ساعدنیوز
ساعدنیوز

جزئیات ترم تابستانه مجازی دانشجویان علوم پزشکی

  پنجشنبه، 20 خرداد 1400   کد خبر 154259
جزئیات ترم تابستانه مجازی دانشجویان علوم پزشکی
ساعد نیوز:ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود و دانشجویان از امروز ۲۰ خرداد می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، ثبت نام دانشجویان برای شرکت در ترم تابستانی مجازی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نشانی www.vums.ac.ir صورت می گیرد و تمامی دانشجویان از ۲۰ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند در ترم تابستانی مجازی ثبت نام کنند.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مشارکت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، ترم تابستانی سال ۱۴۰۰ را با ارائه دروس اعلام شده برای دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می کند.

توجه: ارائه قطعی این دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود.

جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱ اصول خدمات سلامت پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۳۱ ژنتیک و ایمونولوژی پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۲ اصول اپیدمیولوژی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۲ ایمنی شناسی مامایی ۱.۵ واحد نظری
۳ آمار پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۳ ایمونولوژی اتاق عمل ۲۶ ساعت نظری
۴ روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۴ باکتری شناسی پزشکی پزشکی ۴۱ ساعت نظری
۵ اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۵ باکتری شناسی نظری دندانپزشکی ۳ واحد نظری
۶ اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیرواگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۶ میکروب شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۷ اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۷ میکروب شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری
۸ علوم تشریح دستگاه اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری ۳۸ ویروس شناسی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
۹ علوم تشریح دستگاه قلب و عروق پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۹ ویروس شناسی داروسازی ۱ واحد نظری
۱۰ علوم تشریح دستگاه تنفس پزشکی ۸ ساعت نظری ۴۰ ویروس شناسی پزشکی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۱۱ علوم تشریح دستگاه گوارش پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۴۱ ویروس شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری
۱۲ علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۲ فیزیولوژی سلول پزشکی ۱۴ ساعت نظری
۱۳ علوم تشریح غدد درون ریز پزشکی ۴ ساعت نظری ۴۳ فیزیولوژی قلب پزشکی ۸ ساعت نظری
۱۴ علوم تشریح دستگاه حواس ویژه پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۴ فیزیولوژی گردش خون پزشکی ۱۹ ساعت نظری
۱۵ علوم تشریح سر و گردن پزشکی ۲۰ ساعت نظری ۴۵ فیزیولوژی خون پزشکی ۵ ساعت نظری
۱۶ علوم تشریح اسکلتی-عضلانی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۴۶ فیزیولوژی گوارش پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۷ مقدمات علوم تشریح پزشکی ۳۸ ساعت نظری ۴۷ فیزیولوژی غدد و تولید مثل پزشکی ۲۰ ساعت نظری
۱۸ علوم تشریحی ۱ دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۴۸ فیزیولوژی تنفس پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۹ علوم تشریحی ۲ دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۴۹ فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه پزشکی ۲۴ ساعت نظری
۲۰ علوم تشریحی ۳ دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۵۰ فیزیولوژی کلیه پزشکی ۱۲ ساعت نظری
۲۱ تشریح نظری و عملی داروسازی ۱ واحد نظری ۵۱ فیزیولوژی پرستاری ۲.۵ واحد نظری
۲۲ تشریح سطحی بدن فیزیوتراپی ۱ واحد نظری ۵۲ انگل شناسی، قارچ شناسی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۲۳ آناتومی عمومی تمام رشته های پیراپزشکی مطابق با واحدهای مرتبط در کوریکولوم ۵۳ انگل شناسی پزشکی ۲۸ ساعت نظری
۲۴ آناتومی نظری علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری ۵۴ قارچ شناسی پزشکی پزشکی ۱۵ ساعت نظری
۲۵ آناتومی مقطعی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) ۳ واحد نظری ۵۵ انگل شناسی، قارچ شناسی نظری داروسازی ۵۱ ساعت نظری
۲۶ ایمنی شناسی بالینی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۵۶ انگل شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۲۷ ایمنی شناسی پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۵۷ انگل شناسی، قارچ شناسی مامایی ۱ واحد نظری
۲۸ ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی ۲.۵ واحد نظری ۵۸ ژنتیک پزشکی پزشکی ۲ واحد نظری
۲۹ ایمنی شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری ۵۹ ژنتیک انسانی دندانپزشکی ۲ واحد نظری
۳۰ ایمنی شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۳ واحد نظری ۶۰ اصول کلی تغذیه پزشکی ۲ واحد نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۶۱ تغذیه در سلامت دهان دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۹۱ پاتولوژی اختلا ت سیستی ایمنی بدن انسان پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۲ اصول تغذیه مادر و کودک مامایی ۲ واحد نظری ۹۲ پاتولوژی نئوپلازی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۶۳ اصول تغذیه بهداشت عمومی ۲ واحد نظری ۹۳ پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری های دوره کودکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۴ تغذیه و تغذیه درمانی پرستاری ۱.۵ واحد نظری ۹۴ پاتولوژی بیماری های محیطی، تغذیه ای و عفونی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۵ مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای و دارویی داروسازی ۲ واحد نظری ۹۵ پاتولوژی بالینی پزشکی ۱۶ ساعت نظری
۶۶ زبان تخصصی پزشکی ۱ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۶ پاتولوژی دستگاه قلب وعروق پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۷ زبان تخصصی پزشکی ۲ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۷ پاتولوژی دستگاه تنفس پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۸ زبان انگلیسی عمومی پزشکی ۳ واحد نظری ۹۸ پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۹ زبان انگلیسی عمومی دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۹۹ پاتولوژی دستگاه گوارش پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۰ زبان انگلیسی عمومی داروسازی ۳ واحد نظری ۱۰۰ پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی پزشکی ۶ ساعت نظری
۷۱ زبان انگلیسی عمومی پرستاری ۳ واحد نظری ۱۰۱ پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۲ روانشناسی سلامت پزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۲ پاتولوژی بیماری های خون و غدد درون ریز پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۳ روانشناسی و مهارت های ارتباطی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۳ پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۴ مبانی روانشناسی داروسازی ۲ واحد نظری ۱۰۴ پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۵ روانشناسی فردی و اجتماعی پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۵ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای پرستاری ۱ واحد نظری
۷۶ روانشناسی عمومی و بیماران فیزیوتراپی ۲ واحد نظری ۱۰۶ فرایند آموزش بیمار پرستاری نیم واحد نظری
۷۷ اصول پایه فارماکولوژی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۱۰۷ پرستاری سلامت فرد و خانواده پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۷۸ داروشناسی (فارماکولوژی) پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۸ پرستاری و بهداشت محیط پرستاری ۱ واحد نظری
۷۹ داروشناسی عمومی ۱ مامایی ۲ واحد نظری ۱۰۹ پرستاری سلامت جامعه پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۸۰ داروشناسی ۲ مامایی ۱ واحد نظری ۱۱۰ فیزیک پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری
۸۱ اصول پایه داروشناسی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۱ فیزیک پزشکی دندانپزشکی نیم واحد نظری
۸۲ فارماکولوژی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۱۲ بیماری های ارتوپدی (درس نظری) پزشکی ۳ واحد نظری
۸۳ داروشناسی اختصاصی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۳ مقدمات بیماری های اعصاب پزشکی ۹ ساعت نظری
۸۴ فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۴ بیماری های اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری
۸۵ فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۵ مقدمات بیماری های دستگاه تنفس پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۶ فارماکولوژی داروهای گوارش - خون و روماتولوژی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۶ مقدمات بیماری های خون پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۷ فارماکولوژی داروهای آندوکرین پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۷ مقدمات بیماری های روماتولوژی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۸۸ فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان پزشکی ۱۲ ساعت نظری ۱۱۸ مقدمات روانپزشکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۸۹ کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۹ بیماری های روانپزشکی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۹۰ پاتولوژی آماس، ترمیی بافتی و اختلالات همودینامیک پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۲۰ بیماری های زنان و مامایی پزشکی ۶۸ ساعت نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱۲۱ مقدمات بیماری های قلب و عروق پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۲۹ بیماری های کودکان ۱ پزشکی ۶۸ ساعت نظری
۱۲۲ مقدمات بیماری های گوارش و کبد پزشکی ۳۶ ساعت نظری ۱۳۰ بیماری های کودکان ۲ پزشکی ۱ واحد نظری
۱۲۳ مقدمات بیماری های عفونی پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۱ شیمی دارویی ۱ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۴ بیماری های عفونی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۱۳۲ شیمی دارویی ۲ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۵ مقدمات بیماری های غدد و متابولیسم پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۳۳ بیوشیمی دیسیپلین پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۱۲۶ مقدمات بیماری های کلیه پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۱۳۴ بیوشیمی کلیه پزشکی ۴ ساعت نظری
۱۲۷ بیماری های مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۵ بیوشیمی پرستاری ۱ واحد نظری
۱۲۸ مقدمات بیماری های کودکان پزشکی ۱ واحد نظری

الزامات آموزشی برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی

سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است.

دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی ترم تابستانی مجازی

تکمیل فرم تقاضای ترم تابستانی میهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر (جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر).

بارگذاری تصویر کپی کارت ملی.

بارگذاری تصویر اسکن یک قطه عکس ۳*۴

پرداخت شهریه واحدهای انتخابی (که پس از ثبت نام در سامانه و تایید دانشجو توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی قابل پرداخت است)

تبصره: اعلام نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامه های تایید شده توسط اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سامانه است.

تبصره: در صورتی که در هنگام ثبت نام در سامانه مدارک ارسالی ناقص باشد این فرصت وجود دارد که در حین اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقص مدارک ارسالی اقدام شود.

تبصره: با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه های آموزشی تعریف می شود، دانشجویان موظف هستند ایمیل صحیح را ثبت کنند.

شهریه دوره ترم تابستانی مجازی

این دوره دارای شهریه است که طبق مبالغ اعلامی از متقاضیان اخذ می شود.

هزینه دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تامین می شود.

هزینه هر واحد درسی اختصاصی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه های علوم پزشکی ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال (۳۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال (۱۸۹ هزار و ۷۲۰ تومان) است.

هزینه هر واحد درس پایه / عمومی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه های علوم پزشکی ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال (۲۹۳ هزار و ۷۶۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۰ ریال (۱۷۶ هزار و ۲۵۶ تومان) است.

اسامی داوطلبان واجد شرایط و برنامه ارائه دروس و برنامه آزمون پس از ثبت نام اولیه و مشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

تقویم آموزشی ترم تابستانی مجازی

بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده، ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای ۲۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ انجام می گیرد. کلاس های مجازی از پنجم تیرماه آغاز می شود.

تمامی محتواهای آموزشی تا ۵ شهریور ۱۴۰۰ بارگذاری می شود.

