احمدی نژاد صف اول نمازجمعه امروز تهران کنار چه کسی نشست؟

  جمعه، 27 دی 1398
احمدی نژاد صف اول نمازجمعه امروز تهران کنار چه کسی نشست؟
ساعد نیوز: درصف اول نمازجمعه امروز تهران:محموداحمدی نژاد درکنار محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر و فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی .
تصویر


1 دیدگاه