اصول نوشتن توصیه نامه کاری

  شنبه، 21 بهمن 1396   کد خبر 2689
اصول نوشتن توصیه نامه کاری
ساعدنیوز: در این مقاله ساعدنیوز به معرفی توصیه نامه کاری می پردازد و اصول نوشتن توصیه نامه کاری را برای شما بیان می کند.

در مورد توصیه نامه درمقاله قبلی صحبت کردیم. توصیه نامه، نامه و مدرکی است که توسط فردی فرهیخته و به نام، در حوزه ای که توصیه نامه برای آن است، نوشته می شود و در آن،  معرف شما را به عنوان گزینه ای مناسب و خوب در حیطه فعالیتی که می کنید، معرفی می کند. توصیه نامه هایی که در گذشته معرفی کردیم همگی برای پذیرش گرفتن از دانشگاه بودند. ساعدنیوز در این مقاله به معرفی توصیه نامه کاری می پردازد و اصول نوشتن توصیه نامه کاری را برای شما بیان می کند.

 توصیه نامه کاری و اصول نوشتن آن 

در مورد توصیه نامه های تحصیلی قبلا صحبت کردیم. نامه هایی که توسط اساتید شما به دانشگاه مقصد و مورد درخواست شما فرستاده می شد و در آن استاد معرف به تعریف و تمجید از توانایی های شما می پرداخت و شما را به عنوان گزینه ای مناسب برای تحصیل در آن دانشگاه معرفی می کرد. اما نوع دیگری از توصیه نامه نیز وجود دارد.

توصیه نامه کاری، نامه ای است که می تواند توسط کارفرمای قبلی شما و یا اهل فنی که کار درخواستی شما در حیطه کاری و فعالیت وی است، نوشته می شود و هدف از آن بزرگنمایی توانایی ها و استعداد های شما برای گرفتن شغل مورد درخواستتان است. این نامه حاوی اطلاعاتی است که مصاحبه کننده کاری که مدارک شما را بررسی می کند را ترغیب به استخدام شما می کند و از این منظر در گرفتن موفقیت آمیز کار شما می تواند نقش مهمی بازی کند.

البته توجه کنید در مصاحبه های شغلی معمولا توصیه نامه کاری جزو مدارک اصلی و درخواستی کارفرما نیست و اگر شما بتوانید توصیه نامه ای در مصاحبه ها همراه داشته باشید می تواند به عنوان برگ کمکی و برنده ای برای شما عمل کند.

در نوشتن توصیه نامه کاری، هدف معرفی شما به عنوان فردی توانمند در حیطه شغلی است که درخواست دارید. در نتیجه نحوه نوشتار و موضوعاتی که در آن مطرح می کنید با توصیه نامی های تحصیلی متفاوت است. در توصیه نامه کاری باید نام شما قید شود و نام شرکت و رابطه کاری فردی که نامه را می نویسد ( که همان توصیه کننده است) با شما باید مشخص شود. توصیه کنند باید سمت هایی که داشته اید و فعالیت هایی را که شما برای وی کرده اید در نامه خود ذکر کند و سعی کند بر فعال بودن و پشت کار شما در انجام کارها تاکید ویژه کند.

در توصیه نامه کاری باید تمرکز بر فعالیت شغلی شما باشد و نه بر روی موارد جانبی. توصیه گر می تواند از توانایی ها و دست آوردهای کاری شما صحبت کند و تخصص شما در حیطه کاری که از شما مشاهده کرده است را  بازگو کند. در نهایت باید به شیوه ای صریح شما را به عنوان گزینه مناسب برای گرفتن جایگاه شغلی درخواستی، معرفی کند و در انتهای متن نامه را امضا و مهر کند. بهتر خواهد بود که توصیه نامه در پاکتی در بسته گذاشته شود و به همین صورت به کارفرمای جدید و مصاحبه گر شغلی تحویل داده شود.


دیدگاه ها