سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن ترک کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترک کردن

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن ترک کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترک کردن دیدن ترک کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترک کردن
دیدن ترک کردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ترک کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • ترک کردن در رویا می‌تواند شامل ترک کردن دوست و یا فرد مورد علاقه، ترک وطن و محل زندگی و یا به صورت کلی ترک دیگران باشد. تعبیرگران معمولا برای دیدن هر یک از این حالات در خواب تعبیر جداگانه‌ای را بیان کرده‌اند.
 • اگر در خواب احساس کنید که طرد شده اید ، اشاره به این موضوع دارد که شما هم اکنون احساسات و وابستگی هایی که در گذشته داشته اید را ترک کرده اید و شخصیت شما به رشد و بلوغ و حدی از استقلال روحی رسیده است .
 • از طرفی این خواب ، از شما می خواهد تا عادات ناروای گذشته را رها کنید .
 • این سمبل نشان دهنده ی تمایل فرد برای پشت سر گذاشتن وابستگی ها و گرایشات مخرب است .
 • خواب ترک شدن از لحاظ روانشناسی ، اشاره ی مستقیم به ترس درونی فرد از تنهایی و رها شدن است . این رویا می تواند نشات گرفته از تجارب فرد درباره ی احساس فقدان و از دست دادن فرد مورد علاقه باشد .
 • ترس از فقدان ، هنگامی که در رویا ظاهر شود ، نشان دهنده ی فرایند بهبود و نوسازی بخشی از وجود شماست که پس از یک شکست عاطفی در حال بهبود یافتن است .
 • بخش زیادی از رویاهایی که افراد درباره ی ترک شدن یا احساس فقدان میبینند ، اشاره به تجارب ناخوشایند زمان کودکیست .

تعبیر خواب ترک کردن از دیدگاه لیلا برایت

 •  ترک کردن وطن در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب ترک کردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانه آن است که در نقشه هایی که برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد.
 •  اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید ، نشانه آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد.
 •  اگر خواب ببینید خانه خود را ترک می کنید ، نشانه آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد.
 •  اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید ، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
 •  اگر خواب ببینید دوستِ مورد علاقه ای ، شما را ترک می گوید ، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.
 •  اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانه آن است که با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید.
 •  اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می کنید ، نشانه آن است که در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد.
 • اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت.
 • اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان کشتی را ترک کرده اید ، نشانه آن است که احتمال می رود در شغل خود دچار شکست و ناکامی می شوید .
 • اما اگر از کشتی به ساحل فرار کنید ، نشانه آن است که منافع شما در امان خواهد بود .

تعبیر خواب ترک کردن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • ترک کردن دوست: عذابی مبدل به شادی خواهد شد
 • ترک برادر: پیشامدی خوش یمن
 • ترک کردن خانه: یک منفعت غیر منتظره

تعبیر خواب ترک کردن در کتاب سرزمین رویاها

 • کسی شما را ترک می کند : هوسها و هیجانات خود را کنترل کنید .
 • شما کسی را ترک می کنید : غمگین خواهید شد .
 • شما را بدون دلیل ترک کرده اند : خبر مرگ یک دوست را می شنوید .
 • خانه تان را ترک می کنید : بی احترامی و شرمساری
 • فرزندانتان را ترک کرده اید : ۱- پول از دست میدهید ۲- تحت تعقیب قرار می گیرید .
 • دیگران فرزندانشان را ترک می کنند : کارها و معاملات عالی می توانند شروع بشوند .
 • یک زن شما را ترک کرده : موفقیت بزرگ
 • یک مرد متاهل خواب ببیند که زنش او را ترک میکند : زندگی زناشوئی او با خوشبختی توام خواهد بود .
 • یک زن مجرد یک مرد بیوه را ترک کند : منفعت مالی
 • یک زن یک مرد را ترک کند : سبک مغزی
 • دیگران ترک شده اند : اقدام به کارهای بی دلیل و بیهوده خواهید کرد .
 • یک مرد مجرد خواب ببیند که ترک شده : او شانس بسیاری در روابط با زنها خواهد داشت .
 • یک زن شوهردار معشوق پنهانی خود را ترک میکند : درعشق به موانع و مشکلات و موانع فراوانی بر میخورید .
 • یک زن مجرد معشوق خود را ترک می کند : ناراحتی و ناکامی .
 • یک زن شوهردار شوهرش را ترک می کند : دوستانش را از دست می دهید .
 • مادرتان را ترک می کنید : بیماری
 • پدرتان را ترک می کنید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید .
 • دوستانتان را ترک می کنید : شکست درکار انتظار شما را می کشد .
 • عشقتان را ترک می کنید : مرتکب حماقت می شوید
 • مذهبتان را ترک می کنید : بدبختی
 • کارهایتان را ترک می کنید : مشاجره
 • آشنا های با نفوذتان را ترک می کنید : از زندگی لذت بسیار خواهید برد.
  دیدگاه ها
نیلا
نیلا
3 هفته پیش
سلام من خواب دیدم، پدرم که منو مادر و خواهر بردارم رو ترک کرده برگشته لطفا تعبیرش رو بگید ممنون.
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر