ساعدنیوز
ساعدنیوز

ما به اصلاح سیاست های فرهنگی و آغاز گفتگوی بینانسلی نیاز داریم

  چهارشنبه، 11 آبان 1401   زمان مطالعه 6 دقیقه
ما به اصلاح سیاست های فرهنگی و آغاز گفتگوی بینانسلی نیاز داریم
تحولات اخیر اجتماعی در ایران نشان از وجود شکاف ها و گسل هایی در جامعه دارد که به دلیل غفلت ها و ساده انگاری ها فکری برای پل زدن میان آنها صورت نگرفته است. در نبودِ اراده معطوف به گفتگو، تزاحم و تعارض نتیجه ای جز آشوب و درگیری در پی نخواهد داشت. دکتر بهمن اکبری استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی راه حل هایی ابتکاری برای حل این معضل ارائه کرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم؛ من در خصوص پیشنهاد راه حل هایی برای برونرفت از تزاحم و تعارضی که در حال حاضر در بخشی از جوانان کشور با حاکمیت رخ داده و متأسفانه روز به روز هم در حال انتشار و تکثیر است، خواستم توضیحاتی داشته باشم و راه برونرفتی را مطرح کنم.
من در نوشته های قبلی هم، طی این چند سال اخیر، بر ضرورت کاهش فاصله میان حکمرانی و ملت تأکید داشته ام. معتقدم که در دهه پنجم انقلاب اسلامی، ما با یک چنین بحرانی مواجهیم. این بحران عبارت است از عدم آشنایی و عدم دسترسی مستقیم مردم به مسئولان!
روز به روز، روندها و فرایندهایی که ما را از گفتگوی مستقیم دور می کند، قوت بیشتری می گیرند. مخصوصاً جوانان قادر به این زمینه نیستند. به بیان دیگر، این دسترسی که از ضرورت های یک جامعه مدرن و توسعه یافته است، رخ نمی دهد و ما نه فرایند و نه مکانیزمی برای این موضوع تعریف نکردیم.
من معتقدم که اساساً سه گام تعارف، تفاهم و تعامل پی در پی است. من این سه واژه را در حوزه گفتگوی بیناادیانی استفاده و تئوریزه کرده ام که ما با کسی که همنفس نیستیم نخست باید همنشینی و مجالست داشته باشیم.
این مجالست یا تعارف یعنی شناخت مستقیم که از دسترسی مستقیم برمی خیزد. متأسفانه جوانان ما با حکمرانی تماس مستقیم ندارند. اتفاقاً سنت خوبی را رهبری پیشبینی کردند و دارند و بنا به اقتضاء وقتشان حداقل سالانه دیدارهایی را با اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان دارند.
اما این دیدارها کافی نیست. این دیدارها باید در سطح مسئولین مستقیم رخ دهد و لایه های متنوع کشور را فرابگیرد. متأسفانه ما با بن بست و بسته بودن در اتاق های مسئولین مواجهیم، در حالی که در یک نظام توسعه یافته، مسئول به نظر من باید در یک اتاق شیشه ای مدیریت بکند.
این اتاق شیشه ای باید در نداشته باشد، تا این مدیر دسترسی مستقیم به نیازها، خواست ها و خاستگاه حرکتی ملت داشته باشد. بنابراین، تعارف رخ نداده و این همنشینی و مجالست میان ملت و حاکمیت به نحو مطلوبی شکل نگرفته است.
اینچنین است که وقتی تعارف رخ نداده است، در گام بعدی شما از تفاهم بی بهره می شوید. به بیان دیگر، وقتی ما شناختی متقابل از همدیگر نداریم، طبیعتاً به فهمی مشترک از مسائل نخواهیم رسید و تفاهم شکل نخواهد گرفت. در خصوص تفاهم نیز من گفتگوهای متعددی انجام دادم.
امروز کلیدواژگان و کلمات طلائی ای در صحنه خیابان خودنمایی می کند، که حاکمیت تفسیر دیگری از آن دارد. اگر شعار "زن، زندگی، آزادی" یا "مرد، میهن، آبادی" و سایر شعارهایی که هنجارشکنانه نیست، بلکه در راستای یک فضای جدید و یک محیط جدید طراحی شده، گفتگو می شود، نباید هنجاشکنانه تلقی کنیم.
باید تفسیر درستی از چشم و نگاه جوانان بکنیم. متأسفانه، گروهی که عمق ارتباط با مردم را درک نمیکنند، در لباس نخبگی و ظاهر نخبگی، شعار "زن، زندگی، آزادی" را به هرزگی و آزادی جنسی و لاابالی گری تفسیر می کنند! حال آن که این آن چیزی نیست که بخش زیادی از جوانانی که این شعار را در خیابان سر می دهند، از آن برداشت می کنند.
متأسفانه ما گام تفاهم را برنداشتیم و همین تفسیر نادرست هم دقیقاً ریشه در نبود درک و فهم مشترک از مسائل و مفاهیم دارد. قطعاً باید نشست و فهم مشترکی را از این کلیدواژه ها پیدا کرد. ما اگر گام تعارف را و پس از آن، تفاهم را به درستی درک کردیم، آن وقت است که به تعامل یا عمل مشترک، ایجاد فضای همگرایی در برابر واگرایی، یا مشارکت مردم در صحنه، برسیم.
این تعامل یا مشارکت دو چهره دارد؛ یا مشارکت حمایتی است، که کاملاً مستقیم است، یا مشارکت انتقادی است که غیرمستقیم می باشد. هر دو به حکمرانی کمک می کند. چون ما تعارف و تفاهم را نداریم، طبیعتاً تعاملی نیز در کار نیست.
امروز به جای تعامل مستقیم (مشارکت حمایتی) و تعامل غیرمستقیم (مشارکت انتقادی)، متأسفانه زاویه ای بین حاکمیت و قشر معترض و خصوصاً جوانان معترض برقرار شده است و این زاویه روز به روز تعمیق و تشدید می شود.
از قرار معلوم، دولت تصمیمی دارد بر تغییر سیاست های فرهنگی در کشور و گویا سیاست های فرهنگی بر مدار جدیدی تنظیم خواهد شد. بنابراین، فکر می کنم که مسیر تعارف، تفاهم و تعامل میتواند به عنوان یکی از راه های برونرفت از وضعیت فعلی پیشنهاد شود.
بحثی بر سر دیر شدن ارائه چنین راهکاری را اینجا نمی کنیم. معتقدم که ضرر را هر کجا جلویش را بگیری، منفعت است. ما باید به یک اصلاح و رفورم در سیاست های فرهنگی و گفتگوی بینانسلی و میان حکمرانی و ملت برسیم.
قدر مسلم این است که سیاست های فرهنگی ما درست نبود و روز به روز از فرهنگ حکمرانی غافل شده ایم و قدرت از مردم فاصله گرفته و مشروعیت آن مورد خدشه قرار گرفته است.
بنابراین، ما نیاز داریم که در زمینه تعارف، تفاهم و تعامل راه حل هایی ارائه شود.
برای فهم دقیق تر این جنبش باید ویژگی های آن را شناخت؛ و از آن به عنوان یک فرصت طلایی برای پیشرفت و تحول بهره گرفت؛
استحضارا برخی از ویژگی های قابل تامل جنبش امروز جوانان را می توان چنین برشمرد:
۱. تهور، شهامت و شجاعت
۲.هوشمندی در ساخت شعار
۳. قدرت ساخت سرود و موسیقی ویژه خود
۴. رویکرد جهان وطنی
۵. رویکرد ایران برای ایرانیان فارغ از هرگونه تبعیض قومي(از کرد و بلوچ تا دیگر اقوام)
۶. رویکرد زنانه به جنبش و به بیان دیگر احیای "جنبش زنان ایران" و نه جنبش فیمینیستی
۷. ائتلاف سازی میان همه طیف ها و جناح های متکثر خارج از کشور از سلطنت طلبان تا اسلام خواهان سکولار.
۱۰. آینده نگری، امید به تحول و پایدار در مطالبه گری
توصیه: دوستان عزیز
بیایید با فرزندان خود گفتگو کنیم؛ شرط نخست گفتگو شناخت از یکدیگر است؛ و سپس فهم مشترک در زمینه مفاهیم و کلمات زیسته یکدیگر؛
از آنجا که دهه هشتادی ها ۱۲ میلیون نفر و دهه ۷۰ و دهه نودی ها هم به ترتیب، ۱۲ و ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می دهند؛ ضروری است حاکمیت "ذهن و زبان جوان" داشته باشد و اقدام کند به یک دگردیسی ساختاری و مفهومی.
تنها راه صلاح و رستگاری؛ "مدارا"، "گفتگو" است و "دلجویی" و "بی پرده در میان مردم بودن".

تمام بحث های ما تنها یک پیش شرط دارد که متاسفانه اینک مفقود است؛.
پیش شرط هرگونه تعارف و تفاهم و تعامل؛ پذیرش ممکن الخطا بودن انسان ها بویژه حکمرانان است.
ظاهراَ برخی در حاکمیت ما حاضر نیستند حتی یک خطای کوچک را بپذیرند چه رسد به اینکه بپذیرد در تعیین راهبردها خطایی صورت گرفته است - این دقیقاً خلاف این گفته رهبری است که "ما قصوراتی داریم و این قصورات باید رفع شود"! متاسفانه همه کسانی که مخالفت می کنند؛ یا فریب خورده دشمنند و یا عامل دشمن!

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
فرح پهلوی مورد خیانت پسرخاله اش قرار گرفت/ ایران باید برای پس‌گرفتن پول‌هایش از پهلوی‌ها شکایت کند (544 نظر) خلاقیت یک مادر ایرانی برای ترک سیگار فرزندش حماسه آفرید/ مامان نیست یه پا سیاستمداره واسه خودش+ عکس (435 نظر) خلاقیت منحصربفرد یک ایرانی برای ساختن قلیان با آفتابه حماسه آفرید/ مغزشو باید طلا گرفت+عکس (371 نظر) دانش آموزی که تاخیر معلمشون رو سریع به مدیر مدرسه اطلاع داد🤣/فقط حرفای معلمش.... (314 نظر) ابتکار و نوآوری جالب شاطر ملایری برای رعایت کردن نوبت مشتریان حماسه آفرید/ماشالله به این فکر خلاق+ فیلم (208 نظر) دوچرخه قدیمی در کُنج حیاط دلباز و حوض دار خانه پدری رهبر معظم انقلاب+عکس (189 نظر) خلاقیت خنده دار پدر ایرانی برای نشان دادن وضعیت حساب بانکی اش حماسه آفرید+ویدئو/ماشالا به این هنر و استعداد (167 نظر) نگاهی به رستوران شیک و مجلل علی دایی با چیدمان شیک و منحصر به فرد در شمال تهران+عکس (151 نظر) هدیه شیک و عاشقانه رضا گلزار برای همسرش آیسان خانوم به مناسبت ولنتاین/ چه مرد جنتلمنی!+عکس (126 نظر) رونمایی از کارت عروسی محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان/ کارتی که فامیل را ناراحت و دل ملت را خوشحال کرد+ فیلم (125 نظر) تُرکی صحبت کردن رهبر معظم انقلاب با لهجه ای شیرین و دلنشین+ویدئو/ در خانه با فرزندانتون ترکی صحبت کنین فارسی رو در مدرسه یاد میگیرن (116 نظر) پاداشی حیرت انگیز برای بازیکنان قطر پس از قهرمانی در جام ملت ها/از کیسه خلیفه بخشیدن واقعیت پیدا کرد (113 نظر) ابتکار نو عروس خلاق در پختن مرغ حماسه آفرید/ هزار ماشالله به این ذهن خلاقِ مریض🤣+ عکس (106 نظر) تالار عروسی خاص و لباس عروس شیک و ساده مرجان سلحشوری، دختر تکواندوکار ایرانی/ ماشالا چه عروسی 😍👌+عکس (100 نظر) سبک دکوراسیون منحصربفرد خانه حداد عادل با چیدمان خاص+عکس /شیک در عین سادگی... (95 نظر)
دیگران می‌خوانند   
میز آرایش مجلل همسر بهرام رادان با انواع کرم پودر برند +عکس/خانوم داره برا تولدش آماده میشه! حیاط باصفا و دلباز خانه زیبای سانیا سالاری، ارغوان دلدادگان/ خونه نگو باغ بگو!+عکس چهره واقعی ننه آشوب سریال جیران در دنیای واقعی/ پشت این گریم ترسناک چه چهره معصومی بود+ عکس (ویدئو) خیانت نابخشودنی سمیرا حسن پور به لیندا کیانی در سریال دلدادگان/ چطوری میتونی تو چشاش نگاه کنی آخه نرخ صفر مالیات چیست؟ چه تفاوتی با معافیت مالیاتی دارد؟ با گوش دادن به این پادکست‌ها، چمدان خود را ببندید و به سفری هیجان‌انگیز در دنیای صداها بروید! یک روز به دور از هیاهو، شهرهای دیدنی اطراف استانبول برای سفرهای یک روزه معرفی سامانه چکاوک 2 عکس باورنکردنی و متفاوت از چهره بدون آرایش و روتوش سانیا سالاری، ارغوانِ دلدادگان/ حالا به معجزه لوازم آرایشی ایمان آوردین؟😉 به بهانه تبریک تولد کریم باقری توسط باشگاه پرسپولیس، یادی کنیم از تولد مفصل و باشکوهی که اعضای باشگاه برای آقا کریم برگزار کردن+ویدئو بیوگرافی و زندگینامۀ نابغۀ ریاضی ایران مریم میرزاخانی درخواست شوکه کننده سحر قریشی، یلدای دلنوازان از شاهرخ استخری؛ من طلاق میخوام +ویدئو/ ولی اینا ته دلشون همدیگرو دوست دارن لحظه اضطراب آور انفجار بمب موقع سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مسجد ابوذر+ویدئو/ فقط شهامت مثال زدنی رهبر که به خطبه شون ادامه دادن تمجید سانیا سالاری، ارغوان سریال دلدادگان از همسر جواد عزتی+عکس ماجرای خودروی ضدگلوله رهبر معظم انقلاب به روایت سردار نام آشنای سپاه+ویدئو ویدیویی جالب از قرار دادن عکس رهبر انقلاب و پرچم ایران روی دیوار کاخ سفید/ قیافه سردمداران آمریکا با دیدن این فیلم دیدنیه💪 رونمایی از تلخ ترین و دردناک ترین کارت عروسی متعلق به مهرداد میناوند، تازه دامادی که زندگی مشترکش 2 ماه دوام داشت+عکس/ کارتی که دل یه ملت رو خون کرد خلاقیت و ابتکار منحصربفرد راننده تاکسی در خواستگاری کردن از دختر مورد علاقه اش+ویدئو/ کل دوستاشو به صف کرد تا این صحنه رو بسازه! جنجالی‌ترین بابک تاریخ ایران، تبدیل به کاریکاتور شد+عکس اشک های تلخ و احساسی جواد خیابانی در آغوش عادل فردوسی پور در مراسم ختم برادرش+ویدئو/ دو همکار قدیمی و البته عاطفی! مزایده ساعتی که عقربه‌های آن درست در لحظه بمباران اتمی هیروشیا ایستاد+ عکس/ فقط ببینید عقربه ها چجوری ذوب شده فال ابجد روزانه چهار شنبه 2 اسفند 1402 رونمایی از نوه شیرین و چشم رنگی رهبر معظم انقلاب که سایه به سایه در کنار رهبری هستن +ویدئو و عکس/ چه نگاهی هم به پدربزرگشون میکنن😍 فال شمع چهار شنبه 2 اسفندماه 1402 آیا می دانستید احمد مجدزاده معروف به آقای "جدی می فرمایید" و "احمد خطر" حافظ کل قرآن کریم است؟ +سند عجیب ترین فستیوال رسمی اسپانیا/ پریدن شیطان از روی نوزاد! با این ترفند مرتب کردن خانه جذابترین کار دنیاست/ ژاپنی ها ترفند مشهوری دارند به اسم "کن ماری" و برای تبدیل مرتب کردن خانه به یک کار لذتبخش ازش استفاده میکنن فال انبیاء روزانه چهار شنبه 2 اسفند 1402 (عکس) تزیین بسیار زیبای کیک خانگی مینا مختاری، همسر خوش ذوق بهرام رادان/ ببینین چه کرده! ناصرالدین‌شاه در انگلیس؛ اولین باری که شاه ایران «موز» دید فال روزانه امروز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 کیک تولد متفاوت علی دایی، اسطوره فوتبال ایران به همراه باکس گل شیک +عکس فال قهوه با نشان روز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 فال حافظ با تفسیر چهارشنبه 2 اسفند 1402 + فیلم (عکس) امضای زیبا مرجان محتشم خانم کوچک سریال پس از باران/ چه هنرمندانه و زیبا از اسمش استفاده کرده رونمایی از دختر زیبای حسام محمودی، هادی سریال گرگ و میش+عکس (تصویر) بدل ناصرالدین شاه که بود؟ شام تولد دونفره عنایت بابای شاهرخ استخری در سریال دلدادگان در یک رستوران شیک و منحصر به فرد+عکس ابتکار و نوآوری جالب شاطر با انصاف یزدی برای یکسان کردن وزن چانه های نان +ویدئو/ دمش گرم کلی هزینه کرده که مدیون مشتری نشه👌 هر آنچه که باید از مصاحبۀ دانشگاه فرهنگیان بدانید/ سوالات قطعی قبولی در مصاحبه فرهنگیان
تیتر امروز   
تمجید سانیا سالاری، ارغوان سریال دلدادگان از همسر جواد عزتی+عکس جنجالی‌ترین بابک تاریخ ایران، تبدیل به کاریکاتور شد+عکس مزایده ساعتی که عقربه‌های آن درست در لحظه بمباران اتمی هیروشیا ایستاد+ عکس/ فقط ببینید عقربه ها چجوری ذوب شده فال ابجد روزانه چهار شنبه 2 اسفند 1402 فال شمع چهار شنبه 2 اسفندماه 1402 فال انبیاء روزانه چهار شنبه 2 اسفند 1402 ناصرالدین‌شاه در انگلیس؛ اولین باری که شاه ایران «موز» دید فال روزانه امروز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 فال قهوه با نشان روز چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 فال حافظ با تفسیر چهارشنبه 2 اسفند 1402 + فیلم با این ترفند مرتب کردن خانه جذابترین کار دنیاست/ ژاپنی ها ترفند مشهوری دارند به اسم "کن ماری" و برای تبدیل مرتب کردن خانه به یک کار لذتبخش ازش استفاده میکنن قتل پدر با 18 ضربه چاقو /دختر 22 ساله: دیگر خسته شده بودم! نشانه های پیری زودرس پوست / این 5 علامت را جدی بگیرید! بیوگرافی و زندگی ورزشی آندریاس برمه اسطوره فوتبال آلمان+تصاویر جذاب تا حالا قمپز واقعی رو از نزدیک دیدید؟/ اصطلاح "قمپز در کردن" از کجا اومده؟
منتخب روز   
پسر مغرور رونالدو جلوی چشم همه پدرش رو سنگ روی یخ کرد/ چشم غره رفتن کریس برای پسرش+ویدئو (فیلم) وضعیت ترسناک متروی تهران با حضور نمایشی داعش و واکنش مردم! شکار اتفاقی دورهمی مجردی خرس‌های قطبیِ نَر در یک ایستگاه هواشناسی متروکه در روسیه دور از چشم خانم بچه‌ها! + تصاویر باغبانی رهبر معظم انقلاب در باغچه حیاط باصفا و دلباز خانه اش +عکس (عکس) تصویر پس زمینه جالب کامپیوتر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کاخ لوکسی که احمدی نژاد قبولش نکرد تخریب شد / خانه‌ای با گچبری و آینه کاری‌های فاخر و استخر و سونا + تصاویر جذاب و دیدنی (عکس) تصاویری از حضور رعنای سریال دلنوازان در مراسم خاکسپاری دخترش ستایش / خداحافظی تلخ فریبا کوثری با زهره فکورصبور (عکس) فرزند ارشد رهبر معظم انقلاب بدون محافظ و بادیگارد در خیابان‌های تهران / حالا اگه یه شاهزاده خارجی بود گوش دنیا رو پر کرده بودن ... (عکس) فقط یک بازیکن ایرانی توانست در تیم منتخب مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا قرار بگیرد