عکس کمتر دیده شده استاد محمد رضا شجریان با نوه اش

  چهارشنبه، 23 مهر 1399
عکس کمتر دیده شده استاد محمد رضا شجریان با نوه اش
آوا مشکاتیان دختر استاد زنده یاد پرویز مشکاتیان اسطوره سنتور نوازی در ایران معاصر و افسانه شجریان دختر خسرو آواز ایران و پادشاه مُلک آواز است. عکسی کمتر دیده شده را از آوا مشکاتیان در کنار استاد محمد رضا شجریان مشاهده می کنید.

دیدگاه ها