گروه زبان های خارجی
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

  خبر دوشنبه، 11 دی 1396
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه

  خبر دوشنبه، 11 دی 1396
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله