(عکس) اثرات شوکه کننده کرونا بر بدن یک ورزشکار

  شنبه، 14 تیر 1399
(عکس) اثرات شوکه کننده کرونا بر بدن یک ورزشکار
ساعد نیوز : طی ۲۵ روز بعد که احمد ایاد زیر مسکن‌های سنگین و اغلب در حال هذیان‌گویی بود، بیش از ۲۷ کیلوگرم از وزن بدن خود را از دست داد.

دیدگاه ها