(فیلم) حمله ببر تربیت شده به اسب در سیرک

  چهارشنبه، 29 آبان 1398
(فیلم) حمله ببر تربیت شده به اسب در سیرک
ساعد نیوز : در یک سیرک ناگهان یک ببر تربیت شده به اسب سیرک حمله می کند. دست اندرکاران سیرک با زدن ضربه های مهلک و پی در پی شلاق سعی می کنند اسب را از چنگال ببر برهانند. پس از تلاش فراوان در نهایت ببر اسب را رها می کند، ولی به اسب جراحات زیادی وارد شده است.

دیدگاه ها