ساعدنیوز
ساعدنیوز

قدرالسهم آپارتمان چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

  چهارشنبه، 30 شهریور 1401   زمان مطالعه 9 دقیقه
قدرالسهم آپارتمان چیست و چطور محاسبه می‌شود؟
قدرالسهم آپارتمان، سهم و درصدی است که هر واحد از آپارتمان، از زمین یا عرصه مشترک دارد. قدرالسهم ساختمان، با عبارت (قدرالسهم از مشاعات) در سند، ذکر شده و نحوه محاسبه آن نیز با توجه به مساوی بودن متراژ واحدهای ساختمان یا عدم تساوی متراژ آن ها، متفاوت خواهد بود. در ادامه به توصیف این موضوع و نحوه محاسبه قدرالسهم می پردازیم.

اشخاصی که شغل آنها، تخریب املاک قدیمی و ساخت آپارتمان چند واحدی یا برج های مسکونی بوده و همچنین، افرادی که حداقل یک مرتبه، برای خرید یا فروش آپارتمان، اقدام کرده اند، حتما با اصطلاحی تحت عنوان قدرالسهم آپارتمان یا ساختمان مواجه شده اند. قدرالسهم ساختمان یا آپارتمان و نحوه محاسبه آن، در موارد زیادی، دارای کاربرد می باشد. از جمله زمانی که افراد قصد داشته تا یک ملک کلنگی چند واحدی را خریداری نمایند. در این حالت، از آنجا که اعیان، یعنی، خود ساختمان، فاقد ارزش می باشد، قدرالسهم هر واحد از عرصه، در تعیین ارزش آپارتمان، نقش کلیدی خواهد داشت. املاک ورثه ای نیز از مواردی بوده که اهمیت محاسبه قدرالسهم در آن موارد، نمایان می شود. لذا، با توجه به اهمیت قدرالسهم و نحوه محاسبه آن در تعیین ارزش آپارتمان، دراین مقاله، ابتدا به این سوالات پاسخ داده که قدرالسهم آپارتمان چیست و آیا در سند ذکر می شود یا نه؛ سپس در ادامه، مساله فروش قدرالسهم مشاعی و نحوه محاسبه آن را بررسی خواهیم کرد.

خانه و سکه

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

افرادی که قصد خرید آپارتمان یا فروش آن را داشته و همچنین، اشخاصی که شغل آنها، تخریب املاک قدیم و پیش فروش ساختمان و آپارتمان بوده، حتما با مفهومی، تحت عنوان قدرالسهم آپارتمان، مواجه شده و بنابراین، ممکن است این سوال، برای آنها مطرح شده باشد که قدرالسهم آپارتمان چیست؟ از آنجا که مفهوم قدرالسهم آپارتمان، در ارتباط مستقیم با دو مفهوم عرصه و اعیان بوده، لازم است تا پیش از پاسخ دادن به این سوال که قدرالسهم آپارتمان چیست، ابتدا به تعریف عرصه و اعیان پرداخته و سپس به این سوال، پاسخ دهیم که قدرالسهم ساختمان یا آپارتمان چیست؟ عرصه، به معنای زمین می باشد و منظور از اعیان، هر آن چیزی است که توسط انسان، برروی عرصه یا همان زمین، ساخته می شود. به عنوان مثال، در یک مجتمع مسکونی 8 واحدی که بر روی یک زمین 800 متری، بنا شده، عرصه، همان زمین 800 متری بوده و اعیان، ساختمانی است که شامل 8 طبقه می باشد. با توجه به تعریفی که از عرصه و اعیان، ارائه شد، اکنون، در پاسخ به این سوال که قدرالسهم آپارتمان چیست، می توان گفت، قدرالسهم آپارتمان، سهم و درصدی است که هر واحد از آپارتمان، از زمین یا عرصه مشترک دارد. بنابراین، به عنوان مثال، چنانچه، در مثال فوق، متراژ تمام واحدهای آپارتمان، برابر باشد، قدرالسهم هر واحد از عرصه یا زمین ملک، یک هشتم آن، یعنی 100 متر خواهد بود. البته، در صورت تفاوت در متراژ واحدهای آپارتمان، قدرالسهم واحدها نیز متفاوت بوده که در بخش های بعد، به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت. پس از پاسخ به این سوال که قدرالسهم آپارتمان چیست و تعریف مفهوم قدرالسهم، با استفاده از دو مفهوم عرصه و اعیان، در بخش بعد، به این سوال، پاسخ خواهیم داد که آیا قدرالسهم ساختمان در سند ذکر می شود یا خیر.

آیا قدرالسهم آپارتمان در سند ذکر می شود؟

یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با قدرالسهم آپارتمان، وجود داشته، بحث قید شدن قدر السهم، در سند بوده و بنابراین، ممکن است، این سوال، مطرح شود که آیا قدرالسهم ساختمان در سند ملکی ذکر می شود؟ پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهیم، لازم به ذکر است که قاعدتا، تمام آپارتمان ها از عرصه یا زمینی که بر روی آن ساخته می شوند، قدرالسهم دارند. استثنای این مساله، بحث املاک وقفی است؛ با این توضیح که در املاک وقف شده، مالک عرصه یا زمین، اوقاف بوده و مالکین آپارتمان های ساخته بر روی زمین های وقفی، صرفا بر اعیان، مالکیت داشته و بنابراین، این آپارتمان ها، فاقد قدرالسهم آپارتمان می باشند. پروانه ساختمان، سندی است که پس از ارائه مدارک لازم، نظیر نقشه ها و سند مالکیت و پس از طی کردن مراحل اخذ پروانه ساختمان، یعنی، تشکیل پرونده و پرداخت عوارض، از سوی شهرداری، صادر شده و به معنای مجوز قانونی ساخت و ساز می باشد. با توجه به توضحات فوق، در پاسخ به این سوال که آیا قدرالسهم آپارتمان در سند ذکر می شود، باید گفت، جز در مورد استثنای اموال وقفی، قدرالسهم آپارتمان، با عبارت کلی (قدرالسهم از مشاعات) در سند ذکر شده و محاسبه آن، طبق فرمولی خواهد بود که در بخش پایانی، به توضیح آن می پردازیم.

فروش قدرالسهم از مال مشاع

پیش از آنکه به بررسی مساله فروش قدرالسهم از مال مشاع بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد مفهوم ملک مشاع و ملک مفروز توضیح داده و پس از تعریف این نوع خاص از مال، وضعیت حقوقی فروش قدرالسهم از مال مشاع را بررسی نماییم. منظور از مال مشاع، مالی است که دارای دو یا چند مالک، بوده و هر مالک، در جزء جزء آن مال، حق مالکیت داشته باشد. املاک موروثی، مثال خوبی از اموال مشاع هستند. در این املاک، بعد از فوت مورث، مالکیت یک ملک، به چند وارث منتقل شده و تا زمانی که ملک، میان آنها تقسیم نشده باشد، تمام آنها در جزء جزء ملک به ارث رسیده، سهیم بوده و حق مالکیت خواهند داشت. مالکیت مشترک مالکین، در مال مشاع، تا جایی ادامه دارد که مال مشاع، افراز نشده و به مال مفروز تبدیل نشده باشد. پس از درخواست افراز و انجام آن که معمولا از سوی ثبت محل، صورت می گیرد، مال به تعداد مالکین، تقسیم شده و مالکیت هر مالک جدا از بقیه و اختصاصی وی می گردد. به طور معمول، در آپارتمان ها، مراحل تفکیک آپارتمان انجام شده و پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، برای هر واحد سند تفکیکی، صادر شده و با افراز واحدها، مالکیت هر مالک، بر واحد اختصاصی وی، جدا از بقیه مالکین شده و تنها، مالکیت مشاعی مالکین، بر عرصه یا زمین، باقی خواهد ماند. با این وجود، در موارد خاصی، همچون املاکی که به چند ورثه به ارث رسیده، ممکن است که مالکیت مالکین از یکدیگر، جدا نشده و پیش از افراز ملک، مالکین، بر تمام واحدهای آپارتمان، مالکیت مشاعی داشته باشند. در این صورت، این سوال، قابل طرح است که آیا، فروش سهم هر مالک از مال مشاعی و به دنبال آن، فروش قدرالسهم از مال مشاع، برای مالکین، امکان پذیر می باشد یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق، ماده 583 قانون مدنی، تعیین تکلیف نموده است. مطابق این ماده: « هریک ازشرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.» همچنین، به موجب ماده 350 این قانون: « مبیع، ممکن است مفروز باشد یا مشاع » منظور از مبیع، مالی است که فروخته می شود. بنابراین، مطابق این مواد قانونی، فروش سهم شریک از مال مشترک و به دنبال آن، فروش قدرالسهم از مال مشاع، جایز می باشد. به عنوان مثال، چنانچه سه وارث، در یک ملک، مالکیت مشاعی داشته و سهم هر کدام یک سوم از ملک باشد، هر وارث می تواند، برای فروش یک سوم از مال مشترک یا دو دانگ آن، به عنوان سهم خود، اقدام نماید. با این وجود، هر چند، بیع یا فروش سهم شریک از مال مشترک و به دنبال آن، فروش قدرالسهم از مال مشاع، مجاز بوده، اما تحویل و تسلیم مال، به شخص خریدار، بدون رضایت سایر شرکا، امکان پذیر نمی باشد. ماده 475 قانون مدنی، در این مورد، مقرر داشته: « اجاره مال مشاع، جایزاست؛ لیکن تسلیم عین مستاجره، موقوف است به اذن شریک .»

نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان

از آنجا که قدرالسهم آپارتمان، در سند، با عبارت (قدرالسهم از مشاعات) ذکر می شود، ممکن است برخی از اشخاصی که قصد خرید آپارتمانی را داشته، بخواهند تا قدرالسهم آپارتمان مورد نظر خود را محاسبه کنند. نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان، طبق فرمول ساده ای بوده که هر شخصی به سادگی، قادر به محاسبه، بر اساس فرمول می باشد. البته، نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان، در حالتی که مساحت همه واحدهای آپارتمان.، یکسان بوده، متفاوت از حالتی است که واحدها، دارای مساحت غیرمساوی باشند. لذا، ما نیز در این بخش، نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان را در دو قسمت جداگانه، توضیح خواهیم داد. نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان با واحدهای با متراژ مساوی نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان، با واحدهای با متراژ مساوی، بدین صورت بوده که باید متراژعرصه یا زمین آپارتمان را تقسیم بر تعداد واحدهای آپارتمان کرد که مطابق فرمول زیر می باشد:

قدرالسهم هر واحد آپارتمان = تعداد کل واحدهای آپارتمانی ÷ متراژ عرصه

برای درک بهتر مطلب، به این مثال، توجه نمایید: فرض کنید که یک آپارتمان 8 واحدی در یک زمین 400 متری ساخته شده و متراژ تمام واحدها نیز برابر و 60 متر باشد. در این صورت، نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان، برای هر یک از واحدها، بدین صورت خواهد بود که باید متراژ عرصه، یعنی عدد 400 را تقسیم. بر تعداد واحدها، یعنی 8 کرد. حاصل، یعنی 40 متر، قدرالسهم آپارتمان، برای هر واحد می باشد. پلاک تفکیکی ساختمان، شماره ای است که پس از تفکیک آن ساختمان به دو یا چند قطعه مجزا و در جریان صدور صورت مجلس تفکیکی، به هر قطعه، اختصاص داده می شود.

نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان با واحدهای با متراژ متفاوت

نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان با واحدهای با متراژ متفاوت، بدین صورت است که باید متراژ واحد مورد نظر را در متراژ عرصه یا زمین، ضرب کرد و سپس، حاصل را تقسیم بر حاصل جمع کل واحدهای ساختمان نمود، مطابق فرمول زیر:

قدرالسهم هر واحد = جمع مساحت کل واحدها ÷ (متراژ واحد آپارتمانی*متراژ عرصه)

برای روشن تر شدن مطلب، به این مثال توجه نمایید: فرض کنید که یک آپارتمان 4 واحدی در یک زمین 400 متری ساخته شده و متراژ دو واحد، 100 و متراژ دو واحد نیز 50 متر می باشد. در این صورت، نحوه محاسبه قدرالسهم آپارتمان، برای هر یک از واحدهای 50 متری، بدین صورت خواهد بود که باید متراژ عرصه، یعنی عدد 400 را ضرب در متراژ واحد، یعنی 50 کرد، که عدد 20000 می شود. حال باید این عدد را تقسیم بر حاصل جمع متراژ تمام واحدها، یعنی 300 کرد که حاصل، حدودا 67 شده که قدرالسهم واحدهای 50 متری می باشد.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
عرض ارادت احساسی و عیادت بازیگران و ورزشکاران از رهبر معظم انقلاب در بیمارستان+ عکس/ از جواد عزتی و علی ضیا تا علی پروین و بهداد سلیمی (670 نظر) رهبر معظم انقلاب چه میوه هایی را برای حفظ سلامتی خود میل می کنند؟ (186 نظر) پاسخ جالب رهبر معظم انقلاب به یک سوال: حضرت آقا اصلاً شما فکر می‌کردین که رهبر بشین؟ (58 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای دوخت کاپشن با پتو پلنگی حماسه آفرید/ ایرانی پنجه طلا از هر انگشتش هنر میباره😂 (41 نظر) گریم سخت و سنگین شازده مفخم سریال "گیلدخت"، صالح میرزاآقایی، برای بازی در نقش امام خمینی/ بنظرتون شبیه ایشون شدن؟ (39 نظر) ماجرای جالب کارت عروسی فائزه و حمید که به دست رهبر انقلاب رسید/ حرکت تحسین برانگیز عروس و داماد ایرانی برای خرید سرویس طلا+عکس (28 نظر) خلاقیت بی نظیر راننده مشهدی، با نوشته جالب پشت وانت اش حماسه آفرین شد/ آدم حَظ میکنه از این درک و فهم بالا (27 نظر) روایتی جالب از روز دقیق تولد رهبر معظم انقلاب از زبان خودشان در سالگرد 85 سالگی ایشان+عکس شناسنامه (22 نظر) خلاقیت تحسین برانگیز چوپان برای تردد بدون دردسر گوسفندانش در سطح شهر+ویدیو/ مغز تو رو باید طلا گرفت😂 (19 نظر) مراسم تولد جگرسوز علی انصاریان در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش ننه علی/ روحش شاد+ عکس (18 نظر) نگاهی به خونه زندگی لوکس و پُر از عتیقه جات فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی+ویدیو/ خونه نه، انگار آنتیک فروشیه (13 نظر) روایت جالب رهبر معظم انقلاب از کتاب کرایه کردنشان به مبلغ هر شب 1 قِران+ویدیو/ کتابفروشی ناراحت شد که چرا من هر جلد رو توی یک شب میخونم! (12 نظر) جشن تولد ساده و خلوت 52 سالگی هدیه تهرانی در کافه شیک و زیبای تهران/ ماشالا همیشه عین دختر 20 ساله ها جوونه😍+عکس (12 نظر) مراسم عقد شیک و منحصربفرد برادرزاده سامان صفاری، امیر سریال دلدادگان/ ایشالا عروسی خودت+عکس (12 نظر) مراسم سالگرد ازدواج ساده و خلوت شاهرخ استخری و خانومش در حیاط باصفا و دلباز خونشون/ عجب کیک شیک و منحصر به فردی+عکس (11 نظر)
دیگران می‌خوانند   
خلاقیت منحصربفرد شهرداری تبریز برای نصب نماد زیبا برای معرفی شهر/ چه هوش و ذکاوتی +عکس ناگفته‌های معلم زبان انگلیسی رهبر معظم انقلاب از زندگی شخصی ایشان؛ از تمرین های منظم و استعداد رهبری در یادگیری تا همیشه آماده بودن بساط چایی در اتاقشان کشف 90 خاور زباله از خونه زندگی یک میلیاردر در بجنورد!+فیلم نگاهی به خونه زندگی با کلاس بهداد سلیمی با پله های مارپیچ خانه اش/ سلین خانوم دختر آقا بهداد چه خانوم شده+عکس (فیلم) غوغای دف نوازی زنان و مردان کردستان در روستای زیبای پالنگان/ قطعه ای از بهشت در ایران (ویدئو)گلزار به جای آلارم ساعت با صدای این موجود بیدار میشه! (فیلم) تا حالا فکر کردین گربه‌ها دنیا رو چه شکلی می‌بینن؟/یک دقیقه گربه بشیم! (عکس)کاخ مجلل و باشکوه مهران مدیری با معماری نئوکلاسیک /کلا لاکچری بودن تو خون آقای بازیگره (عکس) شرط عجیب و متفاوت ستاره سادات قطبی برای ازدواج دومش!/ رازی که با این عکس فاش شد! نگاهی به کیک تولد باکلاس و ساده 23 سالگی حدیث پورعابدینی بازیگر سریال گناه فرشته/چه شیک و خلوت+ عکس (فیلم) خلاقیت خنده دار وتحسین برانگیز پزشک ایرانی در آمپول زدن به نوزاد/ سلطان آمپول خودتی و بس! عکس های زیرخاکی و کمتر دیده شده از جوانی مهران مدیری در کنار دوستانش/کلاه خنده دار رضا شفیعی جم دیدن داره 🤣 (عکس) استایل دلبر و لاکچری پسر دنیا جهان ‌بخت و مهراد جم/ عینک دی اند جی میلیونی این بچه رو کجای دلمون بذاریم! خلاقیت منحصربفرد پدر تبریزی در تغییر کاربری شعله اجاق گاز به دوش حمام +ویدیو/ سلطان اختراعات خاورمیانه خودتی و بس😂 (ویدیو) خواستگاری مهران مدیری از نعیمه نظام دوست 29 سال پیش! (ویدئو)خانه فوق لوکس و پُر از عتیقه فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی/تلفیق مدرن و سنتی معرفی بهترین روش های جراحی لاغری خلاقیت خنده دار کشاورز خوزستانی برای آبیاری سیب زمینی با شلنگ و پنکه رومیزی حماسه آفرید/ مایه افتخاری هموطن😂+فیلم رونمایی از همسر واقعی سعید چنگیزیان بازیگر نقش آصف میرزا در سریال گیلدخت/ چهره اش تو دنیای واقعی چقد آرومه +عکس خلاقیت خنده دار و هوشمندانه قصاب اهوازی برای فریب گوسفند و قربانی کردنش حماسه آفرید+عکس/ مغز تو رو باید طلا گرفت😂 مجله ای نوستالژی که 20 سال قبل پیش بینی بازیگر شدن پژمان جمشیدی را کرده بود+عکس/ تیپ و استایل بازیگرا دیدنیه تفریحات دلچسب گلاره عباسی در جزیره هرمز با لباس محلی و نقاب بندری/ زیبایی و دیگر هیچ😍 کاربرد ورق سیاه st37 در چیست؟ عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه st37 چیست؟ مدل مانتو باکلاس الهام حمیدی بازیگر سریال یوسف پیامبر با گل های برجسته و رنگ شاد بهاری+ عکس/خانوما ایده بگیرین سکانسی خنده دار از سرِکار گذاشتن نقی توسط ارسطو و رحمت در هتل+ویدیو/ چقدم باورش شده بود😂 کارت شرکت در کنکور سراسری 1403 منتشر شد/ جزئیات دیدار و عیادت هادی چوپان گرگ پارسی از خانواده افشین پیروانی در شیراز/ تنتون سلامت+ عکس (ویدئو) بیماری "گوزن زامبی" یا زوال مزمن / گوزنی که مرده است ولی خودش نمی داند!!! ترسناک‌ترین تمدن‌ تاریخ بشر/ در صورت رو در رو شدن باهاشون تنها کاری که باید میکردی این بود که بال دربیاری و لاغیر! (عکس) خلاقیت حیرت انگیز یک هموطن تهرانی در استفاده از ماشینش برای نشان دادن احساسات عمیقش به گروهک تکفیری داعش (ویدیو) جالبترین و عجیب ترین زوج دنیا/ آقا و خانم کره ای که نزدیک به نیم متر اختلاف قدی دارند!! (ویدیو) فیلمی بسیار نادر از حال و هوای بازار تهران در دوره قاجار (ویدئو) سردترین شهر دنیا معروف به شهر ارواح با دمای منفی 60 درجه / زندگی طاقت فرسا در سیبری (ویدئو) هولناک ترین حوادث ثبت شده با دوربین که باورکردنش سخته!😱 (عکس) قول و قرارهای عاشقانه بهنوش بختیار با خودش، سوار بر موستانگ لاکچری اش (ویدئو) ذوق و شوق وصف نشدنی شهاب حسینی برای داماد شدن/ دوستاش چه سنگ تمومی گذاشتن واسش! (عکس) ایده خلاقانه یک هموطن مغازه دار برای بستن دهن مردم/ قشنگ معلومه از سوالهای دور و بری ها کلافه بوده! (عکس) ترفند دردناک زنان برای از بین بردن غبغب در گذشته/ این مطلب شما رو یاد جمله معروف "بِکُش! خوشگلم کن!" نمیندازه؟ (عکس) خلاقیت بانمک یک مادر برای نشان دادن اینکه فرزندش چقدر خوردنی و خوشمزه ست همه را به خنده واداشت😂 روایتی از کار عجیب زنان قاجار؛ زنان آن دوره چه می‌کردند؟+عکس
تیتر امروز   
ناگفته‌های معلم زبان انگلیسی رهبر معظم انقلاب از زندگی شخصی ایشان؛ از تمرین های منظم و استعداد رهبری در یادگیری تا همیشه آماده بودن بساط چایی در اتاقشان کشف 90 خاور زباله از خونه زندگی یک میلیاردر در بجنورد!+فیلم (ویدئو)گلزار به جای آلارم ساعت با صدای این موجود بیدار میشه! (فیلم) تا حالا فکر کردین گربه‌ها دنیا رو چه شکلی می‌بینن؟/یک دقیقه گربه بشیم! (عکس)کاخ مجلل و باشکوه مهران مدیری با معماری نئوکلاسیک /کلا لاکچری بودن تو خون آقای بازیگره (عکس) شرط عجیب و متفاوت ستاره سادات قطبی برای ازدواج دومش!/ رازی که با این عکس فاش شد! (فیلم) خلاقیت خنده دار وتحسین برانگیز پزشک ایرانی در آمپول زدن به نوزاد/ سلطان آمپول خودتی و بس! عکس های زیرخاکی و کمتر دیده شده از جوانی مهران مدیری در کنار دوستانش/کلاه خنده دار رضا شفیعی جم دیدن داره 🤣 (عکس) استایل دلبر و لاکچری پسر دنیا جهان ‌بخت و مهراد جم/ عینک دی اند جی میلیونی این بچه رو کجای دلمون بذاریم! (ویدیو) خواستگاری مهران مدیری از نعیمه نظام دوست 29 سال پیش! (ویدئو)خانه فوق لوکس و پُر از عتیقه فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی/تلفیق مدرن و سنتی کارت شرکت در کنکور سراسری 1403 منتشر شد/ جزئیات ترسناک‌ترین تمدن‌ تاریخ بشر/ در صورت رو در رو شدن باهاشون تنها کاری که باید میکردی این بود که بال دربیاری و لاغیر! رئیس جمهور: ایران مصمم به برداشتن گام‌های جدید در توسعه روابط با کشورهای همسایه است بایدن برای منصرف‌کردن ایران از حمله به اسرائیل التماس می‌کرد