ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) برخورد درب اتاق عقب نیسان با عابرپیاده 

  سه شنبه، 16 آذر 1400
(فیلم) برخورد درب اتاق عقب نیسان با عابرپیاده 
ساعد نیوز: بی توجهی راننده نیسان در بستن درب اتاق عقب خودرو منجر به بروز حادثه در شهر ماکو شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/