برنامه ملی واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران

  شنبه، 27 دی 1399
برنامه ملی واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران
ساعد نیوز:سند ملی واکسیناسیون کشور ۲۰ دی‌ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید . این سند که در چهار فاز تدوین شده اولویت دریافت واکسن کرونا را تعیین کرده است. اولویت با افراد سالمند و آسیب‌پذیر و کادر درمان است که مستقیما با این بیماری سرو کار دارند.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/