اساسنامه پارک‌های علم و فناوری

  یکشنبه، 13 خرداد 1397   کد خبر 7776
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری
ساعد نیوز: دانلود اساسنامه پارک‌های علم و فناوری

اساسنامه پارک‌های علم و فناوری علم و فناوری مصوب مورخ 1381/12/17 شوای گسترش آموزش عالی به شرح زیر است:

دانلود اساسنامه پارک‌های علم و فناوری


دیدگاه ها