ساعدنیوز
ساعدنیوز

دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جیرجیرک

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جیرجیرک
دیدن جیرجیرک در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جیرجیرک را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کتید.
 • جیرجیرک در خواب دیدن نشانه خوبی برای بیننده خواب نیست. به تعبیر معبران جیرجیرک سمبل دشمنی است که سعی در تخریب شخصیت شما با شایعه پراکنی خواهد داشت.
 • معبرین غربی می‌گویند دیدن جیرجیرک در خواب نشانه ملاقات با یک دوست قدیمی است.

تعبیر خواب جیر جیرک از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • جيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد با سخنانش و ياوه گويي هائي که مي کند و شايعاتي که مي پراکند که موجب رنج و عذاب شما مي شود.
 • کشتن جيرجيرک پيروزي بر همان دشمن ضعيف است.
 • اين دشمن چنان است که وقتي از بين رفت اثر ياوه هاي قبلي او نيز از بين مي رود.
 • چنان چه در خواب احساس کنيد صداي جيرجيرک مي شنويد چه از شنيدن آن ناراحت شويد و چه نشويد، کسي پشت سر شما بد مي گويد و عيب جوئي مي کند و نقاط ضعف شما را بر ملا مي سازد.
 • اگر از صداي جير جيرک در خواب خوشتان بيايد يکي از نزديکان شما دانسته يا ندانسته با شما دشمني مي کند.
 • اين دشمن کسي است که شما دوستش داريد و ناراحتي او را نمي خواهيد.
 • اگر از صداي جيرجيرک خوشتان نيايد کسي با شما دشمني مي کند که او را مي شناسيد اما محبتي نسبت به او نداريد فقط قادر به جلوگيري از ياوه سرايي هايش نيستيد.
 • اگر در خواب احساس کنيد که تعداد زيادي جيرجيرک صدا مي کنند همه مردم پشت سر شما بد مي گويند که بايد در اعمال خود تجديد نظر کنيد.
 • اگر جيرجيرک درلباس شما بود يکي از محارمتان با شما دشمني مي کند و اگر در رختخواب شما بود همسرتان از شما بد مي گويد.

تعبیر خواب جیر جیرک از دیدگاه آنلی بیتون

 • شنیدن صدای جیرجیرک در خواب ، نشانه‌ شنیدن اخبار غم انگیز است .
 • شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید .
 • دیدن جیرجیرک در خواب ، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است

تعبیر خواب جیر جیرک در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب جیرجیرک : شما به تنبلی گرایش دارید .
 • یک جیرجیرک را می گیرید : فلاکت
 • نمی توانید جیرجیرک بگیرید : نتیجه بدی از کارتان عایدتان می شود .
 • جیرجیرکها را می کشید : خبرهای ناراحتکننده
 • صدای جیرجیرکها را می شنوید : یک مهمان ناخوانده بر شما نازل می شود
 • یک بیمار در خواب صدای جیرجیرکها را می شنود : دزدان به او دستبرد می زنند .
 • جیرجیرکها می پرند : اطراف شما را افراد پرسروصدا احاطه کرده اند .

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/