(فیلم) برخورد خودروی شاسی بلند با کالسکه بچه 

  شنبه، 28 تیر 1399
(فیلم) برخورد خودروی شاسی بلند با کالسکه بچه 
ساعد نیوز: خودروی شاسی بلند با کالسکه بچه‌ای که در دست یک مادر چینی بود، برخورد کرد.

دیدگاه ها