فال عطسه روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

  دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401   زمان مطالعه 1 دقیقه
فال عطسه روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
ساعد نیوز: فال عطسه روزانه امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

فال عطسه واقعی روز دوشنبه 26 اردیبهشت

۰۴-۰۷ : روز بدی داری

۰۷-۰۸ : همان می آید

۰۸-۰۹ : از دست یک نفر ناراحت می شوی

۰۹-۱۰ : به تو فکر می کند

۱۰-۱۱ : دبدار با کسی که دوستش داری

۱۱-۱۲ : به تو می اندیشد

۱۲-۱۳ : به آرزویت می رسی

۱۳-۱۴ : به آرزوهایت می رسی

۱۴-۱۵ : طرفداری از تو

۱۵-۱۶ : یک سختی در راه داری

۱۶-۱۷ : دوستت دارد

۱۷-۱۸ : صحبت در مورد توست

۱۸-۱۹ : ازدواج

۱۹-۲۰ : تهدید

۲۰-۲۱ : دیدار با کسی که سالها او را ندیده ای

۲۱-۲۲ : یک شب ترسناک

۲۲-۲۳ : یک اتفاق خوب

۲۳-۲۴ : خواب های خوش

۲۴-۰۴ : هدیه

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/