یک شتر سیاه؛ زیباترین شتر جهان!

  چهارشنبه، 07 خرداد 1399
یک شتر سیاه؛ زیباترین شتر جهان!
ساعد نیوز : شتر سیاه در مسابقات زیباترین شتر برنده یک میلیون یورو شد
تصویر

دیدگاه ها