دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان بصورت متر مربعی

  سه شنبه، 18 اردیبهشت 1397   کد خبر 6158
دانلود نمونه قرارداد  پیمانکاری ساختمان بصورت متر مربعی
ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد پیمانکاری ساختمان و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد متر مربعی زیربنا، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد پیمانکاری و اجرای ساختمان اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود. 

عقد قرارداد مناسب مهمترین و ابتدایی ترین مرحله یک فعالیت ساختمانی می باشد و هیچ دلیلی از قبیل مطمئن بودن به طرف مقابل ،پایین بودن مبلغ قرارداد و......نمی تواند نبستن قرارداد را توجیه کند.

به ویژه  درفعالیت های ساختمانی با توجه به وجود خطرات جانی و مالی فراوان و همچنین گردش مالی زیاد اهمیت انعقاد قرارداد غیر قابل انکار است. 

اجرا کننده قرارداد باید ابتدا محل ساختمان،  تمام اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهد سپس تعهد ساخت ساختمان را قبول کند.

معمولا طراحان، نقشه ساختمان را طراحی کرده و مهندسان صرفا وظیفه ساخت ساختمان، طبق نقشه طراحی شده را دارند. اگر طراحان در طرح نقشه مرتکب اشتباه یا خطایی شوند خودشان مسئول هستند و مهندس اجرا کننده مسئولیتی در قبال اشتباه طراحان نخواهد داشت.

برای تمام خدمات ساختمانی قراردادهایی وجود دارد که تنظیم آنها قبل از شروع کار، احتمال سوء تفاهم و خلف وعده را کاهش داده و نحوه پرداخت و تعهدات طرفین را آشکار می سازد.

فایل word نمونه قرارداد متر مربعی زیربنا
فایل pdf نمونه قرارداد متر مربعی زیربنا


دیدگاه ها