دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آهو

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آهو
دیدن آهو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آهو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب آهو به روايت محمد بن سیرین

اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد.
اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می شود.
اگر ببیند آهویی در خانه اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می شود.
اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می کند.

 تعبیر خواب آهو به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :

  • زن
  • کنیز
  • فرزند
  • منفعت بردن از زنان

 تعبیر خواب آهو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد
اگر ببیند گلوی آهو را برید، دوشیزگی دختری را می گیرد.
اگر ببیند آهو را از فرق سر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می آید.
اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، از زنی زیبا مال بسیار به او می رسد.
اگر ببیند پوست ، گوست و پیه اهو می خورد، از زنی مالی به او می رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله ای نیست.
اگر ببیند آهو را می کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

 تعبیر خواب آهو به روایت آنلی بیتون

دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.۲ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.
- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد.
-اگر آهوى رام را دیدید، با بچه هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت

تعبیر خواب آهو به روایت منوچهر مطیعی 

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.

 

تعبیر خواب آهوی مرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.

تعبیر خواب شکار آهو به روایت این سیرین 

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.

آنلی بیتون:اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

ابن سیرین: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

جابر مغربی گوید:اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.
 


28 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
2 هفته پیش

تعبیرش اینکه میخوای بمیری
سجاد
2 هفته پیش

خواب دیدم یه آهواومدپریدتوبغلم
محدثه
1 ماه پیش

میشه تعبیر خوابمو بگید لطفا
محدثه
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم تو خونه نشسته بودم با خانواده که یه صدای زن اومد که انگار میگفت دزد دزد پنجره رو باز کردم دیدم یه آهو توی باغچه اس و یه بچه آهو ام شاخش شکسته شده نگو شاخش گیر کرده بوده به این میله هایی که بین پیاده رو ها هست بعدشم از خواب بیدار شدم حالا دو سه شب پیشم یه خواب مشابه همینو دیده بودم ولی فرد مورد علاقم بود و پشتش به من بود تو رو به خدا قسمتون میدم بگید تعبیرش چی میشه لطفا
فاطمه
2 ماه پیش

توخواب بابام بهم اهو داد بغلش کردم وبامن بود
شاپرک
2 ماه پیش

خواب دیدم یه بچه آهو رو از دست یه سگ نجات دادم وآوردم تو خونه بهش پناه دادم .تعبیرش چیه ؟
بازدیدکننده
2 ماه پیش

تعبیرش اینه مهمون میاد واستون😁😁
بازدیدکننده
2 ماه پیش

یعنی اینکه که شما خیلی بد اخلاقی
علی رضا
3 ماه پیش

بچه آهو طوری بروی با شکم خود رویم بطوری خوابیده بود که تحریک میشدم، حتی گرمای بدن و نفسهای محکم رو حس میکردم !!!
Mira
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم توی جاده با ماشین دارم میرم یه اهوی زخمی بغل جاده میبینم تعبیرش چی میشه؟!
سایه
5 ماه پیش

خواب دیدم با پسری (که یه سال میشه ترکم کرده) در رو باز میکنیم میبینیم یه آهوی یک چشم که چشمش وسط پیشونیشه توی دهنش یه کتاب به ما میده. لطفا تعبیرش رو بگید من دوبار این خواب رو دیدم
فاطمه
5 ماه پیش

خواب دیدم خونمون مثل جنگل سبز شده همه‌ی حیواناتم اومدع بودن خونمون اهو خرس شیر خر همهههه‌ی حیوانات
محمدهادی
6 ماه پیش

باسلام، خواب دیدم که درحال شکار کردن دوتا آهو یا بزکوهی هستم
ムცムS
6 ماه پیش

من خواب دیدم دارم با عجله به جایی میرم. یهو تو همین راه به قبرستون خوردم. شب بود. همین طور داشتم می دویدم. یهو دیدمـ رو یه قبری اهو دراز کشیده تا منو دید از جاش بلند شد. من یهو شکه شدم که اهو تو قبرستون چیکار می کنه. تو همین حالت بودم چنتا سگه درنده بهم حمله کردن. داشتن میومدن که منو گاز بگیرن از خواب بلند شدم. لطفا تعبیرشو بگین.💛
علی
7 ماه پیش

من خواب دیدم یه پادشاهی به من تفنگ داد که یه عقاب شکار کنم من بلد نبودم بهش گفتم حیوانات گناه دارن شکارشون کنیم بعد اونم تحت تاثیر حرف من قرار گرفت و یه بچه اهویی داشت بخاطر حرف من آزادش کرد
احسان
7 ماه پیش

من به اهو تجاوز کردم لذت داشت تعبیرش چیست یوسف نبی؟
امیرحسین
7 ماه پیش

تعبیر اینه که شماره بدی بیام نجاتت بدم😂😂😂😂😂
بازدیدکننده
9 ماه پیش

تو خواب ببین همچین تعبیرس میکنن که کیف کنی
بازدیدکننده
9 ماه پیش

صدقه بده تعبیرش خیلی ناگواره
بازدیدکننده
9 ماه پیش

شما نباید این کارو میکردی.البته خواب بوده.ولی دفعه دیگه نکن.افرین
بازدیدکننده
9 ماه پیش

مهم نیست چون یارو فرارکرد .اگر اهو نبو میکشتت
زینب
9 ماه پیش

سلام من خواب میدیدم ازدست یه آدم دیوونه فرار می کردم بعد یه آهو اومد باعث شد اون فرد دیگ دنبال من نیاد بره دنبال اهو انگار ک منو نجات داد تعبیرش چیخ
Amir
10 ماه پیش

سلام من خواب دیدم اهو و بچه اهو‌ توی یک فضای باز ولی حصار کشیده هستن و دارن سعی میکنن یه تیکه از حصارو پاره کنن تا فرار کنن از دست شکارچی....ولی من رفتم و‌اون قسمتی از حصار ک خراب کردن رو درست کردم ک فرار نکنن و بچه اهو رو گرفتم ولی مادرش بهو حمله کرد و رها کردم بچه اهو رو .....میشه بگین تعبیرس چی میشه
Parvin
1 سال پیش

شما هنوز در زمان کنیزک و این مزخرفات گیر کردید؟؟؟
eli
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم بافردی که یادم نیست درحال حرف وزدن وانجام کاری بودم بعد بی مقدمه یه اهو خودش اومد توبغل من منم ک دیدم اینقد رامم هست و مهربونه باهام بغلش کردم ونازش کردم اونم اصلاازمن دورنمیشد
eli
1 سال پیش

دقیقاهمش واسه مرداگفتن اینجا-_-الشفا انگاربقیه خواب نمیبینن
Fateme
1 سال پیش

سلام خواب دیدم تو یه محوطه آزادیم اطرافمون جنگله\r\nاسلحه دستمه دارم با پدرم تیر رو هوا میزنیم ک یه دفعه ای مبینیم یه اهوی بزرگ داره میدوه دل دل میشم نشونه میگیرمش آهو رو میزنم اون میمیره وقتی بالا سرش میریم\r\nبرادرم شروع میکنه ب تیکه تیکه کردنش و میگن بهش اگه حواست جمع نکنی تو وقت پوست کردن آهو شاید من ک شکارش کردم بلایی سرم بیاد بهشون میگم اینا واقعیت نداره میگن نه هستش\r\nتعبیرش یعنی چی؟؟؟
سمیرا
1 سال پیش

خدا رو شکر قدیما فقط مردا خواب میدیدن. خانم جماعت وقت خواب دیدن نداشته که خوابش تعبیر بخواد.
دیدگاه خود را ثبت نمایید
/
/