۶۸ عضو هیئت علمی پیمانی مشروط و دستیار پیام نور تبدیل وضعیت شدند

  پنجشنبه، 30 آبان 1398   کد خبر 50911
۶۸ عضو هیئت علمی پیمانی مشروط و دستیار پیام نور تبدیل وضعیت شدند
ساعد نیوز: دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور از موافقت نمایندگان مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم با تبدیل وضعیت ۶۸ عضو هیئت علمی این دانشگاه با وضعیت دستیار و پیمانی مشروط خبر داد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دانشگاه پیام نور، عزت اله کردمیرزا گفت: با توجه به اهتمام ویژه به تعیین تکلیف هر چه سریع تر تمامی پرونده های استادان با وضعیت دستیار و پیمانی مشروط دانشگاه و همچنین مساعدت ویژه در تعیین تکلیف قطعی آنها از سوی وزارت علوم، نشست فوق العاده هیات اجرایی جذب دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور پویان بیگلری و علی محبی نمایندگان مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم برگزار شد اعضا با تبدیل وضعیت ۶۸ پرونده با نظر مثبت و حداکثر مساعدت موافقت کردند.

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: این پرونده ها برای انجام مراحل بعدی و اخذ مجوزهای مربوطه از هیئت امنا و مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تکمیل و ارسال خواهد شد.


دیدگاه ها