آزمون الکترونیکی ترم تابستان در روزهای ۱۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می شود و نمرات ۳۱ شهریورماه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام می شود.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
(تصاویر) ورود جورجینا به تهران با مانتو و پوشش کامل/ جورجینا همراه رونالدو به ایران آمد (547 نظر) (فیلم) اجرای آهنگ گرشا رضایی به جای مداحی در بهشت زهرای تهران / کنسرته یا مجلس ترحیم؟! (285 نظر) ازدواج جذاب ترین پسر ایرانی با دختری هم سن مادرش +عکس دختر (269 نظر) رقص رونالدو داخل هواپیما در مسیر ایران با آهنگ شاد اندی / داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران (266 نظر) صدای محشر پیرمرد چوپان در صحرا با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (144 نظر) شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله (133 نظر) صدای محشر پیرزن در مزرعه با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (112 نظر) هدیه تولد 29 سالگی عجیب برند لوکس به عضو گروه “بی تی اس”! (108 نظر) جاودوی صدای چوپان خوش صدا در دشت و صحرا با آهنگ شجریان+ فیلم/ هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم (98 نظر) زن و شوهری که صاحب شیک‌ترین طلاقِ ایرانی شدند (93 نظر) (ویدئو) بریم به استقبال ماه مهر با این شیرین کاری پسر دانشجو/ کل کلاس از شدت خنده رفت رو هوا😂 (79 نظر) (فیلم) واکنش جالب یک نوزاد به اولین بوسه مادر/ مُسکن فقط محبت مادرانه😍 (78 نظر) وقتی نعیمه نظام‌دوست رو صندلی برنامه جا نمیشه+فیلم /صندلی شکست! (69 نظر) (عکس) قابلمه نوازی پسر شاه پهلوی با جهیزیه های فرح در یک کنسرت خانگی (60 نظر) (فیلم) آوازخوانی و تمپو نوازی دختر با استعداد ایرانی با آهنگ سنگ قبر آغاسی / چقدر حیف که تو کودک کار شدی! (40 نظر)
منتخب روز   
داستان عجیب پسر 14 ساله اندونزیایی که تخم می گذارد +ویدئو باورنکردنی غوغای رقص ایرانی دو پسر با آهنگ شاد در تالار عروسی! +فیلم (ویدئو) طنز اول مهر برای ابراز تسلیت به معلمان، دانش آموزان، ناظمان، ناظران و اسیران خاک/ بازگشت همه به سوی مدرسه است😂 (ویدئو) همخوانی فریبا نادری و محمد نادری با ترانه خاطره انگیز یار دبستانی من در کنسرت حجت اشرف زاده شاهکار رقص ایرانی داماد و پدر زن با آهنگ شاد خواننده +فیلم شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله آموزش رقص بندری داشجویان با آهنگ شاد+فیلم / دختر بندری... ارتباط مستقیم 50 درصد حوزه اشتغال به حوزه فناوری در آینده ای نزدیک 90 درصد از اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است دفاع جانانه رهبر انقلاب از ملت ایران در مصاحبه با رسانه آمریکایی / ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم‎+ویدئو (فیلم) زایمان طبیعی یک زن نزدیک پادگان نظامی با کمک سربازان/ درود بر شرف و انسانیتتون👏 (ویدئو) خوانندگی آهنگ شاد توسط محمد بحرانی در برنامه صداتو برای عادل فردوسی پور/ عجب رپ شادی خوند
تیتر امروز   
الگوبرداری عجیب بازیگر مشهور آمریکایی از استایل حبیبِ لیسانسه ها!🙄 کشف حیرت آور گنج قارون افسانه ای در مصر +عکس و فیلم فوت یک نوزاد در بیمارستان نهاوند غوغا به پا کرد!+ جزئیات این سخنرانی بر خلاف خواست نتانیاهو به نفع ایران بود نوه های رئیسی کدام مدرسه درس می خوانند؟ سایت وزارت علوم هک شد چرا بانک ها محکوم به بنگاهداری شده اند؟ جای این دانش‌آموز هیچ وقت پر نخواهد شد! حسادت آیسان به استوری عاشقانه گلزار با گربه اش دردسرساز شد!+ فیلم😦 جنگ جدید در فوتبال ایران؛ سپاهان به طور رسمی از پرسپولیس شکایت کرد جمیله کدیور : اصل هشتادوپنجی کردن قانون عفاف و حجاب ، اهانت به شعور مردم بود اختلاف یکتا ناصر با همسرش در روز اول مدرسه دخترش رسانه ای شد!+ عکس فروش کودک ایرانی هوادار رونالدو در سایت دیوار +عکس لاغری مفرط و عجیب محمدرضا گلزار خبرساز شد! زندگی متاهلی برای گلزار نساخت+ عکس زن زیبا و جذاب که برای سرش 2 میلیون دلار جایزه گداشتند! عکس