ظرفیت ۱۵۷ هزار نفری کنکور ارشد/ برگزاری آزمون در ۸۰ شهر کشور

  دوشنبه، 13 مرداد 1399   کد خبر 94437
ظرفیت ۱۵۷ هزار نفری کنکور ارشد/ برگزاری آزمون در ۸۰ شهر کشور
ساعد نیوز: سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیش از ۶۹۴ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ برای ۱۵۷ هزار ظرفیت پذیرش به رقابت می پردازند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، فاطمه زرین آمیزی گفت: آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ کشور در نوبت صبح روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، جمعه ۱۷ مرداد ماه و شنبه ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

وی افزود: کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان سنجش اظهار داشت: در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ نفر ثبت نام کرده اند که ۵۰ درصد از داوطلبان زن و ۵۰ درصد داوطلبان مرد هستند. به عبارت دیگر ۳۴۴ هزار و ۵۵۸ نفر زن و ۳۴۹ هزار و ۸۵۹ نفر مرد هستند.

وی اضافه کرد: این دوره از آزمون کارشناسی ارشد در ۲۲۶ حوزه امتحانی در ۸۰ شهرستان کشور برگزار می شود.

زرین آمیزی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ کشور در ۶ گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار می شود.

وی گفت: بیشترین داوطلب در گروه علوم انسانی با ۴۳۳ هزار و ۹۳۶ نفر قرار دارد. پس از آن گروه فنی و مهندسی با ۱۴۵ هزار و ۵۶۴ نفر در رده بعدی قرار دارد. همچنین در گروه علوم پایه تعداد ۳۹ هزار و ۲۰۸ نفر، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی تعداد ۱۷ هزار و ۷۳۵ نفر، در گروه هنر تعداد ۵۴ هزار و ۸۸۹ نفر و در گروه دامپزشکی ۳ هزار و ۸۵ نفر ثبت نام کرده اند.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ کشور در نوبت صبح پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه تعداد ۳۲۱ هزار و ۵۰۴ داوطلب در ۳۳ کدرشته امتحانی، در آزمون نوبت صبح جمعه ۱۷ مرداد ماه تعداد ۲۸۳ هزار و ۴۱۴ داوطلب در ۳۶ کدرشته امتحانی و در نوبت صبح شنبه ۱۸ مرداد ماه تعداد ۸۹ هزار و ۴۹۹ داوطلب در ۶۴ کدرشته امتحانی به رقابت می پردازند.

جدول آماری آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ کشور

گروه آموزشی جمع زن مرد درصد زن درصد مرد
علوم انسانی ۴۳۳ هزار و ۹۳۶ داوطلب ۲۳۶ هزار و ۷۴ نفر ۱۹۷ هزار و ۸۶۲ نفر ۵۴ ۴۶
علوم پایه ۳۹ هزار و ۲۰۸ داوطلب ۲۶ هزار و ۵۱ نفر ۱۳ هزار و ۱۵۷ نفر ۶۶ ۳۴
فنی و مهندسی ۱۴۵ هزار و ۵۶۴ داوطلب ۳۸ هزار و ۲۲۳ نفر ۱۰۷ هزار و ۳۴۱ نفر ۲۶ ۷۴
کشاورزی و منابع طبیعی ۱۷ هزار و ۷۳۵ داوطلب ۹ هزار و ۴۴ نفر ۸ هزار و ۶۹۱ نفر ۵۱ ۴۹
هنر ۵۴ هزار و ۸۸۹ داوطلب ۳۳ هزار و ۲۶۹ نفر ۲۱ هزار و ۶۲۰ نفر ۶۱ ۳۹
دامپزشکی ۳ هزار و ۸۵ داوطلب یک هزار و ۸۹۷ نفر یک هزار و ۱۸۸ نفر ۶۱ ۳۹
جمع ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ۳۴۴ هزار و ۵۵۸ نفر ۳۴۹ هزار و ۸۵۹ نفر ۵۰ ۵۰

دیدگاه ها