(فیلم) دلیل سفر روح الله زم به عراق چه بود؟

  شنبه، 27 مهر 1398
(فیلم)  دلیل سفر روح الله زم به عراق چه بود؟
ساعد نیوز: سردبیر ایندیپندنت فارسی موضوع دیدار مدیر کانال آمدنیوز با آیت الله سیستانی را پوششی برای دلیل واقعی آن دانست

دیدگاه ها