و علاوه بر اینکه مقاله شما باید از محتوایی ارزشمند از نظر علمی برخوردار باشد، باید از ساختار علمی و روشمندی در ارایه گزارش پیروی کند.

با توجه به اینکه در انجام پژوهش خود چه روشی را به کار گرفته باشید می تواند در تهیه گزارش و ساختار مقاله علمی شما تاثیر بگذارد. در کل دو نوع روش برای پژوهش های علمی معرفی شده اند. اولین روش، روش های کمی  است که در آن از داده های کمی استفاده می شود که به آن تحقیقات میدانی نیز گفته می شود و دومین روش، روش های کیفی است که از دادهای کیفی حاصل تحقیقات کتابخانه بهره برده می شود. مراحل گزارش و مقاله نویسی بسته به شیوه تحقیق متفاوت خواهد بود ولی ساختار کلی و اساسی مقاله نویسی به شرح زیر می باشد.

موضوع یا عنوان مقاله 

موضوع باید به صورت خلاصه ولی در عین حال کامل و روشن موضوع اصلی پژوهش را بیان کند. گویایی و کوتاه بودن عنوان مقاله از ویزگی های مهم آن است و باید توانایی ترغیب خواننده به خواندن مقاله شما را داشته باشد.

نام نویسندگان و سازمان های وابسته 

بعد از موضوع نام نویسندگان به ترتیب اولویت کاری در انجام پژوهش آورده می شود. شیوه نگارش نام ها بسته به مجله ای که می خواهد مقاله را چاپ کند متفاوت خواهد بود. در پانویس مقاله نیز محل دانشگاه و یا موسسه هر نویسنده به صورت مجزا می آید و اگر تمامی نویسندگان از یک دانشگاه یا موسسه باشند فقط یک بار باید آورده شود.

چکیده 

چکیده یک خلاصه جامع و گویا از مراحل و اجرای اصلی پژوهش و در کل محتوای کلی تحقیق است. چکیده فقط باید به صورت گزارش نوشته شود و نباید توضیح اضافی در آن آورده شود. در چکیده باید هدف ها، پرسش ها، نتایج پژوهش به اختصار آورده شود.

واژگان کلیدی 

در انتهای چکیده وآزگان کلیدی مقاله شما آورده می شود که در قالب کلمات موضوعیت کلی تحقیق آشکار شود. تعداد این واژگان نباید از 5 واژه فراتر رود.

مقدمه 

گزارش این قسمت بسته به شیوه پژوهش که در ابتدای متن توضیح داده شد می تواند متفاوت باشد ولی ساختار کلی آن در هردو نوع یکسان است. در مقدمه باید تاریخچه پژوهش شما و تحقیقات و پژوهش های گذشته مرتبط با کار شما بیان شود و از این طریق پلی زده شود برای شروع و توضیح تحقیق و پژوهش شما. مقدمه باید یک منطق اساسی در تحقیق ما را نشان دهدو بیانگر این باشد که تحقیق شما ادامه ای علمی و منطقی بر تحقیق های دیگر است و به گونه ای کامل کننده مبحث علمی بررسی شده است.

روش تحقیق

در این قسمت باید به تفصیل در مورد روش تحقیق خود صحبت کنید و تمامی داده های آزمودنی، جامعه آماری، ابزارهای به کار رفته، طرح پژوهش که نقشه کار محقق در انجام پژوهش بوده است، شیوه اجرای پژوهش و در نهایت شیوه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، بیان شود.

نتایج 

 در این قسمت توضیحی خلاصه از نتایج به دست آمده از تحقیق انجام شده ارایه می دهیم و باید اطلاعات آماری را با استفاده از نمودار و جداول گزارش کنیم.

منابع و مآخذ 

در این قسمت نیز به طور کامل منابع و مآخذی که در روند نگارش مقاله استفاده شده است نام برده می شود. شکل ساختاری این قسمت را نیز نوع مجله ای که مقاله را می خواهد چاپ کند تعیین می کند.

موسسه پژوهشی تحقیقاتی پژوهش برتر در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه مشاوره پروژه های دانشجویی و چاپ در ژورنال های معتبر آغاز کرده است .برای ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان موسسه پژوهشی تحقیقاتی پژوهش برتر تماس حاصل نمایید و یا درخواست خود را از طریق وبسایت https://isipaper.org/ ارسال نمایید تا مشاوره های مورد نیاز برای شما ارائه شود.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری