دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ببر

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 11 دقیقه
دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ببر
دیدن ببر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ببر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

از تفسیر و تعبیر ببر در رویا در تعابیر جدید رویا بسیار شبیه به شیر می‌باشد با این تفاوت که تصویر ببر از خصوصیات مادینه بیشتری برخوردار است. بنابراین ببر می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.ببر در خواب، دشمنی قوی و بزرگ و در عین حال، مهربان و با گذشت است که شما به هیچ وجه توان مقابله و رویارویی با او را ندارید. اگر این دشمن بر شما چیره شود، بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای مدیریت کردن آن اوضاع می‌شد. این اتفاق احتمالی شما را شدیدا مضطرب و نگران کرده است تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید. بهتر است اجازه دهید تا هرچیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و مضطرب باشید. انتخاب‌ها و تصمیم‌های شما در گذشته دلیل اتفاقات و رخدادهای کنونی هستند بنابراین بهتر آن است که از این ماجرا عبرت بگیرید و در آینده (پیش از تصمیم گیری) اطلاعات و شناخت کافی به‌دست آورده و تصمیمی منطقی بگیرید. علاوه بر این‌ها داشتن احساساتی مثل شجاعت، ترس، توانمندی، قدرت مطلق، شجاعت، آگاهی و اضطراب نیز می‌تواند منجر به تجربه دیدن ببر در خواب شود.

معبران می گویند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید، در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.

 • اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید، با دشمنی دارای خصوصیات ذکر شده، دست و پنجه نرم می کنید.
 •  پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید.
 • توله ببر نمادی از کودک است و دیدن توله ببر در خواب نشان دهنده آن است که فکر شما درگیر کودکان تان است.
 1.  غریزه مادری به شما می‌گوید که کودک شما نیاز به مراقبت و حفاظت دارد.
 2.  چیزی شما را ترسانده است یا از چیزی می‌ترسید
 3.  شما تلاش کرده‌اید تا ارزشمندی خودتان را به اثبات برسانید.
 4.  انجام دادن کارهایی بسیار غیرعادی
 • دیدن ببر در خواب نشان دهنده چیزی شریر، بدجنس، حیوان صفت، وحشیانه و شجاعانه است:تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای مدیریت کردن آن اوضاع می‌شد. این اتفاق احتمالی شما را شدیدا مضطرب و نگران کرده است تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید. بهتر است اجازه دهید تا هرچیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و مضطرب باشید. انتخاب‌ها و تصمیم‌های شما در گذشته دلیل اتفاقات و رخدادهای کنونی هستند بنابراین بهتر آن است که از این ماجرا عبرت بگیرید و در آینده (پیش از تصمیم گیری) اطلاعات و شناخت کافی به‌دست آورده و تصمیمی منطقی بگیرید.
 • خواب ببر ماده‌ای که از فرزندان خود مراقبت و محافظت می‌کند در واقع آینه‌ای از خود شما است. تعبیر این خواب آن است که شما نیز برای امن نگه داشتن فرزندان خود همین کار را انجام می‌دهید. در اصل شما تصور می‌کنید که امنیت فرزندان شما در معرض خطر قرار دارد و تا حدودی احساس اضطراب و نگرانی را تجربه می‌کنید. شما فکر می‌کنید که فرزندانتان هنوز قادر به محافظت از خود نیستند. اگرچه چنین احساسی در شما وجود دارد -که البته چندان غیر عادی به نظر نمی‌رسد- اما در نهایت بهتر است بدانید زمانی فرا می‌رسد که شما باید به فرزند خود اجازه رفتن و ساختن زندگی‌اش را بدهید. شما نمی‌توانید منجی همیشگی فرزند خود باقی بمانید. کودک شما مجبور است که در شرایط سخت و ناملایم در برابر درشتی‌ها بایستد و با آنها بجنگد و در برابر آنها از خود دفاع کند.
 •  اگر در خواب ببینید که ببری به شما حمله می‌کند، تعبیر آن است که شما کاری انجام داده‌اید و حالا می‌ترسید اتفاق بدی رخ بدهد:این ترس نتیجه برخی از تصمیمات نادرست شما در گذشته است و قطعا مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.
 •  کشتن ببر در خواب نشان دهنده آن است که درحال‌حاضر احساس درونی قدرت مطلق را تجربه می‌کنید.:شما احساس می‌کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می‌توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید. افرادی که دارای چنین احساس قدرتی هستند معمولا اطرافیان خود را دست کم می‌گیرند و به این ترتیب تعاملات آنها به نمایشی از قدرت و زورگویی منجر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینید که در خانه خود از ببری نگهداری می‌کنید و مالک ببری اهلی هستید:این خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید کارهایی را انجام دهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری جدید دارید و می‌خواهید در این کار ماهر شوید. باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که دوست دارد اما انجام این کار نباید هیچ مشکل یا ضرری به دیگران برساند.
 •  اگر در خواب ببر سفیدی را دیدید به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببر سفید مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.تعبیر خواب دیدن ببر سفید در خواب دلیل بر پنج وجه است اول دشمن دوم حمله سوم پیروزی چهارم مقام و پنجم شکست دادن دشمنان است
 • تعبیر خواب ببر اهلی: تعبیر خواب ببر اهلی در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند زیرا این ببر اهلی و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می‌گذرد و پی کار خود می‌رود. همچنین تعبیر خواب ببر اهلی در خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید کارهایی را انجام دهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری جدید دارید و می‌خواهید در این کار ماهر شوید. باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که دوست دارد اما انجام این کار نباید هیچ مشکل یا ضرری به دیگران برساند
 • تعبیر خواب ببر قهوه ای: تعبیر خواب ببر قهوه ای از دیدگاه معبران تعبیر خوابذ چیست ؟ تعبیر خواب ببر قهوه ای جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن ببر قهوه ای در خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر چند شب پشت سرهم خواب ببر قهوه ای ببنید دلیل که به زودی دشمن به شما نزدیک خواهد شد و باید خود را برای جنگ با دشمن یا دشمنان آماده کنید.
 • تعبیر خواب ببر سیاه: تعبیر خواب دیدن ببر سیاه در خواب دشمن جدی است دیدن ببر سیاه در خواب می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.
 • تعبیر خواب ببر بزرگ: تعبیر خواب دیدن ببر بزرگ در خواب جنگیدن با دشمن نزدیک است اگر در خواب دیدید که ببر بزرگ به شما حمله ور شده است و شما او را شکست دادید دلیل پیروزی در کارهاست اگر دیدید ببر بزرگ قهوه ای در حال فرار کردن است دلیل پیروزی بر مخالفان است اگر ببر بزرگ به طرف شما بیاید و با شما درگیر شود عدم موفقیت در کارها است.
 • تعبیر خواب کشتن ببر: تعبیر خواب کشتن ببر در خواب نشان دهنده آن است که درحال‌حاضر احساس درونی قدرت مطلق را تجربه می‌کنید. شما احساس می‌کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می‌توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید. افرادی که دارای چنین احساس قدرتی هستند معمولا اطرافیان خود را دست کم می‌گیرند و به این ترتیب تعاملات آنها به نمایشی از قدرت و زورگویی منجر می‌شود.

تعبیر خواب ببر به روایت محمد بن سیرین

 •  تعبیر ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.
 • اگر ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست داده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.
 • اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.

تعبیر خواب ببر به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است.
 • اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

تعبیر خواب ببر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم.
 • دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود.
 • معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد.
 • اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد.
 • اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد.
 • چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد.
 • پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد
 • چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

تعبیر خواب ببر از دیدگاه هانس کورت

 • حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید.
 • اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

تعبیر خواب ببر از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.
 • اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.

تعبیر خواب ببر از دیدگاه آنلی بیتون

 •  دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
 • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می‌کنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
 • اگر خواب ببینید ببری از شما می‌گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
 • دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

تعبیر خواب ببر در کتاب سرزمین رویاها

 • شما یک بچه ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
 • خواب ببر: دشمنان بر سر راه شما پدیدار می‌شوند
 • به یک ببر نگاه می‌کنید: شانس در خانواده
 • یک ببر می‌دود: یک بیماری خطرناک
 • یک ببر را می‌کشید: مراقب حسود باشید.
 • یک ببرماده بعد از زایمان می‌میرد: پول بدست می‌آورید.
 • یک ببر در سیرک: دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
 • یک ببر شما راغافلگیر می‌کند: پریشانی و اضطراب بزرگ
 • یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم
 • صدای غرش یک ببر را می‌شنوید: غم بزرگی باعث ناراحتی شما می‌شود.
 • یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می‌کند.
 • یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می‌شود.

10 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
الناز
2 روز پیش

من خواب دیدم که با دوستانم توی پارک بودیم و یک ببر نارنجی فقط به من حمله کرد ولی به آنها نه سعی خوردن من رو داشت اما در تلاش کردم که من رو نخور ولی در اخر خورد بقیش رو نفهیدم چون بیدار شدم. میشه تعبیر ش رو بگید.....
سارینا
3 هفته پیش

سلام و خسته نباشید خدمت شما من خواب دیدم که در خونه بودم با مادر و پدرم مادرم جلوی در اتاقی که من داخلش بودم نشسته بود زیر تخت دوتا چشم دیدم ترسیدم خواستم مامانم یا بابام رو صدا کنم اما با اینکه هر دوی اونها جلوی من نشسته بودن توجهی نکردن چون اصلا صدای من در نمی اومد و انگاری گلوم گرفته بود بعدش اون ببر پاهای منو گرفت و برد زیر تخت..... اما بقیش رو ندیدم چون از خواب بیدار شدم... تعبیرش رو میگید...
بازدیدکننده
1 ماه پیش

جامع و کامل دمتون گرم
رضا
1 ماه پیش

سلام واقعا ازمون بزرگی داری ؟ منم چندماه دیگه کنکور دارم خواب دیدم یه ببر معمولی با خیلی مار تو یه اتاق به من و چندتای دیگه میخان حمله کنن و ما پشت درو نگه داشتیم وبعدش بهم حمله کرده و اخربار باهم دوس شدیم یه سوال دارم ازت تو ازمونت رو قبول شدی؟ لطفا جواب بده
سونیا
2 ماه پیش

سلام من دیشب تو خواب دیدم عنوان حیوانات تو خونمون هستن که هی از در خارج میشن وبعد از مدتی بازم وارد خونه میشن و دیدم که جلوی در پشتی واستادم ویه ببر سیاه از دور داره می دود و به سمت من میاد من سعی میکنم در رو قفل کنم اما میبینم شیشه در شکسته و من فرار میکنم و بعد از اون ببره ناپدید میشه. خواهش میکنم زود بگید من یه ازمون خیلی مهم در پیش دارم میخوام درباره اش بدونم.
محمدی
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یه ببر خوشگل میخواد بهم حمله کنه ولی وقتی جلو میاد منو بغل می‌کنه منورو پشتش سوار می‌کنه خیلی هم مهربونه تعبیرش چی میشه
فرزاد
6 ماه پیش

سلام شما تعبیر خوابتونو پیدا کردین ؟؟ اگه از کسی پرسیدین یا جوابی از سایت برا شما اومد ...می تونید تعبیر خواب منم بپرسین؟؟؟👀
فرزاد
6 ماه پیش

در خواب دیدم که پدر و مادرم سرم وایسادن منم در حالی که انگار ترسیده و جن زده دراز کشیدم بی حال ولی میدونستم که خوابه...پدر مادرم یکی سمت راست یکی چپ من در وسط وقتی خواستم بلند شم سرمو بلند کردم تا کامل بلند شم دیدم خودم شدم یه پلنگ قهوه ای خال خالی و بدون اینکه به پدر مادرم نگاه کنم پشت به اونا کردم و رفتم در شکل پلنگ ولی مثل انسان راه میرفتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می تونید جواب بدید تعبیرشو
ناشناس
8 ماه پیش

میشه لطفا جواب بدین
ناشناس
8 ماه پیش

من خواب دیدم یه ببر خیلب بزرگ سفید اومد خونه ما خیلی ترسیدم ولی اهلی بود واسش غذا هرچی تخم مرغ داشتیم پختم و خورد تو فکر این بودم که دیگه چی بهش غذا بدم و ای کاش میرفت که بیدار شدم
دیدگاه خود را ثبت نمایید