همه چیز درباره سد گتوند و شور شدن کارون: بلایی که جنگ نتوانست بر سر خوزستان بیاورد!

  چهارشنبه، 30 تیر 1400
همه چیز درباره سد گتوند و شور شدن کارون: بلایی که جنگ نتوانست بر سر خوزستان بیاورد!
امروز خوزستان دچار تنش آبی است. استانی که در کنار زاگرس پرآب و سرزمین کارون و کرخه است. اما مدیریت فاجعه آمیز زیست محیطی، آب این استان را شور کرد و میلیون ها نخل را نابود کرد. امروز خوزستان چوب تصمیمات غیرکارشناسی را در زمینه سدسازی می خورد. در اینجا شاهد ویدئویی هستید درباره سدی به نام گتوند که آب کارون را به کام مردم خوزستان شور کرد!

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/