عبور عشایر ترکاشوند، آتش سوزی بازار تاریخی تبریز و...

  پنجشنبه، 19 اردیبهشت 1398
عبور عشایر ترکاشوند، آتش سوزی بازار تاریخی تبریز و...
ساعد نیوز: امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت 98 به روایت تصویر

عبور عشایر ترکاشوند و یارام طاقلو از لرستان


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

آتش سوزی بازار تاریخی تبریز


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

آخرین وضعیت روستای سیل زده کوت امیر


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید