(فیلم) فهرست پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه که در تیررس موشک‌های ایران هستند

  یکشنبه، 15 دی 1398
(فیلم) فهرست پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه که در تیررس موشک‌های ایران هستند
ساعد نیوز: فیلمی که در ادامه مشاهده می‌کنید پایگاه‌های نظامی آمریکایی در تیررس موشک‌های ایران را معرفی کرده است.


1 دیدگاه