برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور

  یکشنبه، 06 تیر 1400   کد خبر 156501
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور
ساعد نیوز: دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور به همت مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با هدف افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه های سراسر کشور، دوره های آموزشی برگزار می کند.

با توجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیأت علمی و مدیران در پیشبرد مأموریت های آموزش عالی از یک سو و شکل گیری تغییرات سریع در فناوری ها و لزوم به روزرسانی مهارت های عمومی و حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران و در راستای افزایش نقش تربیتی اعضای هیأت علمی همواره نیاز است تا تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر و به طور مشخص افزایش توانمندی ها، قابلیت های علمی و مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران اندیشه شود.

با این هدف دانشگاه تهران با بهره گیری از توان صاحب نظران حوزه آموزش عالی، تجارب متعدد داخلی و خارجی و اسناد بالادستی در حوزه توان افزایی اعضای هیأت علمی و مدیران، طرح «افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران» را تدوین کرده است.

بر این اساس، مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران در راستای اجرایی کردن این طرح، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و همچنین سایر دانشگاه های کشور کرده است.

اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب گاه مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران مراجعه کنند.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/