ساعد نیوز
ساعد نیوز

منابع و دروس مهندسی معدن و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷   کد خبر ۶۶۹۵
ساعد نیوز: منابع و ضرایب مهندسی معدن در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مهندسی معدن و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.  ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.  ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی معدن (English for the students of mining)، تالیف محمدعلی روشن ضمیر، محمد مشیری، انتشارات سمت.  ۲- کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی معدن، تالیف صادق کریم پولی، انتشارات دانشگاه زنجان.
ریاضیریاضی عمومی 1 و 21 - ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی، جورج توماس 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2
ریاضی مهندسی1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل
معادلات دیفرانسیل1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز
مقاومت مصالح1 - كتاب مقاومت مصالح بیر جانسون 2 - کتاب مقاومت مصالح، تالیف ایگورپاول پوپوف، مترجم محمدرضا افضلی، انتشارات کتاب دانشگاهی.
مکانیک سیالات1 - کتاب مکانیک سیالات شیمز 2 - کتاب مکانیک سیالات وايت
زمین شناسیساختاری1 - کتاب زمین شناسی و تکتونیک، تألیف حسن مدنی چاپ دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب زمین شناسی ساختاری، تالیف حسین معماریان، انتشارات دانشگاه تهران.
اقتصادی1 - کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر یعقوب پور 2 - کتاب زمین شناسی کانسارها، تأمیف فریدمر 3 - کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی تألیف دکتر کریم پور
کانه آرائی ( خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیکی ) و فلوتاسیونکانه آرا ئی : 1 -کتاب سه جلدی کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی 2 - کتاب دو جلدی مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی، تالیف دکتر صمد بنیسی

فلوتاسیون : 1 -کتاب کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی جلد دوم 2 - کتاب فلئوتاسیون دکتر بهرام رضایی انتشارات دانشگاه هرمزگان
مکانیک سنگ ( مبانی و تخصصی ) ، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، كنترل زمین و نگهداریمکانیک سنگ : 1 - درآمدی بر مکانیک سنگ تألیف محمد فاروق حسینی دانشگاه تهران، 2 - مکانیک سنگ دکتر سید رحمان ترابی دانشگاه  شاهرود

حفر چاه و فضاهای زیرزمینی : 1 - فصل حفر تونل از کتاب آتشکاری در معادن دکتر رحمت اله استوار، جلد دوم، دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب تونلسازی تالیف حسن مدنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). 3 - کتاب خواص و رفتار مهندسی سنگ ها، تالیف لیان یانگ زانگ، ترجمه رضا نورانی و مصطفی شریف زاده، انتشارات صدا.

کنترل زمین و نگهداری : 1 - کتاب طراحی سیستم های نگهداری در معادن دکتر همتی ها، انتشارات جهاد دانشگاه تهران 2 - کتاب مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن، دکتر سید کاظم اورعی، دانشگاه امیرکبیر 3 -كتاب تونل سازی، طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تألیف حسن مدنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر
معدنكاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویهمعدنکاری سطحی و زیرزمینی : 1  - كتاب طراحی و برنامه ریزی در معادن روباز، تألیف علی اصغر خدایاری و مهدی یاوری 2 - كتاب روش های استخراج معادن سطحی، تألیف دكتر مرتضی اصانلو

اقتصاد معدنی : 1 - بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی، دکتر علی فضلوی 2 - اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی، محمدمهدی اسكونژاد

چالزنی و انفجار : 1 - کتاب چالزنی و آتشباری، تألیف مهندس رحمت اله استوار، دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب آتشکاری در معادن، تألیف مهندس رحمت اله استوار

تهویه : 1 - کتاب تهویه در معادن تألیف حسن مدنی چاپ نشر دانشگاهی  ۲- کتاب مهندسی تهویه معادن، تالیف سی.جی هال، ترجمه رحمان صمدزادگان، انتشارات نوپردازان.
ژئوفیزیك و ژئوشیمی اكتشافی و ارزیابی ذخایرمعدنیژئوفیزیک : 1 - کتاب ژئوفیزیک تلفورد 2 - کتاب ژئوفیزیک کلاگری 3 - کتاب ژئوفیزیک دکتر نوروزی دانشگاه تهران 4 - كتاب روش های الكتریكی در ژئوفیزیك ، تألیف دكتر نوروزی، دانشگاه تهران

ژئوشیمی اکتشافی : 1 - کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، تألیف حسنی پاک 2 - ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی ) تألیف حسنی پاک

ارزیابی ذخایر معدنی : 1 - اصول پی جویی اكتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی، تألیف حسن مدنی 2 - کتاب مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنی، تالیف بهزاد تخم چی، علی خوبانی، انتشارات دانشگاه شاهرود.
ژئوشیمی اكتشافی، آب های زیرزمینی و كانه آرائی ( (خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیكی).ژئوشیمی اکتشافی : 1 - کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، تألیف حسنی پاک 2 - ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی ) تألیف حسنی پاک

آب های زیرزمینی : 1 - مبانی آب های زيرزمینی محمد نخعی 2 - آب های زيرزمینی محمود صداقت

کانه آرا ئی : 1 -کتاب سه جلدی کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی 2 - کتاب دو جلدی مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی، تالیف دکتر صمد بنیسی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معدن

ضرایب و گرایش های مجموعه مهندسی معدن براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- مقاومت مصالح، 4- مکانیک سیالات، 5- زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)، 6- کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون، 7- مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری، 8- معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه، 9- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی، 10- ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
12345678910
مهندسی معدن1) فرآوری مواد معدنی1232227000
2) مکانیک سنگ2232220700
3) استخراج معدن3232220070
4) اکتشاف معدن4232220007
5) تونل و فضاهای زیرزمینی2232220700
6) معدن و محیط زیست52322200007
7) اقتصاد و مدیریت معدنی3232220070
جدیدترین خبر ها
توییت تند پناهیان علیه روحانی
۱۹ ساعت پیش
توییت تند پناهیان علیه روحانی
دستگیری بازیگر فیلم های مستهجن در ایران !
۱۸ ساعت پیش
دستگیری بازیگر فیلم های مستهجن در ایران !
اتفاق بی سابقه برای جلوگیری از ورود بانوان به آزادی !
۱ روز پیش
اتفاق بی سابقه برای جلوگیری از ورود بانوان به آزادی !
چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟!
۳ روز پیش
چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر!
«دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟!
۴ روز پیش
«دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟!
(فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران ! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
۴ روز پیش
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران
۵ روز پیش
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران
(فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟
۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
۵ روز پیش
۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
۶ روز پیش
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟
۷ روز پیش
پاسخ مسئولین به  کمپین فرزندت_کجاست ؟
دلار بخریم یا نه؟
۷ روز پیش
دلار بخریم یا نه؟
(عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
۱ هفته پیش
(عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
۱ هفته پیش
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان!
۱ هفته پیش
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان!
خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند!
۱ هفته پیش
خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند!
وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
۲ هفته پیش
وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
۲ هفته پیش
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
  پربازدید ترین تصاویر