تصویری از خرسی با بدن بدون مو در آلمان

  یکشنبه، 30 خرداد 1400
تصویری از خرسی با بدن بدون مو در آلمان
ساعد نیوز : این حیوان عجیب در حقیقت خرسی است که تمام موهایش ریخته و در باغ وحش لایپزیک آلمان نگهداری میشود.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/