(فیلم) الاغ سواری در خیابان به نشانه اعتراض به قیمت بنزین!

  شنبه، 16 آذر 1398

ساعد نیوز: الاغ سواری در اصفهان به نشانه اعتراض به قیمت بنزین که با کمک راهنمایی رانندگی متوقف شد!
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین