دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب موش

  شنبه، 05 آبان 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب موش دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب موش
دیدن موش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب موش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی علیه السلام 

دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

 

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو 

موش سفید: ازدواج موفق

 

تعبیر خواب سوراخ موش

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

 

تعبیر خواب گرفتن موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب موش درون رختخواب

جابر مغربی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب کشتن موش

اچ میلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