(عکس) پوشش ویژه مهمانداران ایرلاین‌های خارجی در زمان کرونا

  پنجشنبه، 13 آذر 1399
(عکس) پوشش ویژه مهمانداران ایرلاین‌های خارجی در زمان کرونا
ساعد نیوز : در این روزهای کرونایی که کارمندان به هر شکل از خود محافظت می کنند در این بخش با پوشش کرونایی مهمانداران ایرلاین های خارجی در بحران کرونا آشنا می شویم.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/