دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتان

  یکشنبه، 07 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتان
دیدن انگشتان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انگشتان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

انگشتان می‌توانند نمایانگر احساسات باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیم ... به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند. انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی است.

 • اگر کسی در خواب دید که انگشت سبابه را به سمتی گرفته و به دعا خواندن مشغول است، حاجتی دارد که برآورده می شود.
 • اگر انگشتان دست راست را به حال مشت درآورده و به جایی می کوبید، انتظار دشمنی را می کشد تا با وی تصفیه حساب کند و اگر هر دو دست را مشت کرده بود و بر هم می کوبید، همدم و همراهی صادق و یکدل او را در کارها کمک می کند.
 • اگر انگشت سبابه خود را برید، بیماری اندکی به او خواهد رسید.
 • اگر انگشتان پای خود را زیبا دید، در راهی قدم می گذارد که خیر وبرکت عاید وی می شود.
 • دیدن انگشتان کثیف و مجروح، رسیدن رنج و دردسر بسیار و نا امیدی است.
 • دیدن انگشتان سفید و زیبا، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق(ع)

ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

 1. فرزند
 2. برادر و برادرزادگان
 3. خادمان
 4. ياران
 5. قوت
 6. پنج نماز
 • اگر بيند كه انگشتان وى بيفتاد يا بريده شد، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكى از اهل بيت او بميرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت اسماعیل اشعث

 • انگشتان پاى در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بيند، دليل كه كار كدخدايى او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وى ناساخته شود.
 • اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
 • اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی .
 • گر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتان به روایت خالد اصفهانی 

اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند  يا از انگشت سبابه او خون همى آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفت‌وگو رود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت محمدبن سیرین

 •  انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.
 • اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضى گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.
 • اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.
 •  قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.
 • اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

تعبیر خواب انگشتان به روایت جابر مغربی

 •  اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه‌ى مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه‌ى او بريده است، دليل است كه در فريضه‌ى نمازها تقصير كند.
 • اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهرى پادشاهى يا بزرگى بميرد.
 • اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وى را در مال زيان افتد.
 • اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند او بمیرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند كه انگشتان را در هم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود.
 • اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد.
 • اگر بيند كه انگشتان را به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بيت او.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيرد.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه هانس کورت

 •  اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‌كند.
 • اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيريد.
 • اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‌كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند.
 • بزرگ شدن بيش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است.
 • كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى كسب لذت‌ها و تفريحات است.

19 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
3 روز پیش

خوابم خیلی طولانیه فقط خلاصه میگم؛ یک فرد جن مانندی در یک سالن شلوغ و ادمای نیمی انسان، دست چپم به اختیار خودم قطع کرد و چنگال تیز برام گذاشت و بعدش پوست دستم رو روش گذاشت بطوری که هر موقع دلم میخواست میتونستم چنگالام رو بیرون بیارم، حتی باهاش۲نفرهم کشتم، بعدش رفتم بیرون تو مسیر باغی اسب سفید مرده دیدم جلوتر وارد اتاق تاریک و بدون پنجره فقط یک در داشت شدم کلی انسان مجهز شده مثل خودم رو دیدم که داشتن زجر میکشیدن و کف اتاق به خودشون میلولیدن ولی من احساس بدی نداشتم رفتم بیرون اتاق ازخواب پریدم.
بازدیدکننده
6 روز پیش

خواب دیدم دایی من فوت کرده یه ماه پیش تو خواب انگشت پا چپ عفونت کرده زخم شده تعبیرش چی از پاش چرک میامد
Fatemh
7 روز پیش

سلام من خواب دیدم خون زیر سر انگشتای دستم میاد بعد خود به خود خون میزنه بیرون توی خواب قبل از خودم شوهرعمم هم همین اتفاق براش افتاد اگه جواب بدید ممنون میشم
مریم
1 هفته پیش

سلام من خواب دیدم همسرم دو تا انگشت کوچک دستش قسمت ناخن موی بلند در آورده بود بهش می گفتم مثل دم موش بعد من اومدم موی هر دو دست رو کوتاه کردم تعبیرش چیه
..
2 هفته پیش

سلام.....میشه خواب منو تعبیر کنید.من خواب دیدم تو وسط کف دست چپم یک انگشت سبز شده بود خیلی هم نرم بود از انگشتهای دیگم بزرگتر بود...مثل به لندازه تقریبا دوانگشت شاید یک ذره کوچکتر وشل هم هم بود این شلی ونرمی را در خواب حس کردم...وتوی کف دست راستم هم یک انگشت کوچکسبز شده بوداون هم شل ونرم بودولی اون کوچک بود ودر خواب به مادر وخواهر م دستهایم را نشان دادم ..خواهرم گفت این....اونه که حالا من اسمش را تو خواب گفت ولی الان تو بیداری یادم رفته اسمش ولی به نظرم اسم یک مریضی بود گفت یک چیزی منم بهش میزنم خوب میشه ومی افته...بعد که خواهرم زد به دستم ..دیگه بعدش اون تا انگشت نماند وسط دستم..وفقط جای نوک سوزنی تو کف دستم ماند بدون هیچ خونی ...فقط تقریبا یک اب چرک مانند زرد کمرنگی وسط دستهایم بود ..معنیش چیه
اشرفی
3 هفته پیش

سلام لطفا تعبیر خوابم را بگویید خواب دیدم که در پای راستم یک انگشت اضافی کوچک آنهم زیر انگشتان پایم وجود دارد که بعد از اینکه به آن دست زدم آن انگشت اضافی از پام جدا شد افتاد به دستم بدون اینکه خونی از آن بیاید
Naeimeh
1 ماه پیش

سلام خسته نباشید لطفا جوابم رو بدید خواب دیدم انگشت اشاره وشصتم پوست داده و کندمشون تعبیرش چی هستش
بازدیدکننده
1 ماه پیش

من خواب دیدم دست پدرم دنگارزخمی بود پانسمان شده بودوقتی پانسمان باز شد انگشت شصتش قطع شده بود تعبیرش چیه؟متشکرم
حمید
2 ماه پیش

سلام. خواب دیدم دونه دونه انگشتان دست راست و چپم رو دکتر داره میبره. لطفا تعبیرش رو بفرمایید
h
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که توی یه تنگ ماهی که چندتاماهی هم بود انگشتان بریده شده بودکه گفتم ایناچی هستندگفتندانگشتان دست راست توبودندکه قبلا بریده شده بودندانگارسریه بیماری یاچیزی بعدکه به انگشتان دست راستم نگاکردم دیدم هستندکه مادرم گفت که اون موقع بریده شدنداما الان دراومدند خیلی هم زیباترازاون موقع که به اون انگشتان قبلی نگاه کردم خیلی بدبودند وبعدبرام خواستگاراومددقیقا همون کسی که انتظارشو میکشم توواقیعیت چون ترکم کرده بعدهی خوشحال بودم واونم حرف میزداما پدرم سکوت میکرد وانگارخوشش ازخانوادش نیومده بود
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من خاب دیدم انگشت کوجک دست راستم قطع شده اما نه خون میاد ن درد میکنه و با ی نفر ک نمیدیمش کیه داشتم میرفتم که برام پیوندش کنن و همش نگران بودم ک نکنه نشه پیوندش زد اینک چجوری قطع شد رو هم یادم نی . تعبیرش چیه
Sara
4 ماه پیش

من خواب دیدم توی یک مغازه ام و بند انگشتی میکنم انگشت وسط سمت چپم و دوستم داره راجب گرونیه این حلقه های بند انگشتی صحبت میکنه تعبیرش چیه؟
مهسا
5 ماه پیش

من خواب دیدم دوتا انگشت اشاره ام از داخل دندان دراومده تعبیرش چیه
آلبا
5 ماه پیش

سلام. ببخشید من دیشب خواب دیدم، توی خواب یکی با یه جسم سنگین روی دست پدرم زده و انگشت کوچیک و انگشت حلقه اش میشکنن. راستش من خیلی میترسم چون توو تعبیر خواب اومده مرگ اعضای خانواده
نگار فتحی
5 ماه پیش

من خواب مادرمو دیدم فوت کرده خدا بیامرز اومده بود پیشمون ولی انگشتاش کبود بود باد کرده
مصطفی
5 ماه پیش

تعبییر خواب شما اینه بسیار شیطون و بازی گوش هستین
مریم
5 ماه پیش

من خواب دیدم خودم انگشت اشاره دست چپم رو قط کردم از عمد بعد اومدم ب مامانم نشون بدم دیدم انگشت اشارم سالمه انگشت شصتم قط شده خ ترسناک بود
فرزان حسینی پور
6 ماه پیش

من خواب دیدم تعداد انگشتانم خیلی زیاد شده بدون انگشت شست شش انگشت دیگر داشتم\r\nتو تعبیر نوشته بود تعداد اعضا خانواده‌ام افزایش پیدا می‌کند
M
7 ماه پیش

من خاب دیدم انگشت کوجک دست راستم قطع شده اما نه خون میاد ن درد میکنه و با ی نفر ک نمیدیمش کیه داشتم میرفتم که برام پیوندش کنن و همش نگران بودم ک نکنه نشه پیوندش زد اینک چجوری قطع شد رو هم یادم نی . تعبیرش چیه
دیدگاه خود را ثبت نمایید
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر