سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوجه

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوجه دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوجه
دیدن جوجه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب جوجه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن جوجه در خواب نتیجه و محصول کارهایی است که بیننده خواب انجام داده است. البته برخی از معبرین به دلیل اینکه مرغ را همسر و زن تعبیر کرده‌اند جوجه را فرزندان آن همسر و زن خوانده‌اند. همواره توجه داشته باشید که هنگام تعبیر خواب می‌بایست تمامی جوانب خواب و فرد بیننده خواب در نظر گرفته شود به همین دلیل است برخی از معبرین نظراتی متفاوت با یکدیگر در مورد تعبیر خواب یک موضوع واحد دارند. 
 • دیدن جوجه در خواب، نشانه شادی و نعمت و برکت است.
 • اگر ببینید کسی جوجه به شما داد، از جانب او به شما خیر و محبت یا خدمتی می رسد.
 • اگر ببینید جوجه شما را کلاغ یا گربه گرفت، خبری از ضرر و زیان به شما می رسد.
 • جوجه بیمار، نشانه بیماری و جوجه ای که به خانه همسایه برود، نشانه فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي است که اصل آن موجه و خوب باشد.
 • نوشته اند ديدن ماکيان و مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن است بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد که از همسر يا کنيزک به وجود مي آيند.
 • اگر در خواب جوجه هاي ماکيان ديديد که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود مي دوند و بازي و جيک جيک مي کنند بسيار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خير و خوشي خبر مي دهد.
 • به طور کلي ديدن جوجه شادي و نعمت و برکت است.
 • ديدن جوجه هاي بزرگتر که پر زرد آن ها ريخته حکم ماکيان را دارند که تعبير آن را در ماکيان و مرغ بجوئيد.
 • هر چه تعداد جوجه هائي که در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است.
 • اگر کسي جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت مي کند. اگر تعدادي جوجه را به کسي بدهيد در امر خيري شما را شريک مي کند.
 • ديدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند به اين معني که يا گربه ها آن ها را گرفته و يا کلاغ يکي را ربوده.
 • اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ، بيماري است. جوجه اي که به خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه از دیدگاه آنلی بیتون

 • خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.
 • دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.
 •  اگر خواب ببینید جوجه‌ها به آشیانه می‌روند، دلالت بر آن دارد که کسی می‌خواهد شما را به درد سر بیاندازید.
 •  اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.

تعبیر خواب جوجه از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

تعبیر خواب جوجه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  جوجه: بدگویی و غیبت کردن
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر