(فیلم) تصادف رعب‌آور سه خودرو در یک چهارراه 

  یکشنبه، 11 خرداد 1399
(فیلم) تصادف رعب‌آور سه خودرو در یک چهارراه 
ساعد نیوز: سه خودرو در چهارراهی در آمریکا به طرز بسیار وحشتناکی با یکدیگر تصادف کردند.

دیدگاه ها