ساعدنیوز
ساعدنیوز

کدام کودها حاوی اسید آمینه هستند؟+ ویژگی ها و کاربرد آنها

  جمعه، 29 اردیبهشت 1402   زمان مطالعه 11 دقیقه
کدام کودها حاوی اسید آمینه هستند؟+ ویژگی ها و کاربرد آنها
گیاهان نیز مانند تمام جانداران در بافت خود پروتئین دارند و برای دستیابی و ساخت آن با قرارگیری متوالی اسید آمینه در کنار هم به پروتئین می‌رسند. اسیدهای آمینه در ثمر دهی گیاه تأثیر به سزایی دارند زیرا، بهینه‌سازی مصرف انرژی گیاه در هنگام عمل فتوسنتز است. به همین دلیل در کشاوزی از این کودها استفاده میکنند. همراه ما باشید تا این کودها را بررسی کنیم.

کودهای اسید آمینه شامل مجموعه قابل استفاده آمینه و اسید کربوکسیلیک است. کود آمینو اسید، یکی از واحدهای تشکیل پروتئین است و با پاشش بر روی گیاه، به عمل پروتئین‌سازی گیاهی کمک ویژه‌ای می‌کند. در حقیقت هر گیاه در هنگام رشد و نمو باید از 20 نوع آمینو اسید قابل استفاده که در پروتئین‌سازی نقش دارند، استفاده کند. اسیدهای آمینه که گروهی از مولکول‌های آلی هستند با یکدیگر پیوند تشکیل می‌دهند و یک سری زنجیره طولانی را می‌سازند. این زنجیره‌های طویل را پلی پپتیدی می‌نامند که در تشکیل انواع گوناگون پروتئین‌ها در تمامی جانداران و گیاهان نقش دارد. در نخستین فازهای سنتز گیاه و در زمان تجزیه انواع پروتئین، آمینو اسیدها در قالب کود جزوی مهم از پیکربندی ابتدایی هستند. با توجه به این موضوع که تولید اسیدهای آمینه برای گیاه نیازمند شرایط محیطی مطلوب و نیز مصرف میزان زیادی انرژی در گیاه است، متخصصان کشاورزی برای پیشگیری از فقدان آمینو اسیدها از کود آن استفاده می‌کنند. در حقیقت آمینو اسیدها عامل نیروبخش و واسطه‌ای برای شروع عملکرد زیستی در گیاه هستند و در افزایش میزان رشد آن نیز مؤثرند. هدف استفاده از کود حاوی آمینواسید ازدیاد بهره‌وری، افزایش میزان تاب‌آوری گیاه در برابر بحران‌های زیستی و غیر زیستی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی است. حال که تا حدودی با کود آمینو اسید آشنا شدید، نوبت به شناخت خواص و تأثیر آن در گیاهان است.

معرفی خواص و ویژگی‌های کود اسید آمینه

همان‌طور که پیش از این گفتیم، اسید آمینه یکی از عوامل پروتئین‌سازی در گیاه است و نقشی مهم را از جوانه‌زنی تا رشد و نمو گیاه ایفا می‌کند. به این ترتیب میدانیم که کودهای اسید آمینه فواید مؤثری در رشد و ثمر دهی گیاهان دارند. در ادامه به معرفی برخی از خواص کود اسید آمینه در گیاه می‌پردازیم:

 • کمک به فتوسنتز در گیاهان و افزایش سبزینگی، جوانه‌زنی و میوه دهی محصول

 • کمک به افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامطلوب و انواع تنش‌ها مانند سرما، گرما، زیادی شوری خاک، خشکی و آفت‌ها

 • کمک به افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و باغی مانند افزایش میزان قند و پروتئین گیاهی، بهبود مزه و رنگ گیاه، ازدیاد وزن و برابری اندازه میوه‌ها و گیاهان

 • کمک به افزایش توانایی گیاه به جذب مواد معدنی و مغذی و نیز افزایش جذب، تجزیه و انتقال مواد غذایی در گیاه

 • پیشگیری از انسداد حفره‌های هوایی در سطح گیاه و کمک به باز و بسته شدن روزنه‌های آن اثرگذاری سریع در گیاه و جذب مستقیم توسط ارگانیزم‌های گوناگون گیاهی و کمک رشد سریع‌تر و کاهش چرخه نمو

 • تأثیر مثبت در افزایش ماندگاری کودهای نیتروژنه و پتاسه و دسترسی بیشتر گیاه به این نوع کودها

 • کمک به برانگیختگی و تحریک گرده‌افشانی در گیاه با فعال‌سازی هورمون‌های مؤثر در گلدهی و میوه دهی

 • پس از اطلاع از خواص کود آمینو اسید در گیاهان، نوبت به آشنایی با انواع کودها و تأثیر و خواص هر یک از آن‌ها در رشد و نمو گیاه می‌رسد.

پوستر کود اسید آمینه

انواع کود آمینو اسید و کاربرد آن ها

آمینو اسیدها یکی از مواد آلی پرمصرف و ضروری در رشد گیاهان هستند و تا به حال بالغ بر 100 نوع آن در طبیعت کشف شده است. از تعداد 100 عدد متفاوت اسید آمینه تنها 20 نوع آن برای استفاده در ارگانیزم‌های جانداران قابل استفاده است. آمینو اسیدها در یک تقسیم‌بندی کلی در دو گروه ضروری و غیرضروری قرار می‌گیرند. گروه ضروری توسط گیاهان غیرقابل تجزیه و دسته غیرضروری قابل استفاده و تجزیه توسط گیاه است؛ اما آمینو اسیدها به شکل موجود در طبیعت را نمی‌توان برای گیاه استفاده کرد. برای استفاده گیاهان باید از روش‌های زیر به کود آمینو اسید رسید:

 • هیدرولیز اسیدی

 • هیدرولیز اسیدی تحت کنترل

 • هیدرولیز آنزیمی

کودهای اسید آمینهکودهای اسید آمینه حاوی آمینو اسیدهای مهم برای گیاهان از قبیل گلیسین، لیزین، تریپتوفان، لوسین، ایزولوسین، هیستیدین، سیستئین، آرژنین، متیونین، ترئونین، سرین، تیروزین، گلوتامیک اسید، آلانین، فنیل آلانین، والین، اسید آسپارتیک و پرولین هستند. در مطلب زیر کاربرد هر یک از کودهای اسید آمینه را برای شما شرح می‌دهیم:

انواع آمینو اسید کدامند؟

 • گلیسین: یکی از نخستین عواملی است که در شکل‌گیری دسته‌های پیرول مورد احتیاج است و به گیاه در تجزیه کلروفیل کمک می‌کند.

 • لیزین: جهت تنظیم گشایش روزنه‌ها و حفره‌های گیاه در جذب اسید آمینه تأثیر دارد؛ همچنین برای سنتز کلروفیل به کار می‌رود.

 • تریپتوفان: به عنوان یک عامل مؤثر در پیش سازی اکسین در گیاه کاربرد دارد.

 • لوسین: عملکرد این آنزیم تأثیر مثبتی در افزایش مقاومت گیاه در برابر شوری آب و خاک و نیز کمک به جوانه‌زنی در دانه‌های گرده گیاه دارد.

 • ایزولوسین: نقشی مؤثر در افزایش مقاومت به شوری آب و خاک، کمک به جوانه‌زنی در دانه‌های گردو و نیز ایجاد پیوستگی در گیاه دارد.

 • هیستیدین: به جذب اسید آمینه با تنظیم گشودگی روزنه و حفره‌های برگ در گیاهان کمک می‌کند.

 • سیستئین: یکی از عوامل مؤثر در کلاته کردن و نیز کاهش اثر فلزات سنگین در گیاه به حساب می‌آید.

 • آرژنین: تأثیر مثبتی در افزایش مقاومت گیاه در برابر شوری آب و خاک و کاهش تأثیر تنش‌های موجود در محیط بر روی گیاهان دارد.

 • متیونین: سبب افزایش برانگیختگی گیاه در هنگام فرایند گرده‌افشانی و نیز باعث التیام کیفیت نمو رویشی و ثمردهی گیاه می‌شود. در کنار عملکرد مذکور به عنوان محرکی برای تولید اتیلن ایفای نقش می‌کند.

 • ترئونین: یکی از تأثیرگذارترین‌ها در افزایش مقاومت گیاه در حالت تنش است، ضمن اینکه در فرایند گرده‌افشانی نیز نقشی مؤثر دارد.

 • سرین: نقش آن در چرخه انتقال دانه گرده در بین گیاهان و نیز انجام لقاح گیاهی به چشم می‌آید.

 • تیروزین: این نوع اسید آمینه نیز به مانند اغلب یاران خود در انتقال گرده گیاهان و نیز مقاومت در برابر تنش‌های محیطی ایفای نقش می‌کند.

 • گلوتامیک اسید: یکی از مؤثرترین‌ها در کلات کنندگی عناصر گیاه است و به عنوان پیش سازی برای کلروفیل عمل می‌کند.

 • آلانین: یکی از مؤثرترین آمینو اسیدها برای رشد گیاهان است و وظایف آن کمک به تجزیه کلروفیل، تنظیم بازشدگی حفره‌ها و روزنه‌های گیاه، کمک انتقال گرده در بین گیاهان، مقاومت در برابر شرایط تنش‌زا نظیر خشکی و کم‌آبی و مقاومت در برابر هوای سرد است.

 • فنیل آلانین: تأثیر مثبت در گرده‌افشانی گیاهان و ایجاد لقاح بین آن‌ها دارد.

 • والین: یکی از آمینو اسیدهای تقویت‌کننده گیاه در برابر شرایط بد جوی است و در گرده‌افشانی، لقاح و جوانه‌زنی گیاهان نقش دارد.

 • اسید آسپارتیک: کمک به جوانه‌زنی بذر گیاه و نیز نقشی مؤثر در جذب و تجزیه اسید آمینه در گیاه دارد.

 • پرولین: کمک به افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط جوی نامناسب و تنش‌زا نظیر شوری و خشکی و نیز نقشی تأثیرگذار در جوانه‌زنی دانه‌های گردو دارد. تاکنون با کودهای اسید آمینه، خواص و ویژگی آن‌ها، انواع کود آمینو اسید و کاربردشان شما را آشنا کردیم؛ در مطالب آینده قصد ما آگاهی از طریقه مصرف کود و مقدار آن در هنگام استفاده آن در مرحله داشت، است.

پوستر پرولین

طریقه مصرف کودهای اسید آمینه

حال که با انواع کود و کاربرد و خواص آن برای گیاهان آشنا شدید نوبت به نحوه استفاده از کود برای اثربخشی بیشتر است. کود آمینو اسید در مراحل رشد و رویش گیاهان زراعی و باغی استفاده می‌شود. با توجه به اینکه هر گیاه شرایط، نژاد، مراحل مختلفی برای رشد و نمو دارند؛ بنابراین طرز مصرف کود برای هر گیاه متفاوت است. علاوه بر این کودهای اسید آمینه به صورت مایع و پودری عرضه می‌شوند و همین امر نیز در نحوه استفاده از آن تأثیرگذار است.

کود پودری را به صورت پاشش مستقیم با دست بر روی خاک و نوع مایع را از طریق سیستم آبیاری و یا محلول‌پاشی می‌توان به خاک رساند. هنگامی که کود بر روی خاک قرار می‌گیرد در حقیقت به عناصر موجود در خاک اضافه می‌شود. از ترکیب کود با خاک و مواد معدنی و آلی آن، خاک ساختار بهتری پیدا می‌کند و درنهایت منجر به دسترسی آسان ریشه‌های گیاه به مواد موردنیاز و مفید خاک می‌شود. کود اسید آمینه به صورت پاشش مستقیم بر روی سطح خاک، سبب جذب یکسان مواد مغذی و موردنیاز گیاه می‌شود.

روش دیگر استفاده گیاه از خواص کود آمینو اسید پاشش کود بر روی برگ گیاه است که غالباً این عمل توسط کود محلول در آب صورت می‌گیرد. به این ترتیب کود را به واسطه دستگاه‌های کودپاش و یا آب‌پاش بر روی برگ گیاهان و یا درختان می‌پاشند. جذب کود از این طریق به واسطه برگ گیاهان انجام می‌شود که این روش هم در افزایش عملکرد گیاه مؤثر است.

میزان مصرف اسید آمینه

 • میزان کود دهی به سبزیجات در هر هکتار برابر با 3 الی 5 لیتر از محلول

 • مقدار کود مصرفی در محصولات باغی و زراعی در هر هکتار معادل 4 الی 5 لیتر محلول برای گیاهان گلخانه‌ای و 5 تا 7 لیتر برای باغ مرکبات

 • اندازه کود مورداستفاده در باغ پسته در هر هکتار 7 الی 9 لیتر

 • محصولاتی نظیر زیتون و انگور در هر هکتار 8 الی 9 لیتر از کود محلول را نیاز دارند.

پس از طریقه مصرف، زمان مصرف کودهای اسید آمینه برای گیاه نیز مهم است؛ علت اهمیت زمان مصرف نیز تأثیر بیشتر کود در رشد و نمو گیاه است.

زمان مصرف کود آمینو اسید

هر گیاه متناسب با شرایط رشد و نمو خود ممکن است در زمان متفاوتی نیاز به کود دهی داشته باشد؛ بنابراین فرمول خاصی برای زمان مصرف کود وجود نداد. به صورت کلی جهت کود دهی در سبزیجاتی که برگ آن‌ها مورد مصرف انسان است نظیر انواع سبزی (شاهی، ریحان و …)، مناسب‌ترین زمان کود دهی در ابتدای رشد گیاه است. هدف از این زمان نیز رشد بیشتر برگ گیاهان است و محصول را پرثمرتر می‌کند. امکان کود دهی در گیاهان برگ‌دار مذکور تا هفته‌ی آخر، پیش از برداشت گیاه است. با این وجود در محصولاتی که دوره‌ی خاصی برای گلدهی دارند و گل آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بهترین زمان پاشش کود، پس از انتقال نشاء و قبل از گلدهی است. در ادامه نیز بعد از به ثمر رسیدن گل و پیش از برداشت محصول می‌توان از کود آمینو اسید استفاده کرد. در محصولات حاوی میوه، بهترین زمان مصرف کود حاوی اسید آمینه به خصوص از نوع متیونین زمان نزدیک به برداشت محصول است. علت این امر نیز تأثیر میتونین به عنوان پیش ساز اتیلن است و در رنگ دهی و میوه دهی محصول بسیار تأثیرگذار است.

همان‌طور که پیش از این گفتیم، کودها به دسته‌های مختلفی تشکیل می‌شوند. هر یک از آنزیم‌های اسید آمینه نیز نقشی متفاوت را در رشد و نمو گیاه در اختیار دارند. امروزه محصولات موجود در بازار در حقیقت ترکیبی از انواع آمینواسید ها با درصدهای متفاوت هستند.

در این حالت با خرید این نوع کودهای اسید آمینه، زمان و میزان مصرف کمی تفاوت پیدا می‌کند. علت ایجاد تفاوت در زمان مصرف کود در حقیقت میزان درصد موجود از هر آمینو اسید در کود است. چون اغلب این کودها درصدهای معقولی از اسیدهای آمینه را در خود جای می‌دهند، در هر زمانی امکان استفاده کود آمینو اسید وجود دارد. به این ترتیب می‌توانید این کودها را بی‌درنگ پس از کاشت محصول، در زمان ثمر دهی و باردهی گیاه و یا هر یک از مراحل رشد و درنهایت تا ده روز قبل از برداشت استفاده کنید. هرچند که استفاده از کودهای حاوی اسید آمینه برای رشد گیاهان جزو کودهای ضروری نیست اما تأثیری مثبت در رشد گیاه دارد. با توجه به نقش مثبت کود حاوی اسید آمینه در رشد گیاه، نباید بیش از حد نیز از این کود استفاده کرد.

بهترین شرایط محیطی جهت مصرف کود اسید آمینه

در حقیقت بهترین طریقه جذب اسیدهای آمینه از طریق حفره و روزنه‌های موجود در سطح ‌برگ‌های گیاهان است. پس از جذب توسط روزنه‌ها به میزان کمتری از طریق غشاء سلولی به داخل گیاه وارد می‌شود و پس از چند ساعت از جذب توسط غشاء، به قسمت‌های در حال رشد گیاه منتقل می‌شود. شرایطی که نباید اقدام به کود دهی کرد شامل زمان‌های هوای ابری، وزش باد و ریزش باران است. میزان زمان موردنیاز برای جذب کودهای اسید آمینه توسط گیاه، حدود 8 ساعت پس از کود دهی است. به این ترتیب بهترین لحظه برای انجام عمل کودپاشی به صورت محلول، پیش از طلوع خورشید و یا پس از غروب آن است. دلیل آن هم مشخص است، در این بازه‌های زمانی روزنه‌های گیاهی باز هستند. به دلیل همین امر، میزان نفوذ و راندمان جذب آمینو اسید توسط گیاه و نفوذ به درون آن افزایش پیدا می‌کند.

سخن پایانی

بنابراین در این محتوا قصد داشتیم شما را با مشخصات کودهای اسید آمینه، خواص و ویژگی‌های آن آشنا کنیم. به طور کل، کود آمینو اسید برای استفاده در رشد گیاهان ضروری نیست، اما وجود آن در رشد و رویش اکثر گیاهان بسیار مؤثر است. همچنین متوجه شدیم که از تعداد کثیری آمینو اسید تنها 20 عدد از آن‌ها برای گیاهان قابل جذب است. با انواع کود اسید آمینه شما را آشنا کردیم و مشخصاً کارکرد هرکدام را در مراحل رشد گیاه تعیین نمودیم. تعداد زیادی از آمینو اسید ها گیاه را در برابر شرایط بد جوی و پرتنش مانند اسیدهای آمینه والین، پرولین و … مقاوم می‌کنند. برخی از آن‌ها در گرده‌افشانی و لقاح گیاهی مؤثر هستند و برخی دیگر گیاه را در جوانه‌زنی و رویش هدایت می‌کنند. بهترین حالت مصرف کود حاوی اسید آمینه در حالت مایع و در زمان رویش برگ‌های گیاه است؛ زیرا در حالت رویش برگ، روزنه‌های آن امکان جذب بالاتری از اسید آمینه را دارند. بهترین لحظه مصرف کود نیز در شرایط پایدار جوی به دور از باد و باران و پیش از طلوع و بعد از غروب خورشید است. امیدوارم از محتوای آشنایی با کودهای حاوی اسید آمینه نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که به گل و گیاه علاقمند هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش سبک زندگی ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
رفتار شرم آور بیرانوند، قهرمان بدنسازی و شوت کردن عکس شهدا به سمت داور مسابقه به نشانه اعتراض+ویدئو (1739 نظر) بی ادبی فجیع و شنیع یک دانش آموز به معلم+عکس (486 نظر) صدای محشر پیرزن در مزرعه با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (240 نظر) رقص خفن داماد افغانی و ساقدوش هایش با آهنگ ایرانی شاد +فیلم (224 نظر) زن و شوهری که صاحب شیک‌ترین طلاقِ ایرانی شدند (174 نظر) شاهکار پیرمرد در خیابان با خوانندگی آهنگ سوزناک +فیلم (158 نظر) شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله (156 نظر) صدای محشر پیرمرد چوپان در صحرا با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (154 نظر) (فیلم) اجرای جالب آواز سنتی ایرانی توسط زن فرانسوی / دهن همه وا می‌مونه از این اجرا! (121 نظر) رقص ایرانی پیرزن در پمپ بنزین با آهنگ واویلا لیلی دوست دارم خیلی +فیلم (115 نظر) (فیلم) واکنش جالب یک نوزاد به اولین بوسه مادر/ مُسکن فقط محبت مادرانه😍 (112 نظر) زیباترین مدرسه جهان در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان که برنده جایزه بین المللی معماری شد/ ویو رو نگاااا😍 (96 نظر) وقتی نعیمه نظام‌دوست رو صندلی برنامه جا نمیشه+فیلم /صندلی شکست! (93 نظر) (فیلم) افشای خاطره شهربانو و خواهران منصوریان از حضورشان در خانه کریس رونالدو/ دعوتشون کرده بود باغ!😐 (80 نظر) فروش کودک ایرانی هوادار رونالدو در سایت دیوار +عکس (69 نظر)
منتخب روز   
(فیلم) سنگ تمام رقص عربی آقای خوشتیپ با پیژامه/ فقط حرکت پاباز آخرش 😂 خواستگاری حامد آهنگی از نعیمه نظام دوست، تو باید عروس ننم بشی +فیلم (ویدئو) رقص شمالی هادی چوپان با صدای تنبک/ چه میکنه قهرمان جهان😁 مردی که از سینه خود به فرزندش شیر می دهد!!!😐+عکس فیلم لورفته از رقص مار هوتن شکیبا در پشت صحنه لیسانسه ها با آهنگ عروسی دلگیرم از تو ، تا بی نهایت (ویدئو) شاهکار خوانندگی آهنگ استاد شجریان توسط پسر حنجره طلای دو رگه/ بنازم این صدارو (ویدئو) قر کمر و رقص باحال پسر کوچولوی بسکتبالیست بعد از بُرد شیرین (ویدئو) پسر 14 ساله ای که تخم می گذارد!😐 غوغای رقص ایرانی دو پسر با آهنگ شاد در تالار عروسی! +فیلم (ویدئو) طنز اول مهر برای ابراز تسلیت به معلمان، دانش آموزان، ناظمان، ناظران و اسیران خاک/ بازگشت همه به سوی مدرسه است😂 (ویدئو) همخوانی فریبا نادری و محمد نادری با ترانه خاطره انگیز یار دبستانی من در کنسرت حجت اشرف زاده شاهکار رقص ایرانی داماد و پدر زن با آهنگ شاد خواننده +فیلم
تیتر امروز   
جواهرات چشمگیر نیکی کریمی که محو آن می شوید + عکس (تصاویر) کشف یک «یخچال» دو هزار ساله با لولۀ آب سرد! زنی که 11 شوهر خود را کشته، جنون دارد؟ عکس متفاوت شادی مختاری در خارج از ایران ! / خانم بازیگر زیبا زود مشهور شد ! بنر جالب شهرداری برای دانش‌آموزان در سطح شهر/ بهتر از این نمیشه به دانش آموز انگیز داد تبعه افغان، 9 نفر را در جنوب تهران به آتش کشید! ادعای باورنکردنی شهربانو منصوریان درباره حضورش در خانه رونالدو+ فیلم شگفتی سازی بزرگ؛ تنیس باز آذرشهری قهرمان جهان شد+عکس واکنش جالب عادل فردوسی‌پور به نحوه استقبال از رونالدو در ایران+ فیلم فرح پهلوی و پسرش سیاهپوش عزت از دست رفته شان شدند!+ عکس برای خرید گوشت به محله آقای کرباسچی بروید/ گوشت آنجا ارزان تر از همه جا زمان اعلام نتایج نهایی کنکور 1402 مشخص شد کارشناس صدا و سیما: آقای رئیس‌جمهور مسابقات بدنسازی را تعطیل کنید! +ویدیو ترفند لو رفته امیر تتلوی بد دهن برای کاسبی کردن از مردم/ 75میلیارد در یک ساعت! اطلاعیه دفتر رهبرانقلاب: نقل قول مطالب غیر مستند از آیت الله خامنه‌ای ممنوع