(فیلم) بایدن ۳ هفته بعد از رئیس جمهور شدن، ترور خواهد شد!

  چهارشنبه، 07 آبان 1399
(فیلم) بایدن ۳ هفته بعد از رئیس جمهور شدن، ترور خواهد شد!
ساعد نیوز: ترامپ در جمع طرفدارانش مدعی شد که بایدن در صورت رئیس جمهور شدن، ترور خواهد شد.

دیدگاه ها