(فیلم) مچگیری سفیر انگلیس در ناآرامی های مقابل دانشگاه امیرکبیر

  دوشنبه، 23 دی 1398
(فیلم) مچگیری سفیر انگلیس در ناآرامی های مقابل دانشگاه امیرکبیر
ساعد نیوز: سفیر انگلستان که در تجمع غیرقانونی دیروز مقابل دانشگاه امیرکبیر حضور داشته است، به عنوان تبعه مجهول‌الهویه خارجی، توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت شد.

دیدگاه ها