دیدن جوی آب در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوی آب

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن جوی آب در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوی آب
دیدن جوي در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جوي را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن جوی آب درخواب تعابیر گوناگون دارد.
 • اگر ببینید که از آب زلال جوی نوشیدید، از غم رهایی خواهید یافت.
 • اگر آب جوی کدر بود، تعبیرش ابتلا به غم است.
 • اگر دیدید جایی که آب می نوشید و جوی روان است ،برایتان مکان آشنایی است، از آن مکان شخصی به شما منفعت می رساند. 

تعبیر خواب جوی آب به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر جوی آب، وکیلی است که نزدیک و مقرب می‌شود، ‌‌‌‌‌و هر جا جوی آب ببینی تعبیرش وکیل آن ناحیه می‌باشد و جوی آب را با هر کیفیتی ببینی، به وکیل برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌
 • اگر جوی آب صاف و روانی ببینی، یـعـنـی مقرب می‌شوی و کار تو رو به راه خواهد شد، ولی اگر تیره باشد، یـعـنـی کار تو دچار بی‌نظمی و آشفتگی و تباهی خواهد شد.
 • اگر ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی. اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی به کار نا آشنایی مشغول می‌شوی، و همچنین عمر طولانی به دست می‌آوری و به مقدار آبی که خورده‌ای، سود و منفعت کسب می‌کنی، ولی اگر ببینی تلخ و شور و ناگوارا می‌باشد، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو تلخ و ناگوارا خواهد بود
 • اگر ببینی روی تختی نشسته‌ای که بروی آب شناور و روان است، یـعـنـی بخت و اقبال به تو رو می‌کند و در دو جهان به سعادت و کامیابی و بهره‌مندی می‌رسی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَآؤُونَ... _ ... (به بهشتهای جاوید داخل شوند که) جوی‌ها در [زیر] آن روان است و در آنجا هر چه خواهند دارند... (نحل-32).
 • اگر ببینی داخل جوی صاف و زلالی نشسته‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی، و یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار باشی قرضت را پرداخت خواهی کرد، و اگر در مسافرت باشی به زودی بازمی‌گردی .
 • اگر ببینی باران شدیدی می‌بارد، به طوری که جوی‌های زیادی از آن جاری شده، ولی به تو صدمه‌ای نرسیده است، یـعـنـی «پادشاه» خشم و غضب می‌کند، ولی شر او را از خودت دفع می‌کنی .

تعبیر خواب جوی آب به روایت جابر مغربی

 • تعبیر جوی آب  مرد بزرگ و با شوکت و با منفعت می‌باشد.
 • اگر ببینی از آب جوی برمی‌داری، یـعـنـی به اندازه آن از مرد بزرگ و با شوکتی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب جوی آب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوي صاف و روشن و زلال باشد و زوائدي مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد.
 • ديدن چنين جوئي در خواب روبه روئي با جوشش و تبلور زندگي است و خواب ما از يک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشين خبر مي دهد که با سلامت و خرمي و خوشي همراه است.
 • در هر صورت ديدن جوي آب روان و روشن و زلال خوب است مگر اين که کدر و تاريک و عفن باشد.

تعبیر خواب جوی آب به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز، تعبیر شود.

تعبیر خواب جوی آب به روایت دانیال نبی

 • آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

تعبیر خواب جوی آب در کتاب سرزمین رویاها

 • شما در یک جوی آب هستید : یک دوره دشوار در زندگیتان شروع می شود .
 • دوستان شما در جوی آب هستند : درآینده نزدیک به سفر خواهید رفت .
 • دشمنان شما در یک جوی هستند : درکارهایتان موفق خواهید بود .
 • یک شی قیمتی در جوی آب پیدا می کنید :به شما پولی به عنوان پاداش خواهند داد.

دیدگاه ها