میزان شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی 97-98

  یکشنبه، 13 آبان 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
میزان شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی 97-98 میزان شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی 97-98
ساعد نیوز: میزان شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در تمامی مقاطع تحصیلی

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 98-97 در مقاطع کاردانی و کارشناسی و همچنین جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی به صورت جداگانه وجود دارد. داوطلبان برای اطلاع از میزان شهریه در هر ترم، می‌توانند بر اساس همین جداول، از میزان شهریه متغیر و شهریه ثابت اطلاع یابند و در آخر میزان این شهریه‌ها را بر اساس تعداد واحدهای اخذ شده محاسبه نمایند.

میزان شهریه کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

شهریه مقاطع مختلف دانشگاه های غیردولتی هر ساله افزایش 10 الی 15 درصدی دارد. در حال حاضر شهریه کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی در سال تحصیلی 97 – 98 اعلام نشده است. به همین دلیل 10 الی 15 درصد به شهریه کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی 96 افزوده و در جدول زیر قرار داده ایم.

شهریه کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

گروه آزمایشی

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی

شهریه متغیر هر واحد درسی پایه نظری

شهریه متغیر هر واحد درسی اصلی تخصصی (نظری)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاه عملی برای هر ساعت در هفته

شهریه هر واحد پروژه

علوم انسانی

385000 الی 402000 تومان

18000 الی 19000 تومان

28000 الی 29000 تومان

29000 الی 30500 تومان

23100 الی 24500 تومان

77000 الی 80500 تومان

فنی و مهندسی

473000 الی 494000 تومان

18480 الی 19500 تومان

28160 الی 29500 تومان

35000 الی 36600 تومان

28700 الی 30000 تومان

78500 الی 82000 تومان

میزان شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

شهریه مقاطع مختلف دانشگاه های غیردولتی هر سال 10 الی 15 درصد افزایش می یابد. در حال حاضر شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی در سال تحصیلی 97 – 98 مشخص نگردیده است. به همین دلیل 10 الی 15 درصد به شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی 96 افزوده و در جدول زیر قرار داده ایم.

شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

گروه آزمایشی

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی

شهریه متغیر هر واحد درسی پایه نظری

شهریه متغیر هر واحد درسی اصلی تخصصی (نظری)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاه عملی برای هر ساعت در هفته

شهریه هر واحد پروژه

علوم انسانی

385000 الی 402000 تومان

18000 الی 19000 تومان

28000 الی 29000 تومان

29000 الی 30500 تومان

23100 الی 24500 تومان

77000 الی 80500 تومان

فنی و مهندسی 

473000 الی 494000 تومان

18480 الی 19500 تومان

28160 الی 29500 تومان

35000 الی 36600 تومان

28700 الی 30000 تومان

78500 الی 82000 تومان

میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

شهریه مقاطع مختلف دانشگاه های غیردولتی هر سال 10 الی 15 درصد افزایش می یابد. در حال حاضر شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی در سال تحصیلی 97 – 98 مشخص نگردیده است. به همین دلیل 10 الی 15 درصد به شهریه کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی 96 افزوده و در جدول زیر قرار داده ایم.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های غیرانتفاعی 97 – 98

گروه آزمایشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد عملی

شهریه هر واحد پایان نامه ( نظری )

شهریه هر واحد پایان نامه ( عملی )

علوم انسانی

840000 تومان الی 1000000 تومان

147000 الی 175000 تومان

218000 الی 265000 تومان

400000 الی 593000 تومان

468000 الی 632000 تومان

سایر گروه های آموزشی

921000 الی 1020000 تومان

168000 الی 202000 تومان

250000 الی 287000 تومان

401000 الی 593000 تومان

468000 الی 632000 تومان

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین